2016-10-20

Måste man verkligen först betala parkeringsböter och skatter innan man kan överklaga beslutet ifråga som man har fått ifrån myndigheterna i Sverige?

Hej!

Jag har frågor kring betalning av kontrollavgift vid felparkering. Jag har fått ett beslut som jag inte håller med om och tycker att dessa är felaktig bedömda.

Polismyndigheten Stockholm kräver att jag betalar in pengarna för att sedan kunna överklaga. Nu har jag betalt det men tycker att detta är orättvist. Att man tvingar konsumenter att lägga ut pengar i första hand för att sedan kunna överklaga. Vad finns det för regler kring detta?

Jag bor i Stockholm och har haft bil i över fem år. Tidigare har jag aldrig fått p-bot, men den här månaden lyckades jag få tre olika kontrollavgifter på ett totalvärde på 2000 kr, vid tre olika tillfällen. Snälla hjälp mig, är fattig student.

Tack på förhand!
Arash


Hej Arash

När det gäller lagen angående staten i Sverige gentemot enskilda medborgare. Så förekommer det ofta i olika lagstiftnings sammanhang att man skall först betala in böterna eller skatten osv, och därefter först kan man sedan klaga på själva beslutet och då gör man detta i efterhand.

Men har denna synen på saken eftersom att lagstiftarnas synpunkt är. Att man anser att staten alltid kan betala tillbaka och göra rätt för sig i efterhand, om detta om staten har råkat har gjort och begått enskilt myndighetsfel.

Det är högst ovanligt att man har denna synen på saken i dem demokratiska länderna, och som anser sig har ett rättsväsen som skall vara rättssäkert gentemot dem enskilda medborgarna i landet.

Det är dock mer vanligt förekommande i olika diktatur länder och odemokratiska länder, och eftersom där anser man ofta att staten och kollektivet går före dem enskilda medborgarnas rätt och rättigheter.

Så därför är det inget som vi kan ge dig något råd angående. Mer än att du måste betala först och sedan får du överklaga myndighetsbeslutet ifråga.

Tycker du att detta är ett felaktigt sätt om hur lagstiftningen är konstruerad, så får du vända dig till politikerna i landet som beslutar om hur våra lagar skall vara och se ut.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-19

Vad och hur skall man göra för att kunna få ut ett ekonomiskt skadestånd när någon agerar vårdslöst och är vållande till dem uppkomna skadorna vid en renovering?

Hej,

Jag har en angelägen fråga gällande mina gamla föräldrar och deras hus.

För ett tag sedan fick de en lapp i brevlådan att grannen skulle blästra och göra vid sin fasad. Husen ligger kloss intill varandra.

När de kom hem en dag såg dom att man är uppe och trampar på deras tak och att det ligger material från blästringen och smuts som stänkt upp överallt på deras gård och fönster. Även inomhus.

Det har inte skett någon dokumentation eller samtal (mer än lappen med information om att man skulle blästra sin fasad) innan man började kliva på deras tak.

De är förtvivlade och tror att takpannorna går sönder och vet inte vad de ska göra.

Jag menar att man måste kontakta ägaren men också en advokat.

Kan ni ge mig ett råd.

Med vänlig hälsning
Elna


Hej Elna

Den som vållar någon annan en skada är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen.

Därför rekommenderar vi dig och dina föräldrar att ni ser till att dokumentera allt ni kan och detta mycket noga så ni har bra bevis på vad som har hänt och utifall att inte den som orakat och vållat skadan vill ersätta er för dem uppkomna skadorna.

Samt att det kan var en god och bra idé att redan nu i förebyggande syfte kontakta en advokat eller ett juridiskt ombud som oss här, och som då kan hjälpa er med vad som krävs för att föra er talan och vilken dokumentation skall till för att ni skall kunna driva och vinna ert skadeståndsanspråk.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-18

Vilka är dem nya lagkraven som är uppsatta från och med den 20 juli i år 2016 för att man skall få och bli beviljat ett uppehållstillstånd som anhöriginvandrare?

Hej!

Hur uppfyller jag migrationsverkets försörjningskrav när jag är mammaledig?

Får vi avslag på ansökan på grund av det?

Jag har en vikariat anställning tillsvidare, har ett anställningsbevis där det står hur mycket jag får i timmen. Jag ska börja jobba igen inom några månader.

Kan min man ändå ansöka om uppehållstillstånd utan att få avslag? Jag har ingen egen bostad men är inneboende, vi har även ett gemensamt barn(0 år)

Vad är bäst att göra nu, ska vi ändå ansöka och uppfylla kraven under väntetiden, eller kommer vi få avslag?

Mvh

Em


Hej Em

För att din man skall få beviljat ett uppehållstillstånd som anhöriginvandrare. Så måste ni uppfylla dem nya lagkraven som är uppsatta från och med den 20 juli i år 2016, och som ni kan läsa mer om vilka dessa är här och vad som nu mera gäller:

Länkar:

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-17

Måste en registrerad ideell förening alltid deklarera oavsett om den inte haft någon verksamhet och inga inkomster och utgifter under det gångna året?

Hej,

Jag försöker sammanfatta min fråga så här:

Tre personer som bildat en ideell förening med org. nummer och kontonummer som stängdes häromåret har erhållit bidrag från olika håll för att genomföra musikaler revy konsert med ungdomar. Inga medlemmar finns, inga medlemsavgifter. När ett projekt kommer upp och sökta pengar funnits på kontot har de genast gått ut till berörda parter, såsom regissör koreograf, etc Det finns inga pengar på något konto överhuvudtaget. Huvudpersonerna har aldrig tagit en krona från budgeten. Allt har skett ideellt.

Projekt har icke genomförts varje år ens och då har verksamheten legat nere. Måste man deklarera som ideell förening och måste man även deklarera då ingenting gjorts och kan föreningen bli skönstaxerad för pengar som aldrig funnits?

Hoppas dessa frågor inte betingar arvode!

Med vänlig hälsning
Marta


Hej Marta

Ja, en registrerad förening måste alltid deklarerar varje år. Detta oavsett om dem har haft någon verksamhet eller inte, och även om dem inte har haft några inkomster och utgifter.

Detta eftersom hur skall annars skatteverket veta vad som har hänt och hur dem skall beskatta verksamheten.

Plus att deklarera inte en ideell förening så kan den bli skönstaxerad, och då är det dem som sitter i styrelsen som blir personligen ansvariga.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-14

Har en förmyndare som är förvaltare eller god man rätt att föra över en klients tillgångar till sitt eget bankkonto även om man är gifta och har en gemensam ekonomi?

Hej!
Min mamma är sjuk i Alzheimer sedan ett par år, och I samband med att hon flyttade till särskilt boende blev min pappa god man för henne på inrådan av handläggare på socialtjänsten.

Mina föräldrar har alltid haft gemensam ekonomi, men har inte haft dispositionsrätt till varandras konton - de har använt varandras bankdosor. En större summa pengar efter en husförsäljning fanns på min mammas konto och pappa flyttade över pengar därifrån till sitt eget konto eftersom mamma inte har någon som helst användning för pengar. Detta skedde efter att pappa blivit god man.

Vi pratade med mamma vid detta här tillfället och frågade om hon tyckte att pappa skulle ha tillgång till pengarna. Det är ju väldigt svårt att veta om mamma visste vad hon svarade på, men hon svarade ja och med tanke på deras tidigare gemensamma ekonomi känns detta helt naturligt.

Nu har överförmyndarmyndigheten kontaktat pappa och erkänner inte förfarandet. Han har möjlighet att överklaga eller sätta tillbaka pengarna på mammas konto. Kan ni råda oss i detta?

Vänliga hälsningar
Pia


Hej Pia

Enligt lagen så får en förvaltare samt god man och förmyndare för någon inte blanda ihop sina klienters ekonomiska tillgångar med sina egna ekonomiska tillgångar. Där av godkänner nu inte överförmyndarnämnden denna transaktionen som din pappa har gjort avseende dem pengarna som fanns på din mammas bankkonto och som han nu har fört över till sitt eget bankkonto.

Skall en förvaltare eller en god man göra större transaktioner för en klients räkning skall förmyndaren först inhämta och har överförmyndarnämndens godkännande innan denna sker.

Så i det här fallet som du beskriver det här ovan så rekommenderar vi er att sätta tillbaka pengarna på din mammas konto.

Efter detta kan din pappa kontakta överförmyndarnämnden och ansöka om att få föra över förmögenheten till sitt eget konto, och i samband med detta kan han lägga fram sina bevis för var pengarna kommer ifrån, och att dem alltid har haft gemensam ekonomi också vidare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-13

Om man tar in olika förslag till en logo typ och sen väljare att inte köpa denna var på måste man då betala för detta, och kan det utgöra upphovsrättsintrång om man sedan använder en annan logo typ som liknar denna?

Hej,

Jag har för ca 6 månader sen startat upp ett företag och nu ville jag skapa en egen logotyp. Jag fick kontakt med en tjej som höll på med sånt och som då skulle skapa min logga.

Hon skrev själv direkt att hon inte har något eget företag utan att hon ville ha betalningen svart. Hon påbörjade designen av min logga, när hon hade gjort 3 korrigeringar så tyckte hon att jag slösade hennes tid och blev väldigt otrevlig. Då valde jag att lägga ner samarbetet med henne. Hon tyckte att jag skulle betala för den tiden hon lagt ner och det ville jag inte göra. Därför gjorde jag istället en egen logga själv, men som vart väldigt snarlik den hon hade tagit fram men dock inte exakt.

Nu hotar hon mig med att anmäla mig för svart inkomst (vilket jag inte har då jag redovisar mina inkomster från företaget). Hon hotar med att anmäla mig för plagiat trots att det är en lite annorlunda logga, samt hotar med att om jag försöker öppna en egen hemsida så ska hon se till att den bli nedstängd. Plus hon kallar mig för nedvärderande saker.

Har jag något att oroa mig för, och kan jag i så fall göra motanmälan på henne, och i så fall på vilka punkter?

Alla konversationer vi har haft finns sparade i form av mejl och sms.

Mvh

Ann


Hej Ann

För det första som vi förstår det hela så har du avbrutit beställningen innan hon har levererat någon logga till dig, och du har inte betalt henne för något arbete.

Så hur hon skall kunna hävda och bevisa svart arbete är och blir för oss en gåta eftersom du inte har betalat henne några pengar.

Angående upphovsrättslagen så måste motparten stämma in dig inför domstol för pirat kopiering, och då är hon som då har bevisbördan för att hennes logotyp är så snarlik den som du har gjort själv att detta skulle göra ett inträng i hennes upphovsrättsliga rättigheter.

Hur lika dem båda loggorna är. Kan vi inte avgöra eftersom vi inte har sett dem, utan detta får du själv avgöra. Men dem kan vara rätt lika utan att det skulle utgöra ett upphovsrättsintrång.

Så sammantaget behöver du inte oroa dig för något, och så länge som du inte fått en stämning från motparten som domstolen har skickat ut till dig.

I dagsläget är det inte mycket du kan anmäla motparten för. Men det kan dyka upp saker längre fram över som motparten gör som kan vara lagstridiga.

Det är bra att du har sparat all korrespondens mellan er. För skulle det blir något rättsligt av det fram över. Är det alltid bra att ha skriftliga bevis på detta så det inte bara står ord mot ord om vad som är sagt och gjort.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-12

När kan man söka om att få komma hit och stanna enligt reglerna om och avseende särskild anknytning till Sverige?

Hej!

Jag undrar hur stor chans det är att få stanna i Sverige p.g.a. särskild anknytning till Sverige om personen ifråga har bott här i 8 år, 1, 5 år på förvar. 1,5 år som gift. 3 år som papperslös och sedan 2 år i en relation som nu tagit slut. Han har haft arbete i 1,5 år på heltid, har varit sjukskriven sedan ett halv år men är nu tillbaka på jobbet.

Han kommer från Afrika.

Om ni bara skulle kunna svara på denna fråga, även om det bara är en gissning så skulle vi kunna gå vidare och anlita er.

Jag skulle verkligen behöva svar på frågan så snart som möjligt dock.


Med vänlig hälsning

Anna


Hej Anna

Det som man anser med och som utgör särskild anknytning till Sverige. Är att om man har närstående här. Det vill säga har en partner och barn här.

Det är inte själva vistelsetidens längd i Sverige som räknas när man gör bedömningen om man har rätten till en särskild anknytning till Sverige.

Så utifrån det du beskriver i ärendet här ovan, och detta då i förhållande till regelverket för särskild anknytning till Sverige. Gör vi bedömningen att det föreligger inga skäl för att bevilja ett uppehållstillstånd för personen enligt denna regel om särskild anknytning till Sverige ifråga.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-11

Kan man påverka och göra något för att snabba upp och korta handläggningstiden på Migrationsverket vid en ansökan om migration eller svenskt medborgarskap?

Hej,

Mitt namn är Bibballi och nyligen fick jag min svenska medborgarskap.

Jag gifte sedan 2010/12/12. Jag och min fru bor i Sverige, och hon flyttade till Sverige på 13-05-2011 och är registrerade i Skatteverket.

Nu är hon håller permanent uppehållstillstånd och fick behörighet att ansöka om svenska medborgare.

Finns det något sätt på hur vi skulle kunna få ett snabbare beslut från Migrationsverket? Eftersom på hemsidan är behandlingstiden för ett medborgarskap kan ta upp till 19 månader,

Jag söka råd om detta, så att min fru kan planerar att byta till ett nytt jobb.

Jag ser fram emot att höra från er.

Ha en bra dag!

Med vänlig hälsning
Bibballi


Hej Bibballi

Det inte mycket ni kan göra för att påskynda Migrationsverkets besluts process i ert ärende angående din frus ansökan om att bli och få ett svenskt medborgarskap.

Dem långa handläggningstiderna på Migrationsverket beror på dem extrema invandringsströmmen som kom för drygt ett år sedan till Sverige, och var på migrationsverket ligger fortfarande långt efter och lider av stor personalbrist sedan dess, och detta för att kunna hinna ta ifatt och korta dessa väldigt långa handläggningstiderna dessvärre.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-10

Hur många rum och hur stor lägenhet behöver man enligt Migrationsverkets nya regler om bostad vid anhöriginvandring?

Hej!

Enligt Migrationsverkets nya regler om bostad vid anhöriginvandring:

"Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå, vardagsrum och minst ett sovrum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler sovrum. Två barn kan dela sovrum."

Min hustru är gravid så min lägenhet på 2 rum blir för liten, och måste vara minst en 3:a vad jag förstår.

Undrar dock om det finns några undantag eller andra vägar att gå?

Mvh
Jim


Hej Jim

Som regeln är utformad och som du har citerat den här ovan, så finns det inga undantag.

Men ni skulle kunna samt kan alltid åberopa en skälighetsbedömning ifråga.

Skälighetsbedömningen är följande:

Att ett nyfött barn behöver inget sovrum
Att ett nyfött barn mår inte bra av att sova avskilt i ett eget rum
Att ni har ställt er i kö och söker en större lägenhet
Att ni kommer att flytta så fort ni har fått tilldelat er en större lägenhet

Samt att ni kan alltid hänvisa till den sociala biståndslagstiftningen där anser man att ett nyfött barn inte behöver ha ett eget rum i bostaden osv.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-07

Vad kan man göra som medlem i föreningen om styrelsen inte har informerat om vilka punkter som skall tas upp samt beslutats om på ett föreningsmöte?

Hej

Området har delvis asfalterats. Det är väl ok men....

Man har inte pratat om detta innan. Man har inte skrivit något i föregående årsmötesprotokoll om att dessa tankar fanns och inte heller någon separat information typ "remiss" till medlemmarna.

På dagordningen stod
"vägunderhåll"

På protokollet ang. den punkten så finns beslut om asfaltering för 480.000:- och beslut om ett lån på 500.000:-.

Våra samfällighetsavgifter är ungefär lika stora per år, så lånet är en årsavgift per hushåll helt enkelt.

Dessutom har man skippat långa sträckor på de gemensamma vägarna som är så dåliga att man har varningsskyltar för guppig väg och istället så har två och en halv stickvägar asfalterats. Vilket utgör 180.000:- av de 480.000:- som betalades och belånades. Årsmötet var i juni. Asfalteringen i augusti.

Har läst lagen som pratar om fyra veckor för klander. Men är det så i detta fallet?

De har åsamkat föreningen ekonomisk skada. De har inte upplyst om vad som skulle beslutas.

Vad kan man göra åt det?

Mycket tacksam för svar.

Mvh Anett


Hej Anett

Angående klander i det här fallet så får man beräkna detta från den dagen då man fick kännedom om den felaktiga uppgiften. I det här fallet kan man anta att det är den dagen då asfalteringen var färdig ställ och slutförd av området.

Anser du att vägsamfälligheten har åsamkat dig samt medlemmarna ekonomisk skada, så kan du skriva och påpeka detta till föreningen i ett så kallat klander brev.

Samt vid nästa årsmöte kan du begära att styrelsen inte beviljas personlig ansvars frihet angående beslutet avser hur och vad som har blivit asfalterat.

Beslutar årsstämman att styrelsen inte skall få ansvarsfrihet ifråga så är dem därmed personligen ansvariga för det som dem har tagit beslut om att nu skall göras. Detta innebär i förläggningen att dem är personligen betalningsansvariga för detta beslutet.

Får styrelsen inte ansvarsfrihet av medlemmarna, så kan medlemmarna därmed kräva att styrelsen själva skall betala och bekosta hela asfalteringen som nu är gjord.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-06

Vem skall bekosta och betala enligt konsumenttjänstlagen vid en byggnation av infiltrationsanläggning som har och är behäftad med ett ursprungsfel vid installationen?

Hej!

Jag hoppas ni har möjlighet att hjälpa mig att reda ut om det verkligen är vi som ska betala för en faktura vi i dagarna har fått eller om vi har möjlighet att använda oss av reklamationsrätten eller någon annan form av garanti från entreprenören?

Grävning och installering av enskilt avlopp:

1. Kontaktar entreprenör för offert angående anläggande av 3-kammar brunn då fastigheten i dagsläget har 1-kammar brunn som inte längre godkänns av kommunen.
2. Entreprenören har genomgått diplomutbildning för enskilda avlopp enligt dennes hemsida.
3. Entreprenören provgräver inför vart infiltrationen till brunnen ska grävas ned. Kunden ifrågasätter platsen. Kunden kommenterar att platsen är sank/blöt större delen av året. Fick till svar från entreprenören att området ser torrt ut och att det är den bästa placeringen för infiltrationen.
4. Entreprenören tar på sig att kontakta kommunen. Kommunen inspekterar platsen och godkänner den placering som entreprenören grävt upp.
5. Fick preliminärt kostnadsförslag.
6. Entreprenören anlitas.
7. Arbetet är färdigställt och tas i drift den 2015-05-18.
8. Kunden betalar fakturan för arbetet den 2015-07-30.

9. I början av maj i år 2016 (mindre än ett år efter ovanstående installering) börjar kunden få problem med avloppslukt inne på toaletterna, stopp i ena toaletten, översvämning/tilltäppning i dusch samt tvättstuga.
10. Den 2016-05-25 sker slamtömning av brunnen på uppdrag av kommunens Energibolag. Vid detta tillfälle upplyser den man som utför slamtömningen om att brunnen är obrukbar och håller på att svämmas över av avloppsvatten. Mannen visar fastighetsägaren, dvs. undertecknad, hur det ser ut i brunnen samt förklarar att infiltrationen inte gjort sitt arbete.
11. Entreprenören kontaktas samma dag som slamtömningen skett, 2015-05-25. Entreprenören kommer och inspekterar brunn och infiltration på eftermiddagen samma dag. Entreprenören bekräftar att infiltrationen ligger under vatten, det vill säga, har blivit förstörd på grund av höga vattenflöden.
12. Entreprenören tar på sig att kontakta kommunen angående den nya placeringen.
13. Kunden får vänta till den 2016-06-13 (cirka 3 veckor) innan entreprenören kommer för att påbörja arbetet med att åtgärda felet. Kunden hänvisas under tiden till att inte spola i handfat, toalett, dusch. Även disk samt tvätt påverkas negativt. Avloppslukten finns kvar under hela väntetiden.
14. När entreprenören kommer för att påbörja arbetet beslutar denne om att en ny infiltration behövs då den nergrävda är förstörd på grund av vatten. Placeringen läggs istället ovan mark, på fastighetstomten bredvid (servitutsavtal är skrivet). Pumpgrop grävs för att göra anläggningen funktionsduglig.
15. Entreprenören kommer och utför arbetet under följande datum: 2016-06-13 – 2016-06-15 samt den 2016-06-20.
16. Arbetet färdigställs och tas i drift 2016-06-20.
17. Söndagen den 2016-10-02 kontaktas kunden per telefon av entreprenören som meddelar att kunden ska betala en faktura på totalbeloppet 19 800 kronor (inkl. moms) för den grävning som utförts samt för det material som tillkommit, det vill säga pumpgropen.
18. Den 2016-10-05 får kunden fakturan som har förfallodatum den 2016-10-30. I brevet finns även Entreprenörsrapporten som kunden ska skriva under och skicka in till kommunen.

Fråga: Ska vi som kund verkligen betala denna faktura? Borde inte entreprenören kontaktat kommunen för att reda ut det här?

Vi funderar på om vi kan använda oss av reklamationsrätten eller av att diplomerade avloppsentreprenörer visst har 10 års garanti på utförda avloppsanläggningar? Vi har dock inte hittat något skriftligt som vi kan använda som argument. Hur gör vi?

Tacksam för ett svar.

Vänliga hälsningar
Eva


Hej Eva

Det första du skall göra är att skriva på fakturan som du fått att du ”Bestrider denna i sin helhet”, och sedan tar en kopia på denna och skickar tillbaka den till avsändaren.

Då har du stoppat entreprenören från att vidta vidare inkassoåtgärder mot dig. Var på vill entreprenören därefter ha betalat för sin faktura. Så måste entreprenören vända sig till domstol och stämma dig där, samt bevisa att han har rätten på sin sida för att kunna vinna tvisten och för att kunna få sina pengar för fakturan.

Det är konsumenttjänstlagen som gäller vid köp av denna typen av tjänster.

Å en infiltrationsanläggning som denna har oftast en livsläng på minst ca 20-30 år, samt att då entreprenören lämnar en 10 års garanti. Så borde denna installationen inte ha börja krångla redan inom en så kort tid som på mindre än 1 år ifrån drifttagandet.

Det innebär att själva anläggningen är behäftad med ett ursprungligt felaktig installation och byggnation. Därmed är det entreprenörens skyldighet att åtgärda det ursprungliga felet och detta på sin egen bekostnad, och var på så har skett i det här fallet.

Detta innebär att du skall gå helt skadeslös, och skall inte behöva betala för detta ursprungsfel och ominstallation som nu entreprenören önskar få ha betalat för.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-05

Vad kan man göra när ett samboförhållande har tagit slut och man inte kan komma in och hämta sin egendom och saker som man äger personligen?

Hej

Min styvdotter Josefin, har haft ett förhållande med Haidarat, som avslutats. Det var ett samboförhållande som inte blev förlovning i slutändan.

När Josefin ville ha sin dotters säng, smycken, dotterns sparbössa, tv:n och andra personliga tillhörigheter inkl. möbler som tillhört henne och som hon ägt innan samboförhållandet ingicks, nekas hon av Haidarat att hämtas i bostaden. Han har till och med bytt lås så den nyckel Josefin har, fungerar inte, trots att Josefin har betalat hyran under september. Förhållandet avslutades i mitten av september. Haidarat äger hyreskontraktet i Bjärred.

Nu är det så att min styvdotter också fick låna en tvättmaskin av märket Whirlpool, av undertecknad, då hon inte har råd med så mycket kläder då hon är arbetslös och för att inte vara beroende av tvättider, när hon behöver tvätta. Det var ett lån och det förstod Josefin och den skulle återlämnas om förhållandet skulle upphöra. Även detta vägrar Haidarat återlämna utan lägger bara på telefonen när jag vill prata med honom seriöst.

Sedan har jag hört att han har hyrt ut lägenheten i andra hand till andra, som då använder dels Josefins ägodelar och tvättmaskinen som om det vore Haidarats.

Varken undertecknad med fru är rika och inte Josefin heller. Så skulle vi vilja ha tips på en advokat/jurist i Malmö eller i dess närhet som kan hjälpa oss att göra en enskilt åtal, om inte ni kan ställa upp, om det finns chans att få tillbaka det som är vårt. Eller ett allmänt åtal om det är att föredra.

Finns det något vi kan göra för att återfå våra saker? Jag har meddelat Haidarat per e-post om att jag försöker få någon jurist som kan ta hand om ärendet, för nu har vi tröttnat på hans vägran att återlämna det som inte är hans.

Med vänlig hälsning
Lennart


Hej Lennart

Det ni kan börja med att göra är att polisanmälan angående det egenmäktiga förfarandet. Å leder detta inte till ett allmänt åtal, så kan ni fundera på om ni vill och skall väcka ett enskilt åtal ifråga.


Avseende en advokat eller en jurist som vi här kan hjälpa er. Å då skall ni söka efter någon som är expert på familjejuridik och familjerätt. Detta eftersom det handlar om en bodelning efter ett avslutat samboförhållande som vi har tolkat de som du har beskrivit här ovan.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-04

Om man skilde sig för 5 år sen har man fortfarande rätt till halva delen av den tidigare gemensamma bostaden när man säljer huset nu?

Hej

Mitt namn är Gunilla. Jag och min man skiljde oss för snart fem år sedan. Han bor kvar i radhuset vi har.

Nu undrar jag om jag har rätt till halva radhuset vid ev. försäljning?

Mvh

Gunilla


Hej Gunilla

Hade ni inte äktenskapsförord, och har ni inte gjort upp en bodelning och därmed delat upp allt giftorättsgods när ni skilde er, samt att står du nu ännu som registrerad ägare till halva fastigheten fortfarande i fastighetsregistret. Så har du rätt till halva vinsten eller förlusten när ni säljer huset.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-03

Varför kan jag inte få installations- och byggnadstillstånd för en sluten tank, trekammarbrunn eller ett minireningsverk på min fastighet som är min permanenta bostad?

Hej

Jag heter Mats och bor i Östhammars kommun. När jag flyttade hit som fastboende (för mer än 20 år sedan) ansåg jag att jag behövde ha en vattentoalett.

Kommunen meddelade mig muntligen att jag inte skulle få tillstånd vare sig till sluten tank, trekammarbrunn eller minireningsverk. Då lät jag i alla fall lägga ner en sluten tank. Till en början så tömdes den av privatentreprenör, men under de senaste åren har den tömts genom kommunen.

I somras gjorde kommunen en inspektion av enskilda avlopp och jag sa som det var. Nu har jag brev om att jag inte får använda toaletten efter den 1 november. Till saken hör att jag är handikappad och att toaletten är handikappanpassad (genom kommunens försorg).

Vad råder ni mig till? Ni får gärna debitera mig om ni har någon snabb lösning på problemet.

Mats


Hej Mats

I brevet från kommunen med beslutet om att du inte får använda din toalett måste kommunen hänvisa till vilken paragraf dem åberopar, samt ge en motivering till varför du inte kan få den godkänd, och ett myndighetsbeslut likt detta skall innehålla en besvärshänvisning som förklarar hur du kan överklaga detta beslutet.

När du har fått ett sådant ovanstående beslut av kommunen. Kan du höra av dig igen till oss här också kan vi se judiskt på vad som man kan göra, och om beslutet följer den gällande lagstiftningen angående enskilda avlopp för privat bostäder.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-30

Vad gör man om man har ett avtal om att häva ett köp med säljaren och denna väljer att inte följa samt återbetala pengarna enligt kontraktet?

Hej!

I våras köpte vi en begagnad, renoverad båtmotor av ett båtmotorföretag. Vi lämnade in vår gamla motor och fick utöver den även betala 80 000 för den nyrenoverade. 1 års garanti skulle gälla för den nya motorn. Även ett garantibevis på vad renoveringen omfattat på den nya motorn.

Redan vid installation uppmärksammar vår mekaniker att vissa delar borde varit bytta. Vår säljare går inte att nå, så vi får bekosta dessa delar. När motorn är monterad och båten testkörs, uppmärksammas allvarligt fel.

Jag kontaktar säljaren som efter flera månader skickar en mekaniker. Jag ringer, mejlar och sms:ar flertalet gånger var och varannan dag. Tiden för när säljarens mekaniker ska åka och fixa skjuts fram flertalet gånger.

Till slut konstaterar även säljarens mekaniker att det är ett så allvarligt fel att motorn måste bytas.
Säljaren går med på att byta motorn till en ny, renoverad, motor och att 1 års garanti ska självklart förlängas. Eftersom vi nu inte kan använda båten på hela sommaren, så får vi nya löften på att vi ska bli kompenserade för detta och att han är mycket ledsen för det inträffade. Vi ska inte behöva stå för några kostnader av motorbytet och kompenseras med serviceavtal mm.

Från augusti så jagar jag sedan säljaren som har mycket och göra mm och att han nu har en ny motor på gång. Ny tider för leverans sätts upp och sen kommer olika förklaringar på varför det tar tid osv.
Till slut kommer motor 2. Även denna motor har så allvarliga fel, så att den inte kan installeras. Även denna gång konstaterar säljarens båtmekaniker att även motor 2 har allvarliga fel.
Nu kontaktar jag säljaren och vill omedelbart häva köpet.

Jag får ett skriftligt löfte om att säljaren går med på att samma dag återbetala de 80 000kr. Tills jag ser att pengarna kommit in på mitt konto får jag som säkerhet behålla både motor 1 och 2. Han säger att de har ett sammanlagt värde på 250000.

Några pengar har vi ännu inte sett röken av. Sista bankdagen är imorgon. Tror inte vi får några heller.

Så hur kan vi nu gå vidare?

Kostnader vi vill få ersättning för är:
80 000 för motor 1.
45 000 för vår inbytesmotor
Ersättning för delar som borde varit bytta.
Arbetskostnader för vår båtmekaniker.
Kompensation för avsatt tid och en förstörd semester.
Rättegångskostnader.

Alt
80 000 kr samt att vi har rätt att behålla motor 1 och 2.

Tacksam för er hjälp med rådgivning. Troligen behöver vi driva detta via tingsrätt?!

Vad ska vi göra nu?

Hälsningar

Maria


Hej Maria

Eftersom ni har ett skriftligt avtal om hur mycket samt när båtmotor försäljaren skall senast göra återbetalningen till dig angående att ni nu har hävt köpet mellan er.

Innebär att om du inte får betalat senast den dagen som står i ert avtal. Så skall du enligt lagen skicka en påminnelse till motparten om att du inte har fått betalt enligt de som är avtalat mellan er.

Får du ändå inte betalt efter detta att du har skickat din påminnelsen, så skall du lämna vidare ditt krav till Kronofogden. Där skall du ansöka om ett betalningsföreläggande av din fordran. Mer information om hur du lämnar in samt ansöker om ett betalningsföreläggande hittar du på kronofogdens hemsida på direkt länken här.

När du lämnat in ditt betalningsföreläggande, så får motparten tillsänt sig ett brev om ditt krav av Kronofogden. Detta kan motparten välja ett godkänna eller bestrida.

Godkänner motparten ditt krav, så kan du välja att begära att kronofogden går vidare med olika indrivningsåtgärder för att du skall få dina pengar.

Bestrider motparten ditt krav så är det en tvistig fordran enligt lagen, och då kan du välja att begära att ärendet går vidare till tingsrätten, och att det där skall avgöras genom en rättegång och du får ett domslut som fastställer kravet.

När du har ett domstolsbeslut kan du lämna in det till Kronofogden och begära att dem driver in skulden enligt vad domstolsbeslutet säger.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-29

Vad kan jag göra om en person inte betalar sin skuld till mig enligt vårat avtal och kontrakt i rätt tid?

Hej !

Jag stod som borgenär på ett lån där svarande misskötte betalningarna. Och för att inte själv hamna hos kronofogden så löste jag det här lånet och det skrevs ett kontrakt mellan svarande o mig att han skulle betala 2000:- / mån. Han har sen i Mars 2016 betalat mig två ggr. Men nu så vägrar han att betala mig mer på lånet.

Vad kan jag göra för att få hjälp och inte själv hamna i en skuld fälla?

Han säger att han inte har något jobb. Vilket tyvärr inte stämmer helt. Lånet är på 80.000:-

Tacksam för svar

Mvh Cilla


Hej Cilla

Om någon inte betalar dig en skuld så skall du göra och skickar en betalningspåminnelse till personen ifråga.

Å om inte personen betalar efter att du skickat betalningspåminnelsen. Så kan du vända dig till Kronofogden och begära att dem utfärdar ett betalningsföreläggande om att personen skall betala dig.

Betalar inte personen då så kan du begära att Kronofogden hjälper dig med att driva in dina pengar genom utmätning i personens egendom eller i personens lön, och detta för att du skall få dina pengar som personen är skyldig dig.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-28

När träder förstärkt laglottssydd in och vad gäller det i avseende gentemot gåvor som har fullbordats och testamente som upprättats vid ett arvskifte?

Hej!

Tack för möjligheten att få gratis rådgivning! Jag har några arvsfrågor angående följande situation:

En efterlevande make, som ärver med fri förfoganderätt, har ett särkullbarn och ett gemensamt barn. Makarna hade endast giftorättsgods. Kvotandelen för efterarvet är 1/2.

För mer än fem år sedan gav den efterlevande maken, då 81 år gammal, hälften av sin fastighet i gåva till särkullbarnet, och skrev även ett testamente enligt vilket det gemensamma barnet ska totalt erhålla sin laglott ur dennes kvarlåtenskap, resten ska tillfalla särkullbarnet.

I gåvobrevet står det att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, inte intecknas, pantsättas eller säljas utan givarens skriftliga samtycke. Särkullbarnet fick lagfart och blev inskriven som ägare till halva fastigheten i samband med gåvotillfället. Gåvogivaren har bott kvar, ensam, i hela fastigheten fram till sin bortgång.

Det gemensamma barnet har fått nu beskedet att, eftersom gåvan är fullbordad (lagfart, äganderätt), efterarvet och laglotten kommer att beräknas på boets reella värde, utan gåvan, och att särkullbarnet kommer att behålla gåvan intakt och ur halva boet erhålla sin arvslott och, enligt testamentet, hälften av det gemensamma barnets arvslott.

Jag undrar över följande:

  • Uppfyller gåvan kriterierna för en gåva för dödsfalls skull?
  • Om så är fallet, och reglerna om förstärkt laglottssydd tillämpas, hur beräknar man det gemensamma barnets efterarv och laglott?
  • Om gåvan inte aktualiserar reglerna om förstärkt laglottssydd, finns det en annan regel som kan tillämpas i den här situationen, och kräver även den att talan väcks vid domstol?
  • Ska testamentet godkännas?

Vänliga hälsningar och tack på förhand!

Georgeta


Hej Georgeta

Ja, svaret är att gåvan får anses som fullbordad.

Förstärkt laglottssydd säger:
Att laglotten är den del av ett barns arvslott som inte kan fråntas honom eller henne genom testamente. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Laglotten innebär inte någon rätt till ett bestämt föremål eller andel i fastighet, utan endast rätt till ett visst värde. Så länge barnet får ut egendom till ett värde som motsvarar halva arvslotten föreligger ingen kränkning av laglotten, även om det finns ett testamente. Vid laglotts beräkningen är det egendomens värde vid tidpunkten då dödsboet är utrett som gäller.

I det här fallet som du beskriver det här om att efter det att den första personen i äktenskapet har från fallit, och att de där efter har de givits bort och testamenteras bort egendom. Gör vi bedömningen om att ett förstärkt laglottsskydd är och skall vara gällande ifråga.

Nej, testamente skall inte registreras eller godkännas. Men det skall vara var underskrivet av testamentatorn själv samt vara bevittnat av 2 personer. Å vill man göra gällande att ett testamente är ogiltigt skall man väcka en talan om detta vid domstol.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-27

Hur ansöker man om inresevisering och visum till Sverige om man är och befinner sig i Syrien?

Hej

Undrar om ni kan hjälpa oss med denna fråga.

Jag har en bror som bor i Syrien (han är svensk medborgare, bott i Sverige ca 20år) Fråga är att han åkte tillbaka dit för 6 år sedan till Syrien, och har gift sig där och har 2 små barn. Han ville nu åka hit, samt han har lämnat in en familj anknytnings ärende/ansöka till migrationsverket.

Nu har migrationsverket hänvisat honom att besöka närmaste ambassad för att göra intervju med hans fru. Men med dem dagens svårigheter och regler mellan Syrien och grannländer så är det väldigt svårt att ta sig till Turkiet, Jordanien, Egypten. Man måste söka om visum och det finns ingen exakt tid när kan man få visum.

Frågan är nu efter som Brorsan har Medborgarskap i Sverige, och p.g.a. dem svårigheter där nere, och som lagen i Sverige är, bör inte Sverige hjälpa sina medborgare hit?

Hört av några liknande personer som har haft liknande fall, dem sökte närmaste ambassad, därefter har ambassaden avgav tillfälligt visum hit till Sverige.

MVH//Rani


Hej Rami

Eftersom din bror är svensk medborgare så behöver han inte ansöka om visum för att komma till Sverige.

Det är hans fru och barn som inte är svenska medborgare som måste ansöka om visum för att komma till Sverige.

Ända stället som man kan ansöka om visum på för att få resa hit är på den svenska ambassaden.

Så vad hans fru och barn måste göra är att dem tar sig till en svensk ambassad och ansöker därifrån.

Sveriges ambassad har ingen lagstadgad skyldighet att hjälpa mer än dem som är Svenska medborgare. Å därmed har dem ingen skyldighet att hjälpa din brors fru och barn nu med att ta sig till den svenska ambassaden för att ansöka om visum eftersom dessa inte är svenska medborgare.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-26

Om man gör om och ändrar design på en ursprunglig sak eller vara och sedan säljer den vidare, kan man då stöta på och få problem med original tillverkaren?

Hej,

Jag funderar på att starta ett företag. Idén är att köpa in sportskor från återförsäljare för att göra om dessa och sälja vidare till privatpersoner. Jag tänker inte göra några djupa förändringar i skorna, som konstruktionen t.ex. Snarare handlar det om utseendemässiga förändringar, som ändra färg, utsmyckning,etc. Dessutom kommer jag behålla ursprungslogotyperna på skorna och sälja de som omgjorda. Förmodligen kommer jag sälja dessa hos Tradera eller Ebay.

Kan jag stöta på problem från skotillverkarna?

Mvh

Salah


Hej Salah

Ja, du kan får problem med tillverkarna om dem har ansökt om och fått beviljat ett mönsterskydd av sin design på sina skor och detta eftersom du förändrar designen.

Problemet uppstår om dem anser att du förvanskar eller förstör deras mönsterskydd design, och att du på så sätt dra ned den ursprungliga designen och därmed smutskastar och förvanskar den.

Då kan dem stämma dig för design intrång enligt varumärkesrätten. Men om så kommer att ske eller inte är omöjligt för oss att svara på.

Detta eftersom det är helt och hållet upp till hur vart enskilt varumärke väljer att se på saken, och det hänger ofta ihop med i vilken omfattning något sådant här görs, och vilken ekonomisk vinning som det finns att hämta i sak.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-23

Vad säger den nya lagen om vilka inkomster som man måste ha enligt försörjningskravet vid anhöriginvandring och för att ha rätten till få ett uppehållstillstånd?

Hej

Jag är en svensk medborgare som är gift med en marockansk medborgare, och vi har haft vårat förhållande i ett år, och varav 4 månader i Sverige och resterande tid som långdistans. Men jag har även besökt honom i Marocko och vi gift oss där samt sedan registrerat detta i skatteverket.

Jag är en juriststudent som lever på studiebidrag och studielån samt bor i en 1:a med 4000 kr i hyra. Jag kan tänka mig att skaffa ett deltidsjobb så man kan addera runt 3000-4000 i månaden.

Är detta tillräckligt för att uppfylla försörjningskraven som nu har förekommit?

Tack på förhand!

Aida


Hej Aida

Vid anhöriginvandring ska anknytningspersonen ha inkomster som motsvarar det förbehållsbelopp som Kronofogden tillämpar vid utmätning av lön. Det krävs också att anknytningspersonen har en bostad av tillräcklig standard och storlek. I förordningen ges Migrationsverket befogenhet att meddela närmare föreskrifter om vad det innebär. Försörjningskravet gäller ej i de fall det är ett barn som är anknytningsperson.

Vilken inkomst som behövs beror på hur stor familjen är och hur hög bostadskostnad man har. Om det endast är en person som ansöker om uppehållstillstånd som anhörig krävs mindre för att försörja familjen och bostadskostnaden kan vara lägre. Det är förbehållsbeloppet som avgör. Där ingår boendekostnad samt ett normalbelopp som ska täcka dina levnadsomkostnader. I normalbeloppet ingår bland annat kostnaden för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. Hur stort normalbeloppet ska vara bestäms av riksdagen och justeras en gång per år.

För 2016 är normalbeloppet:
  • 4 679 kronor för en ensamstående vuxen,
  • 7 729 kronor för sammanlevande makar eller sambor,
  • 2 482 kronor för barn till och med 6 år och
  • 2 857 kronor för barn 7 år eller äldre.

Detta krävs inkomst enligt denna nya lagen för att en person som beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd och om man skall kunna få ett permanent uppehållstillstånd.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-22

Kan en borgenär häva och säga upp sitt borgensåtagande gentemot gäldenären och ett kreditinstitut samt bank?

Hej

En vän gick i borgen åt mig för en lägenhet i 3 år. Men nu när jag flyttat in var syftet att han skulle ha flytta med mig dit och i framtiden ihop. Nu säger han att om han inte flytta dit kan han häva borgen i tingsrätten fast jag sköter alla betalningarna.

Är orolig för har ingen annan borgenär.

Han skrivit på chatten att han inte skalla göra detta nu. Men han kanske ändrar sej, och sker detta att han ska gå till rätten och häva borgen. Då fortsätter jag inte tala med honom i telefon var dag.

Kime


Hej Kime

Det brukar stå i det borgensavtalet som tecknades när du fick lägenheten, om exakt vilka avtalsvillkor som gäller för både borgenären och dig.

Men grundregeln är att om det inte är avtalat något annat, så kan kan inte en borgenär säga upp borgensåtagandet som denna har ingått enligt avtalslagen.

Det finns dock en möjlighet för borgenären att säga upp sitt borgensåtagande, och detta om borgensavtalet har ingåtts på falska eller felaktiga grunder.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-21

Hur uppfyller man Migrationsverkets försörjningskrav vid anhöriginvandring om man är under 21 år och studerande på gymnasienivå?

Hej!

Min man som är från Syrien och bor i KSA.

Han ansökte om uppehållstillstånd innan juni 2016, alltså omfattas han av den gamla försörjningskravs lagen. Jag är 19 år gammal och har permanent uppehållstillstånd från och med december-2013.

Mitt problem är att jag inte jobbar, utan studerar på gymnasiet. Jag bor hos mina föräldrar och har inte något eget bostad. Jag vill inte lämna mina studier.. hur gör jag?

Finns det något annat alternativ än att jobba? Snälla hjälp mig!!

AishaHej Aisha

Så länge som du studerar på gymnasienivå och inte har fyllt 21 år, så har dina föräldrar försörjningsansvaret för dig.

Det innebär i det här fallet att du gemensamt med dina föräldrar skall uppfylla dem gamla reglerna för och på försörjningskrav som Migrationsverket ställer för att din man skall få uppehållstillstånd tillsammans med dig här.

Så det ända ni kan göra är att se till så att du och dina föräldrar har en gemensam inkomst, som är tillräckligt hög enligt dem gamla försäljningskraven som gällde då.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-20

Är ett kontrakt giltigt och är det brottsligt om man skriver på ett försäljningsavtal utan att man har en fullmakt att göra det?

Hej

Jag har skrivit under ett kontrakt på en bil som jag inte äger vid försäljning. Gäller detta kontrakt då om jag inte har fullmakt av ägaren att skriva under?

Med hälsning
Bo


Hej Bo

Eftersom du inte har fullmakt att sälja bilägarens bil, så är inte kontrakt giltigt gentemot ägaren av bilen.

Däremot är kontraktet giltigt gentemot köparen, och du kan därmed bli ersättningsskyldig mot köparen motsvarande vad kontraktet säger.

Samt du riskerar att bli åtalad för urkundsförfalskning eftersom det är brottsligt att ut ge sig för att ha rätten att sälja någon annans egendom när man inte har det.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-19

Hjälper det fria flödet av personuppgifter på den digitala inre marknaden eller vänder det upp och ner på denna?

Hej!

Jag arbetar med ett projekt och har en fråga angående integritetsskyddslagstiftningens funktion.

Vänder det upp och ner eller hjälper det fria flödet av personuppgifter på den digitala inre marknaden?

MVH

Micke


Hej Micke

Din fråga är ju inte en direkt juridiskt fråga i den bemärkelsen som vi normalt brukar svarar på.

Men vi ser väl det som så att det är både på gott och ont med en integritetsskyddslagstiftnings funktion för den inre digitala marknaden.

Det är ju bra att vi har ett så öppet samhälle som möjligt och att vi kan hämta offentliga uppgifter från olika offentliga register så som folkbokföringen och bilregistret osv, och detta just när vi skall fyller i olika formulär på nätet.

Nackdelen med denna offentligheten och att det är så lätt tillgängligt blir att även olika kriminella kan använda sig av dem och utnyttja detta på ett sätt som kan får väldigt allvarliga och långt gående konsekvenser för den enskilda individen som drabbas av dessa.

Så frågan är var vi skall dra gränsen och göra detta på ett vettigt sätt som enkelt går att tillämpa rent praktiskt i det juridiska arbetet?

I bland annat Danmark och andra övriga EU länder har staten tagit ett större ansvar och helhets grepp på frågan, och begränsat dem privata offentliga uppgifterna som man har tillgång till på internet.

Å vill man ha tillgång till sina egna uppgifter så måste man ha en typ av e-legitimation som administreras och ges ut av staten och inte av bankerna som de är i Sverige.

Plus offentlighetsprincipen och offentliga register finns inte i den utsträckningen i övriga EU som det finns och förekommer i Sverige. Å därmed blir inte det något större problem för dem att följa EU direktivet ifråga.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-16

Kan man ansöka om och som anhöriginvandrare ifrån vilken svensk ambassad som helst i världen, eller måste det vara ifrån det hemlandet där man har sitt medborgarskap och bor?

Hej.

Har en vän som fått ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft för ca 3v. Han gifte sig för ca 1mån sedan med en svensk tjej. Har nu ansökt om flytta till anhörig, sin fru i Sverige. Men har fått avslag på sin ansökan från migrationsverket. Han måste göra ansökan ifrån sitt hemland, säger Migrationsverket.

Men en anställd på migrationsverket sade att: Åk till Finland eller Norge och gör en ansökan därifrån på ambassaden.

Kan det verkligen fungera? Att man gör en webbansökan därifrån? eller hur fungerar det. (Han är Rysk medborgare och vill inte återvända till Ryssland. Han kom till Sverige 2009 som ensamkommande flyktingbarn, fått avslag och levt som illegal här nu i 4 år. Ansökt om asyl igen 2015 men nu 2016 fått avslag igen och skall utvisas nu!)

Finns det någon möjlighet att detta kan gå? i så fall åker vi till Finland på måndag.

Mvh för snabbt svar
//Rigmor


Hej Rigmor

Ja, rent juridiskt är det teoretiskt möjligt att göra en ansökan som anhöriginvandrare och detta från vilken svensk ambassad som helst i världen.

För det står inte att man måste ansöka ifrån det landet som man är medborgare i, utan man skall ansöka på svenska ambassaden i det landet som är ens hemland står det i lagen.

Detta innebär att om en person med ett medborgarskap i ett land väljer att flytta och byta till att bo i ett annat och nytt hemland. Så kan denna personen ifråga ansöka från sitt nya hemland på den svenska ambassaden som finns i det nya hemlandet.

Så skall det vara helt klart möjligt för honom i det här fallet att ansöka som anhöriginvandrare ifrån både Norge och Finland om han väljer att flytta dit.

Men vi har inte hört talas om någon som har gjort detta, så vi kan inte rent praktiskt svara för om det går eller är ens möjligt. Men vi vet att om man ansöker som anhöriginvandrare ifrån sitt hemland, så måste man åka och besöka ambassaden för att göra en del personliga intervjuer också vidare på den svenska ambassaden.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-15

Kan min mamma ansöka om att komma hit till Sverige som anhöriginvandring eftersom jag är under 18 år samt underårig och inte är myndig ännu?

Hej

Jag är svensk medborgare och jag är 17 år gammal.
Tror ni att min mamma kan få komma och få uppehållstillstånd i Sverige och bo med mig?

Ibrahim


Hej Ibrahim

Ja, eftersom du är under 18 år och inte är myndig än. Så bedömer vi det som att du och din mamma har goda förutsättningar för att återförenas, och detta genom att ni ansöker som anhöriginvandrare på Migrationsverkets hemsida här.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-14

Kan grannarna i en bostadsrättsförening få en annan bostadsrättsinnehavare avhyst och vräkt från sin egen bostadsrättslägenhet om denna hyresgästen sköter sig?

Hej.

Vi är båda i 80 års åldern och bor sedan ett 10 tal år tillbaka i ett radhus med hyresrätt 55+. Vi är skötsamma och ordentliga på alla sätt. Vi flyttade hit från annan kommun. De flesta av hyresgästerna bodde tidigare redan i denna kommunen.

Nu cirkulerar det rykten om oss och eventuellt bilder. Vi vet inte det med säkert men vi misstänker detta, och det handlar om hur vi levt för ca 40 år sedan på 1970 talet.

Grannarna drar ner för fönstergardinerna och hälsar avmätt och håller sig inne. De som vi umgås med ser ledsna ut, och ingen säger någonting om vad orsaken är.

Vad ska vi göra och kan grannarna gå samman och begära oss vräkta?

Vi har den finaste och mest välskötta trädgården och det har skapat en viss avundsjuka.

Lena


Hej Lena

Så länge ni följer dem ordningsstadgar som föreningen har, och ni sköter er på ett normalt och trevligt sätt i övrigt. Så finns det ingen lagstiftning som säger att grannarna kan tvinga er att bli avhysta eller vräkta ifrån er bostad, och därmed tvingade med att sälja er bostadsrättslägenhet och flytta därifrån.

Skall någon annan kunna tvinga en hyresgäst att bli avhyst eller vräkt från sin bostad. Så måste det grunda sig på händelser som har skett inom den senaste tiden när man har bott i bostadsrättsföreningen, och får inte avse händelser längre bak i tiden.

Plus skall man har rätt att få igenom en avhysning, så skall bostadsrättsföreningen dela ut minst 3 skriftliga varningar med motivering till dess och delge dem till hyresgästen för att dem skall kunna gå vidare och kräva samt få igenom en avhysning av hyresgästen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.