2016-11-28

När har ett parkeringsbolag rätt att ta ut parkeringsböter samt utfärda en parkeringsbot för felparkering av en bil enligt parkeringsreglerna?

Hej!

Vid en infartsparkering i Sickla finns en skylt som lyder "Infartsparkering på markerade platser 05-24".

De flesta parkeringarna är markerade med linjer på marken, som det brukar vara. Det finns också ett litet klistermärke fäst vid ett lågt staket, vid varje plats.

Den platsen jag ställde mig på, och fick böter, var enbart markerad med klistermärket som anger "Infartsparkering vardagar 05-24". Dessa märken sitter alltså inte hur och var som helst, utan i övrigt sitter de vid varje målad ruta.

Jag anser att den plats jag ställde mig på är markerad, genom märket som satt vid platsen.
Parkeringsbolaget har efter att jag bestridit kravet, svarat att jag parkerat utanför markerat område, och därför måste jag betala.

Är det något jag skulle kunna gå vidare med? Definieras "markerad plats" alltid med en målad ruta?

Med vänlig hälsning
Mikael


Hej Mikael

Ja, om du anser att dem har givit dig en felaktig parkeringsbot. Så är det helt rätt som du nu gjort med att bestrida denna, och vill parkeringsbolaget nu fortsätta med att driva in dessa parkeringsböter. Måste parkeringsbolaget därefter vända sig till en domstol, samt där skall dem bevisa att dem har skyltat parkeringen enligt gällande lag, och därmed har rättigheten på sin sida för att få utfärda en parkeringsbot och få in sin betalt för denna.

På länken här kan du läsa och se om hur en rätt och korrekt skyltat parkeringsplats skall vara skyltat enligt dem gällande reglerna och vad lagstiftningen föreskriver, och detta för att ett parkeringsbolag skall ha rätten på sin sida för att få ta ut en felparkeringsavgift och ta ut felparkeringsböter av dig. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-23

Hur och vad måste man dokumentera och göra vid en ombyggnad eller utbyggnad av en bostadsrättslägenhet i bostadsrättsförening?

Hej!

Vi är en liten bostadsrättsförening på tre lägenheter där den ena lägenheten som är en ombyggd vind idag saknar entré/hall utan bara har en dörr monterad i en trappa. Vi undersöker möjligheten att bygga om så att den lägenheten tar en kvadratmeter av hallen nedanför trappan i anspråk för att få en egen entré/hall och kunna hantera ytterkläder/skor innan man går trappan upp till lägenheten.

Våra frågor lyder:

1. Bör föreningen ta ut en upplåtelseavgift för den kvadratmeter av hallen som byggs in i lägenheten, och hur beräknas i så fall då storleken på denna avgift?
2. Bör vi förändra andelstalen till att motsvara denna relativa förändring i storlek på lägenheterna?
3. Hur bör dessa förändringar dokumenteras formellt med utgångspunkt i stämmobeslut, ekonomisk plan och andra juridiska dokument för föreningen?

Tack på förhand för er rådgivning.

Vänliga hälsningar,
Stefan


Hej Stefan

Ni bör minst dokumentera ombyggnaden genom ett stämmobeslut som dokumenteras i ett bostadsrättsförenings protokoll.

Där av skall det framgå att den som disponerar vindslägenheten. Har rätt att använda samt nyttja denna nya byggda hallen, och att den nu ingå samt tillhör den aktuella vindslägenhetens nyttjandes rätts yta.

Detta eftersom att om bostadsrättslägenheterna senare skulle byte ägare. Är det bra om dem nya bostadsrättsmedlemmarna kan se och läsa vad det är som gäller angående denna vindslägenheten, och om utifall att de skulle uppstår några frågor eller andra problem avseende detta mellan dem nya bostadsrättsinnehavarna.

Lagen är dispositiv och de innebär att ni har fri rätt att välja på hur vida ni vill ändra avgiften för vindslägenheten på grund av denna ombyggnaden eller inte.

Andelstalen mellan lägenheterna skall ni räkna om. Detta eftersom dem styr hur stor del av dem gemensamma utgifterna som föreningen har att fördela emellan er som bostadsrätts innehavare i bostadsrättsföreningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-21

Har man rätt att anlita en ny advokat eller jurist och juridiskt ombud om man betalar själv för detta, eller måste man vänta tills att man har fått ett svaret från Migrationsverket om ett ja eller nej till byte av ombud?

Hej.

Vi är en familj med 2 barn som är 9 år och 3 år gamla. Båda barnen är födda här i Sverige

Tidigare hade vi haft arbetstillstånd och vid ansökning av permanenttillstånd har vi fått avslag. Då sökte vi om asyl, och nu fick vi avslag igen från Migrationsverket.

Jag har en offentligt biträde som jag tycker inte samarbeta längre. Och skickade in en ansökan om byte advokat till Migrationsverket Samtidigt återkallade jag fullmakten till denna advokaten. Och nu har jag väldigt ont om tid att överklaga till domstolen.

Frågan är:

Har man rätt att anlita en ny advokat som man betalar själv? Eller måste man vänta tills svaret från Migration om ja eller nej till byta advokaten?

Migrationsverket säger att det kommer ta 3 veckor att vi får ett svar från Migrationsverket om byte av advokat. Men jag kan inte vänta på svaret så här länge, eftersom jag inte har flera dagar kvar tills att överklaga.

Jag bara vet inte vad ska göra, vi behöver någon juridiskt kunnig som kan hjälpa oss med överklagan, eller finns det nån möjlighet att skjuta fram eller förlänga fram datumet att överklaga?

Det finns ingen möjlighet att samarbeta eller lita på den advokat som jag nu . På ser ni med era ögon hur ska vi göra nu?

Mvh
Mart


Hej Mart

Alltid om du själv väljer att bekosta och betala för ditt juridiska ombud och som skall företräda dig. Så har du alltid fullständig rätt och frihet att själv välja vem du vill ha som ditt juridiska ombud som skall företräder dig.

När du skaffat ett juridiskt ombud som du har förtroende för och vill anlita. Kan ditt juridiska ombud hjälpa dig med att ansöka hos migrationsverket, om att dem skall betala och bekostat arvodet för ditt nya juridiska ombud som du själv har valt.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-18

Kan man ansöka om pass även om man har skulder hos kronofogden, eller någon nära anhörig har skulder till kronofogdemyndigheten?

Hej

Min fråga är:

Vi i hela familjen har permanent uppehållstillstånd. Men min man har skulder hos kronofogden. Kan jag och mina barn få ansöka svenskpass?

Sumi


Hej Sumi

Ja, ni kan ansöka om pass och även om din man har skulder hos kronofogden, och detta skall inte påverka era möjligheter med att få era pass.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-16

Hur kan jag få min utländska utbildning och betyg godkända och validerade i Sverige när det är en felstavning på mitt namn?

Hej!

Migrationsverket angav fel namnstavning på min kompis förnamn när han invandrat sig till Sverige för några år sedan.

Och problemet uppstår i att min kompis vill omvandla sitt utländskt betyg till Sverige och börja studera här på universitetet. Men på hans betyget står ett annat namn än han har här i Sverige (dock inte stor skillnaden, bara två bokstäver som inte stämmer med varandra) och Universitets- och högskolerådet accepterar inte hans utländsk betyg p.g.a. namnskillnaden.

Vad kan min kompis göra i sådant fall?

Tack för svaret
Matthias


Hej Matthias

Vad din kompis kan göra är att fixa en ID handling från sitt hemland. Där det står hans namn rättstavade namn och exakt likadant som det stå på hans utländska betyg, och som han nu vill ha validerat och godkänt.

För med den utländska och svenska ID handlingen så framgår det att av bilden på båda båda ID handlingarna, att det är nu en och samma person men med bara olika stavning av hans namn.

Därefter kan kan han skicka allt detta till universitet igen, och kanske få sin utbildning validerad och godkänd av universitetet.

Godkänner ändå inte universitet hans utbildning och betyg.

Då får han vända sig till folkbokföringen i Sverige och ge in båda sina ID handlingar till dem, och där begära en ändring i deras register av hans felstavade namn.

Vägrar folkbokföringen att rätta hans felstavade namn. Så kan han ansöka om och begära att få göra en namn ändring av sitt namn hos folkbokföringen

Därefter när han har fått igenom sin namn ändring kan han skaffa en ny svensk ID handling med sitt rättstavade namn, och sedan skicka in denna till universitet tillsammans med sitt betyg, och då begära att han får sin utbildning och betyg validerat och godkänt.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-14

Vad krävs för att få ett igenom ett besöksförbud, och hur löser man att få igenom ett besöksförbud utan att man riskerar att bli misshandlad?

Hej!

Jag har en vän som är i skilsmässa. Det är mycket som har hänt och jag vill så gärna hjälpa henne.

Mot hennes ex man har hon ansökt om besöksförbud, men de har inte gått igenom. Å jag förstår verkligen inte varför, det gör nog ingen. Därför provar jag att skriva till er för att se ifall det som händer nu verkligen är rätt efter allt han har gjort.

Han har 1 barn som inte vill träffas längre för att hon är rädd. Han har höjt knytnäve not den yngsta dottern för att han inte klarar av att handskas med frustration.

Mot sin fru har han försökt bestämma mycket. Han har psykiskt tvingade henne till sex (inget sex,mycket bråk) , han ville alltid ha kontroll på vart hon åkte någonstans, vem hon träffade med mera, och när hon väl talade om till exempel att hon varit i mataffären, så trodde han henne inte. Utan han försökte istället få fram om hon har träffat en annan man, vilket hon självklart inte hade gjort.

Han var aldrig hellre nöjd med hennes utseende och klädsel. Allt detta ledde till skilsmässa, och efter att han hade fått 2 barn så rädda så att socialen blev inkopplad. Dom har bott hemma hos oss flera gånger istället för skyddat boende. Allt är så hemskt och jag tycker så synd om både henne och barnen.

Men det som jag undrar om är hur man skulle kunna hjälpa henne med är besöksförbud. Jag har ju skrivit lite saker som hänt under reaktionen. Men hennes tidigare man flyttade ut när dom ansökte om skilsmässa. Han hade barnen varannan helg, men en dag så behövde min vän hjälp med barnen en vardag. Han ställde upp med att passa dom, men när han väl kommer hem till henne igen för att lämna de 2 barnen så börjar han diskutera mycket med henne om skilsmässan.

Han försöker manipulera henne med att ingen annan man kommer vilja ha henne, jag vet att du snart kommer komma krypandes efter mig, samtidigt försöka han få henne att känna sig äcklig genom att säga att hon har legat med massa olika män på kort tid nu, att hon är en äcklig slampa mm. Hon hade ju inte legat med någon man men det spelar ju ingen roll. Man säger ju inte så till något.

Efter detta så ber hon honom att gå, men istället för att gå så följer han efter henne inne i lägenheten och drar in henne på toaletten. Där inne slår han hennes öga mot badkarskanten, han försöker även dränka henne huvud i toaletten. Vilket han misslyckas med, hon kommer loss och efter som barnen va hemma så smet han där ifrån väldigt fort.

Dagen efter kan man se rejäl svullnad och smärta i de ena öga (bildbevis finns) och 5 små blåmärken efter hans hårda grepp i armen.

Det jag nu undrar är varför kan hon inte få igenom ett besöksförbud?

Hon är jätte rädd för honom, barnen vill inte vara där mer och det enda dom kräver är att få ett besöksförbud så dom kan känna sig trygga hemma. Men polisen som hon anmälde till motarbetar redan henne i förhöret, å frågade om hon verkligen skulle anmäla denna man. Mannen i sitt förhör säger att han bara skämtade (det känns som dom står på samma sida mot den som är rädd). Istället för 7 dagar så tog det över 20 dagar innan polisen väl skickade in anmälan till domstolen.

Domstolen beslöt då för att lägga ner allt, och inte ge mannen besöksförbud.

Jag som är en nära vän som själv har varit med om liknade vill inte att hon ger upp, hon borde kunna få besöksförbud men vad ska vi göra nu?

Känns som allt motarbetar henne när hon är så duktig å vågar anmäla det som hände. Gör verkligen åklagare / polis rätt och varför beslutar man inte om ett besöksförbud?

Mvh/Isabell


Hej Isabell

Det är alltid trasigt när en skilsmässa leder till att barnen får sitta i kläm, och speciellt när dem inte själv har haft möjligheten att själva utse och välja vilka föräldrar dem har, och därmed är tvingade med att växa upp med dessa båda föräldrar i sin liv.

Av det du beskriver så borde det vara tillräckligt för att ett besöksförbud skulle kunna beviljas.

Men utan ha fått tillgång till domslutet och läst deras beslut ifråga. Så kan man bara göra ett antagande om att det har saknats bevis för nog för att besluta om ett besöksförbud i det här fallet.

Därför blir rådet i det här fallet att skall dessa båda personer träffas framgent, så skall detta avtals och ske i oberoende vittnes närvaro, som till exempel ute på en offentlig plats med många människor eller inne på ett socialkontor också vidare.

Detta så det finns både vittnen och bevis som kan ligga till grund för eventuella framtida domstolsbeslut ifråga.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-11

Vad händer om man har ett och har fått ett falskt och ogiltigt andrahandshyreskontrakt angående en lägenhet som förstahandskontraktsinnehavaren inte har fått godkänt av fastighetsägaren?

Hejsan

Jag och min sambo har skrivit ett kontrakt med en man som står för första hyreskontrakt hos ett bolag som ägde lägenheten. Det är ett inneboende kontrakt med nästan hela lägenhetsytan på 70 kvm.

Kontraktet var ogiltig samt olagligt för att han inte hade registrerat det. Vi hittat en annons på blocket och flydde in. Nu är han av med hans första kontrakt, och vi är uppsagda också.

Vårat kontrakt gäller fortfarande och vi väntar på kronofogden. Jag har anmält honom för bedrägeri hos polisen. Polisen har sagt att jag bör gå och överklaga kronofogdens beslut, och gå till tingsrätten med det.

Vad kan jag och min gravid sambo förvänta oss?

Jordan


Hej Jordan

Har ni fått ett brev från kronofogden om att ni riskerar att bli avhysta från lägenheten och som ni skall svara på. Så skall ni bestrida detta krav som kommer fastighetsägaren, och som han har nu lämnat in till kronofogden.

Samt att angående den uppsägningen av er som fastighetsägaren har skickat till er, skall ni också bestrida denna och den skicka till dem.

När ni har bestridit båda dessa krav om uppsägning respektive avhysning från lägenheten så måste fastighetsägaren gå vidare med ärendet till tingsrätten om han vill ha avhysta från lägenheten.

Alternativt så kan fastighetsägaren gå med på att skriva ett nytt förstahandskontrakt mer angående lägenheten.

Blir det rättegång om saken i domstol så rekommenderar vi er att ta kontakt med och anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa er.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-09

Behöver man betala för något som man inte har fått information om samt ett kostnadsförslag på och inte har beställt vid en nybyggnation och ett entreprenadarbete av ett nytt bostadshus?

Hejsan,

Vi håller på att bygga hus och har ett kontrakt med totalentreprenad.

I veckan har markentreprenör utfört det grundläggande markarbetet. Vi har tidigare frågat entreprenören om det kommer att kosta extra med markarbetet eftersom det ingår en viss mängd och efter det blir det extra tillägg.

Vi har fått till svar att de tidigare aldrig varit med om att massorna som ingår inte räcker och de har dessutom sagt att om det skulle tillkomma något kommer vi att få veta detta i förväg och sedan få skriva under den eventuella merkostnaden innan man utför något arbete. Detta står även i vårt kontrakt.

Nu har vi utan att få veta något helt enkelt blivit fakturerade på 45 000 kronor för extra fyllnadsmassor. Vi fick ett mejl idag där det stod att vi skulle kontakta markentreprenaden omgående och att det var jätteviktigt. När vi ringde till dem berättade de att på grund av att marken var så våt så behövdes extra fyllnadsmassor och att fakturan är skickad till oss via mejl. Jobbet var redan gjort och vi fick ingen chans att skriva under något dokument eller tycka till om den här merkostnaden, utan detta blev en överraskning.

Dessutom har de fyllt mycket större del av tomten än vad som gäller enligt ritning och kontrakt (där huset ska stå samt en meter ut).

Jag anser att jag inte borde betala för något som jag inte godkänt, måste jag betala för detta arbete och extratillägg som de påstår?

Med vänliga hälsningar
Maria


Hej Maria

Enligt lagstiftningen kan man inte skicka hem någonting till någon person och som denna inte har beställt, och sedan kräva en ekonomisk ersättning för att personen har taget emot det.

Å det är precis vad som nu har skett i det här fallet och som du beskriver det.

Dem har skickat extra fyllnadsmassor till din tomt och som du inte har godkänt eller beställt. Därmed har dem ingen rätt att kräva ekonomisk ersättning av dig för varken massorna eller ens frakten av dem till dig och din tomt i det här fallet.

Plus att du skriver att det står enligt ditt entreprenadkontrakt att du skall få information, och kostnadsförslag samt godkänna om utifall det behövs och skall fyllas på och ut med extra fyllnadsmassor på tomten.

Härmed har du alltså både lagstiftningen och det som står i entreprenad kontraktet på din sida, och därmed skall du inte betala för något som du inte har fått information om samt kostnadsförslag eller ens har beställt.

Det du skall göra nu är att du omgående skall dokumenterar genom typ foto det som dem nu har fyllt ut med extra fyllnadsmassor, och så du har det om de blir en tvist om saken, också du kan bevisa detta i rätten.

Därefter skriver du bara ”Härmed bestrider jag detta krav till fullo.” och därefter skickar du tillbaka detta till dem som sänt dig fakturan.

Vill dem efter det ändå ha betalt för fyllnadsmassorna, så måste dem vända sig till en domstol och bevisa att du har beställt dessa extra fyllnadsmassor för att vinna denna tvisten och kunna få sin betalning av dig.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-07

Kan man och vad krävs för att man skall få en avliden person omyndighetsförklarad efter din död?

Hej

Min moster har gått bort och en sida av släkten vill omyndighetsförklara henne efter hennes död och ha henne registrerad som dement och psykisk sjuk. Kan man göra detta?

Det är förstås ett arv som ska delas och det finns inget testamente.

Tacksam för svar

Hälsningar Greger


Hej Greger

Ja, det går att få en person omyndighetsförklaring efter sin död. Men det krävs väldigt mycket bevis.

Detta eftersom om att vill man få någon omyndighetsförklarad som lever. Så krävs det både ett läkarintyg och att rätten själva får träffa personen ifråga, och detta för att man skall få igenom en omyndighetsförklaring av någon som är levande.

Plus det krävs extremt bra och ännu mer bevisning om personen är redan död. Detta eftersom rätten nu inte kan träffa personen ifråga, och därmed inte själv avgöra om personen är vid sina sinnes fulla bruk. Samt vet rätten dessutom att om det rör sig om hur ett arv skall fördelas, så blir dem extra vaksamma och kritiska till att bevilja en omyndighetsförklaring av den avlidne personen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-04

När och vad kan jag då kräva ersättning för om min fastighetsägare vill säga upp och sparka ut mig samt min rörelse och affärsverksamhet från en hyrd verksamhetslokal?

Hej.

Jag läste lite att jag kan få kostnad fri juridisk hjälp.

Mitt problem är att jag arrenderat en halv renoverad restaurang lokal och renoverat den och det tog nästan två månader. Jag har två års kontrakt och nu är det 15 månader kvar, och nu kommer lite kunder. Tidigare var lokalen stängd i 3 år, och därefter tog jag över.

Nu vill min hyres värd sälja min verksamhet, och sparka ut mig utan ersättning, och detta trots att jag satsat pengar där, och jag har arbetat mycket hårt där i 8 månaders tid.

Min fråga är kan han göra detta eller inte? Ska han inte köpa ut mig eller betala mina kostnader då? Vad ska jag göra och snälla hjälp mig jag är helt okunnig.

Med vänlig hälsning
Masis


Hej Masis

Enligt arrendeavtalslagen om vad som gäller när man hyr av verksamhetslokal som detta avser, så är det en uppsägningstiden om 9 månader som gäller, och detta om parterna inte har avtalat någon annan uppsägningstid enligt hyreskontraktet.

Väljer fastighetsägaren att säga upp eller inte vill förlänga hyresavtalet angående verksamhetslokalen. Så har du ingen rätt och kan därmed inte kräva någon ersättning för det som du investerat i verksamhetslokalen. Men du har däremot rätt att ta med dig alla dem inventarier som du äger och har där, och när du flyttar ut därifrån.

Väljer fastighetsägaren att säga upp hyresavtalet och det skall upphöra och avbrytas innan kontraktstiden gått ut. Så är fastighetsägaren direkt skyldig att ersätta dig för samtliga dina kostnader och som du har haft, samt du är även berättigad till ett skadestånd för det kontraktsbrott som fastighetsägaren orsakar.    

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-11-02

Vad krävs för att ett aktiebolag skall anses vara på obestånd och insolvent om man lämnar in en konkursansökan om att ett bolag skall försättas i konkurs?

Hej

Jag har fått konkurs ansöka på bolaget och undrar hur på bästa sätt rädda bolaget Från konkurs?

Hyresvärden lämnade in en konkursansök och har uppgett 2 paragrafen 9 stycket .Skulden ligger på 472 110 kr men hittills är det betalt 236 000 kr, och det är alltså kvar 236110 kr.

Vi har åberopat att de finns inte någon klar och förfallen skuld enligt detta lagrum, och vi har även borgensåtagande på 400 tusen kr. Samt att det finns även mot fordran i tingsrätten emot hyresvärden ifrån vår sida. Räcker detta för att stoppa en konkurs?

Skulle en eventuellt försäljning av bolaget innan beslutet rädda bolaget ifall de ovan inte gäller?

Tacksam för snabbsvar

Dan


Hej Dan

Om bolaget kan försättas i konkurs eller inte påverkas inte av ett ägare byte eller vem som är ägare till ett aktiebolag.

Det man har att pröva vid en konkursansökan är om bolaget är insolvent (=slut på pengar) och inte kommer att kunna betala sina fodringar och skulder på kort och lång sikt.

Frågan är hur stor er mot fordran är på totalt, och hur mycket pengar som ni har direkt tillgängliga i kontanter och på ert bankkontot vid konkursförhandlingsdagen.

Kan ni visa upp att ni skulle kunna betala hela resterande hyres skuld, så kan man inte försätta bolaget i konkurs, och detta eftersom då anses inte bolaget vara insolvent.

Plus är den aktuella konkurs fordran tvistig mellan parterna, så måste denna tvisten först avgöras innan rätten kan ställning till om den aktuella konkursansökan skall avslås eller beviljas.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-31

Vad får man anse som skäligt och rimligt om man flytta in i en sambos bostad, och man vill skriva ett delägaravtal och sambokontrakt som gäller vid en separation eller försäljning av den nu gemensamma bostaden?

Hej!

Jag har en rätt komplicerad fråga.

Jag träffade min nuvarande sambo när hon ägde en bostadsrätt med sin före detta. Efter att bodelningen mellan dom var klar tog jag över exets del av lånet för bostadsrätten och kommer nu även att ta över hennes andel av bostadsrätten. Jag och min sambo kommer nu alltså ha varsitt lån på ca 1,8 miljoner och äga 50% var av bostadsrätten. Lånet inkluderar ett par 100 000 kr extra för renovering av badrummet vilket vi räknar med kommer att höja värdet av bostadsrätten ytterligare.

Vi är nu i processen av att skriva ett avtal sinsemellan för att det inte ska bli tjafs i framtiden. Lägenheten köptes för 3,6 miljoner för tre år sen och är i dagsläget värderad till 5,2 miljoner. Min sambo har en kontant insats på 250 000kr och jag har ingen kontant insats.

Vi har kommit överens om att vi vid en försäljning delar på all vinst utöver 5,2 miljoner. Detta eftersom jag inte varit med och betalat lånet från början. Men min sambo vill att detta endast ska gälla om vi tillsammans säljer bostaden för att köpa en ny gemensam bostad.

Hon menar att om vi separerar och gör slut innan en gemensam försäljning så ska jag bara få tillbaka lånesumman, 1,8 miljoner kr. Inget mer. Jag tycker det känns konstigt att jag ska betala ränta på ett lån samt vara med och betala på en badrumsrenovering för att sedan inte få nån avkastning alls om vi separerar. Är det här en rimlig överenskommelse?

Hon säger att eftersom jag inte har en kontant insats så kan jag inte räkna med nån avkastning och istället se det som ett sparande. Men jag känner att det inte är logiskt att betala ränta för att spara när man kan få ränta för att spara på annat vis. Och kontantinsatsen får hon ju tillbaka, det ingår i dealen.

Men jag är inte så insatt i hur man tänker kring såna här saker. Vad är rimligt?

Mvh

Mia


Hej Mia

Hade ni inte skrivit något avtal alls mellan er, och ni sedan hade separerat. Så hade man kollat på vad var och en av er har för kontantinsatser och dragit av det från försäljningspriset vid den försäljning, eller från ett värderingspris som en mäklare gör om ni bara separerar utan sälja bostaden.

Sen hade man delat halva halva på en eventuell vinst eller förlust vid en försäljning eller utifrån mäklarens värdering.

Detta är alltså grundregeln om ni inte skriver något annat fördelningsavtal mellan er, som man får utgå ifrån när man tittar på detta som du nu beskriver här ovan.

För det första finns det ingen rimlig förklaring och anledning till att det skall vara någon skillnad på hur en eventuell vinst eller förlust skall delas mellan er, och detta oberoende på om ni bara separerar, eller om ni säljer bostaden och om ni köper en ny tillsammans eller var sin bostad var för sig.

Ni har ju betalat lika mycket på räntor och amortering under den tiden ni bott båda i bostaden och ni äger båda halva var av er gemensamma bostad. Därför skall det rimligen delas lika oavsett vilken som än är anledningen till att ni väljer att gör er av med den gemensamma bostaden.

Vad ett rimligt avtal mellan er skulle därefter säga. Är att ni först värderar bostaden idag och detta nu när vi blir gemensamma delägare båda till denna. Och vid en eventuellt avyttrande av denna bostaden så skall en vinst eller förlust delas lika mellan er efter det att kontantinsatser har avräknats.

Detta får anses vara ett rimligt avtal mellan er, och som dessutom följer den linjen som lagstiftningen förespråkar på detta lagområdet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-25

Vem ärver min enskilda egendom som jag hade när jag ingick mitt äktenskap, och som jag har nu som gift eftersom jag har ett äktenskapsförord om detta?

Hej,

Läste på er hemsida att man kan få gratis frågestund om en del juridiska frågor. Det är jag tacksam för.

I min situation har jag skrivit ett äktenskapsförråd där ett eller flera konto hos min SEB bank samt ett konto hos min Avanza aktie sparbank inte ska delas, utan är min enskilda egendom.

Nu till frågan, vad händer med dessa konton och dess enskilda egendom om jag skulle avlida?

Jag har inte skrivit någon testamente ännu och har inga barn ännu.

Vem får dessa egendom om jag inte skriver någon testamente?

Tack för svar!

Best Regards/Med vänlig hälsning;
Lotta


Hej Lotta

Eftersom dessa bankkonto nu är din enskilda egendom i äktenskapet med din partner.

Så ärver inte din partner dig som du nu är gift med per automatik dig, och så som hade varit ut i det fallet att ni inte haft ett äktenskapsförord mellan er.

Samt att eftersom du inte har några barn så kan dem inte ärva dig, och som dem annars hade gjort i det här fallet.

Hade du haft skrivit ett testamente så hade den eller dem som stått i ditt testamentet ärvt dig.

Lever dina föräldrar så kommer dem att ärva det som är din enskilda egendom enligt äktenskapsförordet.

Skulle båda dina föräldrar vara avlidna och om det inte finns något av de ovanstående alternativen som kan ärva dig. Så kommer din förmögenhet att tillfalla den allmänna arvsfonden.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-24

Om man har blivit varslad och håller på med en MBL förhandling är det då ok att chefen informera om att en medarbetare är uppsagd och kommer att sluta, samt måste ett omplacerings jobb erbjudande vara rimligt?

Hej

Jag har blivit varslad och håller på med förhandling.

De har erbjudit (hittat på en tjänst på en annan verksamhet och de vet att jag inte vill ha denna för att jag ska tacka nej till) en omplacering till ett vikariat på en månad.

Min anställning kommer med uppsägningstid löpa ut sista januari och vikariatet gäller till sista februari. Är detta ett skäligt erbjudande?

Samt att innan våra förhandlingar ens är klara har min chef kallat till extra personalmöte för att informera alla om att det är jag som kommer sägas upp. Blir så arg att hon säger detta innan när vi inte ens har förhandlat klart. Får hon göra så här?

Tyvärr är mitt fackombud inge bra alls utan bara säger att hon inte kan göra något. :(

Tacksam för snabbrespons.

Mvh,
Kattis


Hej Kattis

Moraliskt kan man ju ifråga sätta ett sådant här agerande som du beskriver här ovan. Men det innebär inte att per automatik att det måste vara ett juridiskt fel som har blivit begånget.

Så rent juridiskt sett som är vårt jobb att svara på. Så är det inget juridiskt fel som är begånget så här långt av vad det som du beskriver här ovan.

Men det verkar som du beskriver detta här ovan, som att din arbetsgivare har bestämts sig och vill bli av med dig redan innan ni har avslutat förhandlingarna.

Så förhandlingsmässigt som ombud hade vi rått dig till att fundera på att söka ett annat arbete. Där dem kommer att uppskatta dig för dina egenskaper person och för dina utmärkta kvalifikationer samt bra meriter.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-21

Hur beräknar man och höjs ens sjukpenninggrundande SGI inkomst när man är sjukskriven och skall få och gå över till aktivitetsersättning / förtidspension?

Hej

Jag var med om en arbetsplatsolycka mars 2009 vilket resulterat
I ett liv i rullstol och ytterst små möjligheter att någonsin få arbeta igen.
Man har efter lång utredning meddelat att man bedömer min medicinska
invaliditet till 31%. och jag kommer nu bli överflyttad till att få sjukersättning
(förtidspension) mot min vilja, samt tvingas till att ansöka om livränta för att
täcka inkomstförluster, trots att jag vill försöka att hitta någon form av anställning

Det känns därför mycket viktigt att ha detta på plats innan övergången

Sedan olyckan har man höjt min SGI 2 ggr – 2012 – 2015 men den totala
höjningen har totalt bara blivit 0,42% på dessa snart 8 år totalt 1890:- och
jag har nu en årsinkomst på strax under 450” vilket innebär att FK betalat upp
till sitt tak, och resterande inkomstförlust ersätts av AFA försäkring
samt sjukpension från ALECTA

Försäkringskassans förklaring är att det bara är när det går bra för
Försäkringskassan det kan bli tal om höjning av SGI………Det kan väl inte stämma ?

Hur borde min SGI/årsinkomst förändrats under dessa år? Totala lönepåslaget i landet har sedan 2009 blivit strax över 15% och alla kostnader i samhället går ju stadigt upp.

Hur ska man räkna ?

Vart hittar jag argument mot försäkringskassan ?

Ge gärna exempel på hur man ska räkna upp detta enligt lag

Med vänlig hälsning
// Rickard


Hej Rickard

Nej, hur din SGI uppräkning skall ske bygger inte på ”hur bra det går för försäkringskassan”. Utan det är de följande som gäller här nedan:

Vad är sjukpenninggrundande inkomst?

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) används till exempel för att räkna ut din sjukpenning och fastställs av Försäkringskassan utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst.
Det är i allmänhet din aktuella inkomst som ligger till grund för din sjukpenninggrundande inkomst. Den kan också beräknas på en tidigare arbetsinkomst.
När du inte längre har arbetsinkomster är huvudregeln att din sjukpenninggrundande inkomst slutar gälla. I vissa situationer har du dock möjlighet att behålla din sjukpenninggrundande inkomst trots att du inte arbetar.

Vad gäller om jag är sjuk?

Om du är sjuk och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel är din sjukpenninggrundande inkomst skyddad.

Vad gäller om jag har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta?

Om du beviljas hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller livränta har du inte längre rätt att behålla din sjukpenninggrundande inkomst. Börjar du arbeta igen när ersättningen upphör eller ändras, beräknas din sjukpenninggrundande inkomst på den nya arbetsinkomsten.

Om du beviljas mindre än hel sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta och fortsätter att arbeta beräknas din sjukpenninggrundande inkomst utifrån din återstående arbetsinkomst. Om du till exempel har halv ersättning och arbetar halvtid beräknas den sjukpenninggrundande inkomsten på din halvtidslön.

Om du beviljas mindre än hel sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta när du är arbetslös, kan du också få behålla en del av din tidigare sjukpenninggrundande inkomst. Det gäller under förutsättning att du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Om sjukersättningen, aktivitetsersättningen eller livräntan tar slut

När du inte längre får sjuk-eller aktivitetsersättning kan du få tillbaka den sjukpenninggrundande inkomsten som du hade innan du fick sjuk-eller aktivitetsersättning.

Därefter kan du få behålla din sjukpenninggrundande inkomst om du:

 • är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete
 • deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd
 • studerar med studiestöd
 • studerar inom det egna yrkesområdet, även om du inte har studiestöd
 • får utbildningsbidrag för doktorander
 • vårdar barn som är under ett år
 • får kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år
 • får ersättning från trygghetsråd eller -stiftelse för studier, praktik eller start av eget företag
 • är sjuk och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel
 • är ledig för vård av barn som inte har fyllt ett år
 • från och med ditt barns ettårsdag tar ut hel föräldrapenning minst fem dagar per vecka.

Börjar du arbeta igen när sjuk-eller aktivitetsersättningen tar slut eller ändras, beräknas din sjukpenninggrundande inkomst på den nya arbetsinkomsten.

Du kan få höja din sjukpenninggrundande inkomst

Om du saknar anställning helt eller delvis kan du ha rätt att varje år räkna upp din sjukpenninggrundande inkomst med förändringen av konsumentprisindex. Konsumentprisindex visar hur priserna i genomsnitt utvecklas i Sverige.

Källor och länkar till:


Lagen som reglerar detta om sjukpenning och din sjukpenninggrundande inkomst och som du kan hänvisa till finns här och heter Lag (1962:381) om allmän försäkring

Samt att på Försäkringskassans hemsida här hittar du mer allmän info om vad som gäller när du blir sjuk

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-20

Måste man verkligen först betala parkeringsböter och skatter innan man kan överklaga beslutet ifråga som man har fått ifrån myndigheterna i Sverige?

Hej!

Jag har frågor kring betalning av kontrollavgift vid felparkering. Jag har fått ett beslut som jag inte håller med om och tycker att dessa är felaktig bedömda.

Polismyndigheten Stockholm kräver att jag betalar in pengarna för att sedan kunna överklaga. Nu har jag betalt det men tycker att detta är orättvist. Att man tvingar konsumenter att lägga ut pengar i första hand för att sedan kunna överklaga. Vad finns det för regler kring detta?

Jag bor i Stockholm och har haft bil i över fem år. Tidigare har jag aldrig fått p-bot, men den här månaden lyckades jag få tre olika kontrollavgifter på ett totalvärde på 2000 kr, vid tre olika tillfällen. Snälla hjälp mig, är fattig student.

Tack på förhand!
Arash


Hej Arash

När det gäller lagen angående staten i Sverige gentemot enskilda medborgare. Så förekommer det ofta i olika lagstiftnings sammanhang att man skall först betala in böterna eller skatten osv, och därefter först kan man sedan klaga på själva beslutet och då gör man detta i efterhand.

Men har denna synen på saken eftersom att lagstiftarnas synpunkt är. Att man anser att staten alltid kan betala tillbaka och göra rätt för sig i efterhand, om detta om staten har råkat har gjort och begått enskilt myndighetsfel.

Det är högst ovanligt att man har denna synen på saken i dem demokratiska länderna, och som anser sig har ett rättsväsen som skall vara rättssäkert gentemot dem enskilda medborgarna i landet.

Det är dock mer vanligt förekommande i olika diktatur länder och odemokratiska länder, och eftersom där anser man ofta att staten och kollektivet går före dem enskilda medborgarnas rätt och rättigheter.

Så därför är det inget som vi kan ge dig något råd angående. Mer än att du måste betala först och sedan får du överklaga myndighetsbeslutet ifråga.

Tycker du att detta är ett felaktigt sätt om hur lagstiftningen är konstruerad, så får du vända dig till politikerna i landet som beslutar om hur våra lagar skall vara och se ut.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-19

Vad och hur skall man göra för att kunna få ut ett ekonomiskt skadestånd när någon agerar vårdslöst och är vållande till dem uppkomna skadorna vid en renovering?

Hej,

Jag har en angelägen fråga gällande mina gamla föräldrar och deras hus.

För ett tag sedan fick de en lapp i brevlådan att grannen skulle blästra och göra vid sin fasad. Husen ligger kloss intill varandra.

När de kom hem en dag såg dom att man är uppe och trampar på deras tak och att det ligger material från blästringen och smuts som stänkt upp överallt på deras gård och fönster. Även inomhus.

Det har inte skett någon dokumentation eller samtal (mer än lappen med information om att man skulle blästra sin fasad) innan man började kliva på deras tak.

De är förtvivlade och tror att takpannorna går sönder och vet inte vad de ska göra.

Jag menar att man måste kontakta ägaren men också en advokat.

Kan ni ge mig ett råd.

Med vänlig hälsning
Elna


Hej Elna

Den som vållar någon annan en skada är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen.

Därför rekommenderar vi dig och dina föräldrar att ni ser till att dokumentera allt ni kan och detta mycket noga så ni har bra bevis på vad som har hänt och utifall att inte den som orakat och vållat skadan vill ersätta er för dem uppkomna skadorna.

Samt att det kan var en god och bra idé att redan nu i förebyggande syfte kontakta en advokat eller ett juridiskt ombud som oss här, och som då kan hjälpa er med vad som krävs för att föra er talan och vilken dokumentation skall till för att ni skall kunna driva och vinna ert skadeståndsanspråk.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-18

Vilka är dem nya lagkraven som är uppsatta från och med den 20 juli i år 2016 för att man skall få och bli beviljat ett uppehållstillstånd som anhöriginvandrare?

Hej!

Hur uppfyller jag migrationsverkets försörjningskrav när jag är mammaledig?

Får vi avslag på ansökan på grund av det?

Jag har en vikariat anställning tillsvidare, har ett anställningsbevis där det står hur mycket jag får i timmen. Jag ska börja jobba igen inom några månader.

Kan min man ändå ansöka om uppehållstillstånd utan att få avslag? Jag har ingen egen bostad men är inneboende, vi har även ett gemensamt barn(0 år)

Vad är bäst att göra nu, ska vi ändå ansöka och uppfylla kraven under väntetiden, eller kommer vi få avslag?

Mvh

Em


Hej Em

För att din man skall få beviljat ett uppehållstillstånd som anhöriginvandrare. Så måste ni uppfylla dem nya lagkraven som är uppsatta från och med den 20 juli i år 2016, och som ni kan läsa mer om vilka dessa är här och vad som nu mera gäller:

Länkar:

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-17

Måste en registrerad ideell förening alltid deklarera oavsett om den inte haft någon verksamhet och inga inkomster och utgifter under det gångna året?

Hej,

Jag försöker sammanfatta min fråga så här:

Tre personer som bildat en ideell förening med org. nummer och kontonummer som stängdes häromåret har erhållit bidrag från olika håll för att genomföra musikaler revy konsert med ungdomar. Inga medlemmar finns, inga medlemsavgifter. När ett projekt kommer upp och sökta pengar funnits på kontot har de genast gått ut till berörda parter, såsom regissör koreograf, etc Det finns inga pengar på något konto överhuvudtaget. Huvudpersonerna har aldrig tagit en krona från budgeten. Allt har skett ideellt.

Projekt har icke genomförts varje år ens och då har verksamheten legat nere. Måste man deklarera som ideell förening och måste man även deklarera då ingenting gjorts och kan föreningen bli skönstaxerad för pengar som aldrig funnits?

Hoppas dessa frågor inte betingar arvode!

Med vänlig hälsning
Marta


Hej Marta

Ja, en registrerad förening måste alltid deklarerar varje år. Detta oavsett om dem har haft någon verksamhet eller inte, och även om dem inte har haft några inkomster och utgifter.

Detta eftersom hur skall annars skatteverket veta vad som har hänt och hur dem skall beskatta verksamheten.

Plus att deklarera inte en ideell förening så kan den bli skönstaxerad, och då är det dem som sitter i styrelsen som blir personligen ansvariga.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-14

Har en förmyndare som är förvaltare eller god man rätt att föra över en klients tillgångar till sitt eget bankkonto även om man är gifta och har en gemensam ekonomi?

Hej!
Min mamma är sjuk i Alzheimer sedan ett par år, och I samband med att hon flyttade till särskilt boende blev min pappa god man för henne på inrådan av handläggare på socialtjänsten.

Mina föräldrar har alltid haft gemensam ekonomi, men har inte haft dispositionsrätt till varandras konton - de har använt varandras bankdosor. En större summa pengar efter en husförsäljning fanns på min mammas konto och pappa flyttade över pengar därifrån till sitt eget konto eftersom mamma inte har någon som helst användning för pengar. Detta skedde efter att pappa blivit god man.

Vi pratade med mamma vid detta här tillfället och frågade om hon tyckte att pappa skulle ha tillgång till pengarna. Det är ju väldigt svårt att veta om mamma visste vad hon svarade på, men hon svarade ja och med tanke på deras tidigare gemensamma ekonomi känns detta helt naturligt.

Nu har överförmyndarmyndigheten kontaktat pappa och erkänner inte förfarandet. Han har möjlighet att överklaga eller sätta tillbaka pengarna på mammas konto. Kan ni råda oss i detta?

Vänliga hälsningar
Pia


Hej Pia

Enligt lagen så får en förvaltare samt god man och förmyndare för någon inte blanda ihop sina klienters ekonomiska tillgångar med sina egna ekonomiska tillgångar. Där av godkänner nu inte överförmyndarnämnden denna transaktionen som din pappa har gjort avseende dem pengarna som fanns på din mammas bankkonto och som han nu har fört över till sitt eget bankkonto.

Skall en förvaltare eller en god man göra större transaktioner för en klients räkning skall förmyndaren först inhämta och har överförmyndarnämndens godkännande innan denna sker.

Så i det här fallet som du beskriver det här ovan så rekommenderar vi er att sätta tillbaka pengarna på din mammas konto.

Efter detta kan din pappa kontakta överförmyndarnämnden och ansöka om att få föra över förmögenheten till sitt eget konto, och i samband med detta kan han lägga fram sina bevis för var pengarna kommer ifrån, och att dem alltid har haft gemensam ekonomi också vidare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-13

Om man tar in olika förslag till en logo typ och sen väljare att inte köpa denna var på måste man då betala för detta, och kan det utgöra upphovsrättsintrång om man sedan använder en annan logo typ som liknar denna?

Hej,

Jag har för ca 6 månader sen startat upp ett företag och nu ville jag skapa en egen logotyp. Jag fick kontakt med en tjej som höll på med sånt och som då skulle skapa min logga.

Hon skrev själv direkt att hon inte har något eget företag utan att hon ville ha betalningen svart. Hon påbörjade designen av min logga, när hon hade gjort 3 korrigeringar så tyckte hon att jag slösade hennes tid och blev väldigt otrevlig. Då valde jag att lägga ner samarbetet med henne. Hon tyckte att jag skulle betala för den tiden hon lagt ner och det ville jag inte göra. Därför gjorde jag istället en egen logga själv, men som vart väldigt snarlik den hon hade tagit fram men dock inte exakt.

Nu hotar hon mig med att anmäla mig för svart inkomst (vilket jag inte har då jag redovisar mina inkomster från företaget). Hon hotar med att anmäla mig för plagiat trots att det är en lite annorlunda logga, samt hotar med att om jag försöker öppna en egen hemsida så ska hon se till att den bli nedstängd. Plus hon kallar mig för nedvärderande saker.

Har jag något att oroa mig för, och kan jag i så fall göra motanmälan på henne, och i så fall på vilka punkter?

Alla konversationer vi har haft finns sparade i form av mejl och sms.

Mvh

Ann


Hej Ann

För det första som vi förstår det hela så har du avbrutit beställningen innan hon har levererat någon logga till dig, och du har inte betalt henne för något arbete.

Så hur hon skall kunna hävda och bevisa svart arbete är och blir för oss en gåta eftersom du inte har betalat henne några pengar.

Angående upphovsrättslagen så måste motparten stämma in dig inför domstol för pirat kopiering, och då är hon som då har bevisbördan för att hennes logotyp är så snarlik den som du har gjort själv att detta skulle göra ett inträng i hennes upphovsrättsliga rättigheter.

Hur lika dem båda loggorna är. Kan vi inte avgöra eftersom vi inte har sett dem, utan detta får du själv avgöra. Men dem kan vara rätt lika utan att det skulle utgöra ett upphovsrättsintrång.

Så sammantaget behöver du inte oroa dig för något, och så länge som du inte fått en stämning från motparten som domstolen har skickat ut till dig.

I dagsläget är det inte mycket du kan anmäla motparten för. Men det kan dyka upp saker längre fram över som motparten gör som kan vara lagstridiga.

Det är bra att du har sparat all korrespondens mellan er. För skulle det blir något rättsligt av det fram över. Är det alltid bra att ha skriftliga bevis på detta så det inte bara står ord mot ord om vad som är sagt och gjort.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-12

När kan man söka om att få komma hit och stanna enligt reglerna om och avseende särskild anknytning till Sverige?

Hej!

Jag undrar hur stor chans det är att få stanna i Sverige p.g.a. särskild anknytning till Sverige om personen ifråga har bott här i 8 år, 1, 5 år på förvar. 1,5 år som gift. 3 år som papperslös och sedan 2 år i en relation som nu tagit slut. Han har haft arbete i 1,5 år på heltid, har varit sjukskriven sedan ett halv år men är nu tillbaka på jobbet.

Han kommer från Afrika.

Om ni bara skulle kunna svara på denna fråga, även om det bara är en gissning så skulle vi kunna gå vidare och anlita er.

Jag skulle verkligen behöva svar på frågan så snart som möjligt dock.


Med vänlig hälsning

Anna


Hej Anna

Det som man anser med och som utgör särskild anknytning till Sverige. Är att om man har närstående här. Det vill säga har en partner och barn här.

Det är inte själva vistelsetidens längd i Sverige som räknas när man gör bedömningen om man har rätten till en särskild anknytning till Sverige.

Så utifrån det du beskriver i ärendet här ovan, och detta då i förhållande till regelverket för särskild anknytning till Sverige. Gör vi bedömningen att det föreligger inga skäl för att bevilja ett uppehållstillstånd för personen enligt denna regel om särskild anknytning till Sverige ifråga.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-11

Kan man påverka och göra något för att snabba upp och korta handläggningstiden på Migrationsverket vid en ansökan om migration eller svenskt medborgarskap?

Hej,

Mitt namn är Bibballi och nyligen fick jag min svenska medborgarskap.

Jag gifte sedan 2010/12/12. Jag och min fru bor i Sverige, och hon flyttade till Sverige på 13-05-2011 och är registrerade i Skatteverket.

Nu är hon håller permanent uppehållstillstånd och fick behörighet att ansöka om svenska medborgare.

Finns det något sätt på hur vi skulle kunna få ett snabbare beslut från Migrationsverket? Eftersom på hemsidan är behandlingstiden för ett medborgarskap kan ta upp till 19 månader,

Jag söka råd om detta, så att min fru kan planerar att byta till ett nytt jobb.

Jag ser fram emot att höra från er.

Ha en bra dag!

Med vänlig hälsning
Bibballi


Hej Bibballi

Det inte mycket ni kan göra för att påskynda Migrationsverkets besluts process i ert ärende angående din frus ansökan om att bli och få ett svenskt medborgarskap.

Dem långa handläggningstiderna på Migrationsverket beror på dem extrema invandringsströmmen som kom för drygt ett år sedan till Sverige, och var på migrationsverket ligger fortfarande långt efter och lider av stor personalbrist sedan dess, och detta för att kunna hinna ta ifatt och korta dessa väldigt långa handläggningstiderna dessvärre.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-10

Hur många rum och hur stor lägenhet behöver man enligt Migrationsverkets nya regler om bostad vid anhöriginvandring?

Hej!

Enligt Migrationsverkets nya regler om bostad vid anhöriginvandring:

"Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå, vardagsrum och minst ett sovrum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler sovrum. Två barn kan dela sovrum."

Min hustru är gravid så min lägenhet på 2 rum blir för liten, och måste vara minst en 3:a vad jag förstår.

Undrar dock om det finns några undantag eller andra vägar att gå?

Mvh
Jim


Hej Jim

Som regeln är utformad och som du har citerat den här ovan, så finns det inga undantag.

Men ni skulle kunna samt kan alltid åberopa en skälighetsbedömning ifråga.

Skälighetsbedömningen är följande:

Att ett nyfött barn behöver inget sovrum
Att ett nyfött barn mår inte bra av att sova avskilt i ett eget rum
Att ni har ställt er i kö och söker en större lägenhet
Att ni kommer att flytta så fort ni har fått tilldelat er en större lägenhet

Samt att ni kan alltid hänvisa till den sociala biståndslagstiftningen där anser man att ett nyfött barn inte behöver ha ett eget rum i bostaden osv.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-10-07

Vad kan man göra som medlem i föreningen om styrelsen inte har informerat om vilka punkter som skall tas upp samt beslutats om på ett föreningsmöte?

Hej

Området har delvis asfalterats. Det är väl ok men....

Man har inte pratat om detta innan. Man har inte skrivit något i föregående årsmötesprotokoll om att dessa tankar fanns och inte heller någon separat information typ "remiss" till medlemmarna.

På dagordningen stod
"vägunderhåll"

På protokollet ang. den punkten så finns beslut om asfaltering för 480.000:- och beslut om ett lån på 500.000:-.

Våra samfällighetsavgifter är ungefär lika stora per år, så lånet är en årsavgift per hushåll helt enkelt.

Dessutom har man skippat långa sträckor på de gemensamma vägarna som är så dåliga att man har varningsskyltar för guppig väg och istället så har två och en halv stickvägar asfalterats. Vilket utgör 180.000:- av de 480.000:- som betalades och belånades. Årsmötet var i juni. Asfalteringen i augusti.

Har läst lagen som pratar om fyra veckor för klander. Men är det så i detta fallet?

De har åsamkat föreningen ekonomisk skada. De har inte upplyst om vad som skulle beslutas.

Vad kan man göra åt det?

Mycket tacksam för svar.

Mvh Anett


Hej Anett

Angående klander i det här fallet så får man beräkna detta från den dagen då man fick kännedom om den felaktiga uppgiften. I det här fallet kan man anta att det är den dagen då asfalteringen var färdig ställ och slutförd av området.

Anser du att vägsamfälligheten har åsamkat dig samt medlemmarna ekonomisk skada, så kan du skriva och påpeka detta till föreningen i ett så kallat klander brev.

Samt vid nästa årsmöte kan du begära att styrelsen inte beviljas personlig ansvars frihet angående beslutet avser hur och vad som har blivit asfalterat.

Beslutar årsstämman att styrelsen inte skall få ansvarsfrihet ifråga så är dem därmed personligen ansvariga för det som dem har tagit beslut om att nu skall göras. Detta innebär i förläggningen att dem är personligen betalningsansvariga för detta beslutet.

Får styrelsen inte ansvarsfrihet av medlemmarna, så kan medlemmarna därmed kräva att styrelsen själva skall betala och bekosta hela asfalteringen som nu är gjord.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.