2016-08-26

Hur räknar man ut hur mycket jag skall betala om jag vill köpa och lösa ut min sambo från vår gemensamma bostad?

Hej.

Jag ska "lösa ut" min sambo ur vår gemensamma bostadsrätt nu när vi ska separera. Vi äger idag halva lägenheten var. Jag ska bo kvar. Hur räknar jag? Vilken summa ska han ha av mig?

Bostadsrätt inköpt för 2 370 000 kr
Värde idag: 3 600 000 kr
Lån: 1 370 000 kr

Vänliga hälsningar
Maria


Hej Maria

Eftersom ni äger halva insatslägenheten var, så skall ni dela en eventuell vinst eller förlust lika mellan er vid en försäljning är den juridiska utgångspunkten.

Så i det här fallet blir det du som skall köpa ut din tidigare sambos halva andel av er bostadsrätt.

Man räknar då värdet idag minus lånen på lägenheten, och sen delar man detta på två eftersom ni äger halva var.

I detta räkneexemplet med dina summor: Blir det värdet idag på 3 600 000 kr minus lånen på 1 370 000 kr och som ger vinst på 2 230 000 kr totalt vid en försäljning, och vart efter ni sedan skall dela halva var på vinsten som då ger 1 115 000 kr. 

Det innebär att den den som nu vill köpa ut den andra ifrån er gemensamma bostadsrätt. Skall alltså betala den andra 1 115 000 kr till den som vill lämna och sälja sin andel av insatslägenheten.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-25

Kan man bli för bjuden tillträde till och när kan man ta saker och egendom ur och ut ifrån ett dödsbos tillgångar?

Hej!

Jag har två frågor.

Dödsbo är en mindre skogsfastighet ca 6 hektar. Jag har hjälpt min far så länge jag minns med allt (är i dag 50 år) .Mor dog -94 och dom var skilda.

Dom sista 4 åren bodde far i en lägenhet på annan ort och lämnade fastigheten och lämnade över allt ansvar på mig att sköta gården. Jag bor själv i lägenhet ca 1,5 mil därifrån.

Syskonen bor i närheten av fastigheten ca 2-4 mil i från och har haft väldigt lite kontakt med far under stor del av livet.


Fråga 1

Nu hävdar mina 4 syskon att jag inte får besöka gården och inte överhuvudtaget beträda marken till fastigheten utan att dom är med. Fastigheten ligger ensligt och risk för inbrott finns.

Kan dem förbjuda mig att besöka fastigheten utan deras närvaro?


Fråga 2

Jakträtt.

Har någon dödsbodelägare rätt att jaga på marken utan övriga dödsbodelägarnas godkännande.

Ett av syskonen har jagat på marken tidigare (personen har knappt haft kontakt med far sin)

Stort tack på förhand.

Mvh

David


Hej David

Svaret på fråga 1 är ingen av dödsbodelägarna kan förbjuda dig att gå dit och titta till egendomen. Detta eftersom du i juridisk mening i praktiken är delägare i fastigheten genom din arvsrätt, och har därmed rätt att bevaka så att din arvsandel inte blir skadad eller minskar i värde, eller blir stulen och kommer bort på så vis.

Men tänk på att ingen av arvingarna får ta något från dödsboet förrän bouppteckningen är klar och själva arvskiftet är upprättat mellan er.

Svaret på fråga 2 är att ingen har rätt att jaga på marken eftersom detta kan betraktas som att någon tar egendom från fastigheten, och detta har man inte rätta att göra innan både bouppteckningen och själva arvskiftet är klart.

Den som tar egendom från ett dödsbo innan detta är klart kan förlora hela sin arvsrätt till den delen som man skulle ha erhållit enligt ärvdabalken av dödsboet. Samt att ta saker ur ett dödsbo är att begå stöld från den döde så länge inte arvskiftet är slutfört och klart.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-24

Vem blir betalningsansvarig om man beställer något till en annan juridisk person och när man är medveten om att denna inte har råd med det och inte kommer att kunna betala för det som man beställer?

Hej.

Min fråga är kan man anlita städ firma när en lägenhet ska flyttstädas efter ett dödsfall och att fakturan går till dödsboet?

I detta fallet vet vi att det finns Inga pengar i dödsboet .Gör vi något fel genom att anlita en städ firma då vi vet att det ej finns pengar i dödsboet?

Kan den som beställer städningen bli skyldig att betala detta då?

Mvh Nettan


Hej Nettan

Ja, den som är företräder dödsboet som bouppteckningsman har rätt och kan beställa en avflyttningsstädning och denna skall betalas och tas ifrån dödsboets tillgångar.

Men beställer man en avflyttningsstädning och är man medveten om att det inte finns några tillgångar att betala med i dödsboet för denna avflyttningsstädningen. Så blir man personligen betalningsansvarig för hela avflyttningsstädningen, och det blir den som har beställt själva avflyttningsstädningen som får betala de hela personligen och privat då.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-23

Vad krävs och hur gör man för att man skall kunna överklaga ett svenskt beslut till EU domstolen som är Europadomstolen i Strasbourg?

Hej

Jag har råkat ut för en vårdskada, sökte för en akut TIA men de förväxlade mitt person nummer och skickade hem mej.

Efter fyra dygn fick jag en riktig stroke med en ytterligare en vårdskada fick ingen behandling då heller till följd att jag fick hjärnstams infarkt.

Har anmält händelsen till Socialstyrelsen, IVO, LÖF, Patientskadenämnden men fått nej har försökt att gå upp i domstol. Men min advokat har sagt lagen är så skriven att domstolen endast gå på LÖFs intyg, det spelar ingen roll hur många intyg jag har.

Jag har bevis t.ex. tog de mitt EKG 20 minuter innan jag betalade i kassan på akuten sen undanhöll de mina EKG när de fick se att det hade hänt något fel. De har ljugit till alla instanser och de har förvanskat mina journaler.

Domstolen tar inte reda på sanningen sa advokaten och det går endast på LÖF s intyg så du har ingen skans att vinna du måste lägga ned det hela sa hon och annars kostar det bara pengar.

Nu vill jag gå vidare till EU domstolen men hur?

Blir glad om ni kan ge mig svar

Best Regards
Gunné


Hej Gunné

Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, lagen (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och är på så sätt integrerad i vår rättsordning.

Om en enskild anser att staten har kränkt hans eller hennes rättigheter enligt Europakonventionen är det i första hand svenska domstolar eller myndigheter som ska pröva om en kränkning har ägt rum.

Klaganden måste i de flesta fall ha fört sin sak ända till den högsta instansen, normalt Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller regeringen, innan denne kan gå vidare med ett klagomål till Europadomstolen i Strasbourg.

Europadomstolen kan inte upphäva en svensk domstols dom.

Om ett klagomål tas upp av Europadomstolen prövar och fastställer denna domstol om en kränkning har ägt rum eller ej. Europadomstolen kan också döma ut ett skadestånd till klaganden.

Europadomstolen är dock ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.

Domstolens domar är bindande för den berörda staten. Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillämpas alltså av svenska domstolar och myndigheter, men Europadomstolen har högsta tolkningsrätt.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-22

Hur delar man upp en gemensamt ägd fastighet mellan dem olika parterna, och kan det bli tal om en tvångsförsäljning?

Hej, önskar få klarhet i följande fråga:

Fritidsfastigheten i fråga har 2 delägare. Ägarförhållandet är 1/3 resp. 2/3.

Delägaren med den mindre andelen som sällan vistas på fastigheten vill nu sälja för få ut sin del. Den andre delägaren, som bor i fritidshuset halvårsvis, har lämnat in en ansökan till lantmäteriet för att stycka av och sälja ca: 2/3 av tomten. På så vis får den ene delägaren ut sin del och den andre kan behålla sin fritidsbostad.

Problemet är att det tar ca: 10 månader innan lantmätaren får ärendet på sitt bord och delägaren som vill få ut sin del börjar bli otålig. Finns det någon risk att detta kan leda till att fastigheten kan komma att säljas på exekutiv aktion? Om, vad kan man göra för att undvika en tvångsförsäljning?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Hans


Hej Hans

Att en tvångsförsäljning skulle bli aktuellt är högst osannolikt eftersom att en rättstvist om detta och med ett domstolsavgörande, samt få till en verkställighet av kronofogden skulle ta långt mycket längre tid än vad lantmäteriet nu behöver för att stycka av och dela markområdet mellan ägarna.

Om det mot förmodan ändå skulle blir aktuellt med med en tvångsförsäljning, så kan den andra parten köpa upp hela fastigheten vid tvångsförsäljningen hos kronofogden, och därefter få parterna dela enligt tidigare ägare förhållande på en eventuell vinst / förlust som uppstår vid tvångsförsäljningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-19

Hur skall man skicka samt delge en dödsbodelägare ett testamente för att det skall anses vara giltigt delgivet personen ifråga?

Hej

Behöver er hjälp råd hur jag skall göra.

En juristbyrå gjorde allt klart .

Mamma har skrivet testamente till förmån för mig.

Det har nu snart gått 8 månader och min ena syster krånglar till allt varje gång.

Nu påstår hon att hon inte fått kopia av testamente som skickas rek.

Bara en massa bråk

Mvh Anne


Hej Anne

Har den juristbyrån gjort allt korrekt enligt lagen så har du inget att oroa dig för.

Plus att har man skickat ett brev rekommenderat, och du har sparat kvittot från posten på att det är skickat med rek. Så kan inte din syster komma nu i efterhand och klaga på detta.

Samt att anser din syster att något inte är rätt eller har gått riktigt till i bouppteckningen och arvskiftet nu i efterhand, så måste hon gå vända sig till domstolen och klaga på detta genom att stämma dödsboet. Å då är det din syster som skall nu bevisa vad som är oriktigt och fel i själva bouppteckningen och arvskiftet.

Därför så länge som du inte får något brev från domstolen med en stämning, så behöver du inte oroa dig för vad hon klagar på.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-17

När man har fått avslag både från migrationsverket och migrationsdomstolen. Vad kan man då göra för att kunna leva ihop?

Hej

Min pojkvän har fått avslag både från migrationsverket och migrationsdomstolen.

Dom anser inte att vårat förhållande är seriöst nog då vi inte har träffats på ca 2 år, och då vi har väntade på beslut från migrationsverket.

Vi tyckte det var ingen ide att överklaga domstolens beslut eftersom vi hade inget nytt att komma med.

Min fråga är vad kan vi göra nu?

Vi är seriösa med varandra och har daglig kontakt.
Han är den jag vill leva med i resten av mitt liv.
Vi kan väl inte bara ge upp utan det måste var nått vi kan göra.

Hoppas ni kan ge mig råd.

Mvh Belma


Hej Belma

Juridiskt sett finns det inte mycket mer ni kan göra tyvärr. För alla dem vägarna är nu uttömda och juridiskt prövade och slutligen avgjorda.

Det ända ni kan göra om ni vill leva ihop. Är att du nu söker om uppehållstillstånd och rättigheter att flytta till och dit där din pojkvän nu bor.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-07-28

Hur går man tillväga som arbetsgivare om man vill anställa någon som kommer ifrån ett annat land?

Hej!

Jag har lite funderingar gällande arbetstillstånd .

Hur går man till väga och vad skall arbetsgivare börja med?
Vad ska arbetstagare fixa från utomlands?

Gärna steg för steg
Hoppas på ett svar

Mvh

Touma


Hej Touma

Arbetsgivare som ska anställa någon från ett annat land. T.ex. EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Men ska man anställa någon som är medborgare i ett land utanför EU kan personen behöva ett arbetstillstånd.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-07-25

Vad gäller och säger lagen om när man köper en begagnad vara på Tradera av en privat försäljare och man inte är nöjd med den varan som säljaren har skickar?

Hej

Jag har en frågan om privat säljare på tradera.

Idag har jag blivit lurade av en private säljare på tradera som jag fick att köpa en begagnat tryckkokare. Säljaren varna annons beskrev ganska kort som nedan.
Jag har en likadan WMF tryckkokare hemma som jag vet hur det fungera och jag har kollat på nät hur säljarens tryckkokare skulle fungera och det exakt som min egen fast olika modell men exakt samma märke WMF .

Då anse att jag den säljares beskriv som FUNKAR UTMÄRKT betyder tryckkokare kunde funkar på induktion spis som original manual beskrev också.. men det var inte så. Den värmer inte upp via induktion spis det verkar nåt fel. min induktion spis skulle visa F om tryckkokare anpassar inte till induktion men det visade inte F. samt inte går att varma upp.

Andra saker på den säljarens tryckkokaren är det ett lock med en lite knapp på lock som original inte har inte en sådan. Jag antar att den tryckkokare kanske inte äkta och det funkar inte på induktion och jag testade men det går att varma upp via vanligt spis Men det är ganska sakta eftersom en vanlig tryckkokare funkar märkte och skulle varma upp ganska fort inom 5 minuter som jag vet från min egen modell De två ser olika ut men både manual var exakt samma liksom.
Så min fråga är hur ska jag tvingas säljaren att betalt tillbaka plus både till och tillbaka frakt kostnader?

Som det verkar så vill inte göra detta. Så jag tänker anmäla honom men har inget aning om det kostar pengar att anmäla och vad ska hända efter?

Tacksam för hjälpen och hoppas att ni kan svara snart .

Beskrivning
Fin tryckkokare från WMF. Tysk kvalité!
Kastrullen rymmer 5 liter. Fint skick, håller tätt och funkar utmärkt. Se bild för att själv avgöra skicket.

Best Regards,
Ching-Min


Hej Ching-Min

När man handlar varor på Tradera av en privat person så är det avtalslagen som gäller. Detta innebär att du har köpt varan begagnad och i befintligt skick av säljaren.

Å så som du beskriver det så fungerar tryckkokaren på en vanlig spis men inte på en induktions spis som du har. Å säljaren har inte angivit i aktionen och annonsen om att tryckkokaren skall fungera på all typer av spisar som finns. Utan att den bara är i ”Fint skick, håller tätt och funkar utmärkt.”

Å så gör den ju på en vanlig spis och därmed har inte säljaren lurat dig eller angivit att den skall fungera på alla typer av spisar, och just den sortens spis som du har.

Därmed har du inte laglig rätt att häva eller få köpet att återgå På grund av att säljaren inte har brustit i sin beskrivning av varan som han säljer.

Så tyvärr har du inte lagen på din sida för att få köpet upphävt och dina pengar tillbaka. Utan du får istället sälja tryckkokaren vidare till någon som vill köpa en just sådan tryckkokare.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-07-11

Kan man före sin död skänka bort allt man äger, så ett av ens barn och de ena syskonet och bröstarvingen inte får något alls?

Hej!

En fråga, min pappa sa att han vill bara vill ge mig alla hans pengar innan han går bort (sjuk i cancer). Han säger att han inte vill ge min syster några pengar alls p.g.a. en lång och infekterad konflikt sedan långt tillbaka.

Om han fortfarande är vid livet och för över sina pengar till mig via nätet kan jag då bli återbetalningsskyldig till min syster efter hans bortgång?

/ Mattias


Hej Mattias

Ja, eftersom om han ger bort alla sin egendom en korttid före sin död så kan man bedöma det som ett förskott på arv enligt lagen.

Plus att eftersom din syster är bröstarvinge och har lagstadgade rätt till minst 25 % av arvet efter er gemensamma far. Så kommer man bedöma överförningen som ett förskott på arv, och då hon har hon rätt till minst 25 % av tillgångarna, alternativt kommer man att döma till att hon skall ha häften av arvet efter er gemensamma far.

Var av skriver din far ett testamente innan han dör. Så kan han testamentera bort 100 % till dig. Men enligt arvslagen till faller då 75 % till dig, och resterande 25 % till faller din syster av arvet efter honom.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-07-07

Vad kan jag göra och hur går jag tillväga om någon vägrar att återlämna min egendom och mina saker till mig som jag äger?

Hej

Jag har varit utomlands och en vän har tagit hand om mina hundar.

Vi kom överens om en sak, och nu har hon ändrat sig och vill ha mer pengar. Detta eftersom andra som tar hand om hundar får mer.

Jag har Facebook konversation över det hela. Plus jag har i två veckor begärt att få mina hundar, och från i går fredags håller hon mina hundar som gisslan samt kräver att få köpa den ena av dem.

Jag vägrar ge henne något annat än det vi kommit överens om.

Vem har rätt och vart vänder jag mig?

Mvh Christer


Hej Christer

Eftersom du har sparat Facebook konversationen mellan er. Så kan man säga att ni har en överenskommelse och ett avtal för och under vilka förutsättningar som din bekant skulle passa dina hundar och som detta skulle ske.

Följer inte en part ett avtal så är det anses som kontraktsbrott.

Så i det här fallet om inte din bekant lämnar tillbaka hundarna till dig, och inte är nöjd med den ersättningen som ni har kommit överens om. Så får det anses som att din bekant begår ett avtalsbrott.

Vad du kan göra om din bekant inte lämnar tillbaka dina hundar frivilligt nu. Är att du får vända dig till Kronofogden och begära handräckning, och detta innebär att Kronofogden åker dit och hämtar dina hundarna hos din bekant åt dig.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-07-06

Kan Kronofogdemyndigheten ta och mäta ut något som man köpt på leasing av ett leasingföretag och detta till samt för dem skulder som man har hos Kronofogden?

Hej!

Jag heter Nadeem och jag har en fråga till dig.

Jag har skuld hos kronofogden men min fru har inga skulder hos kronofogden. Mitt fråga är ifall min fru kan leasa en ny bil på hennes namn och om hon kan göra detta trots att hon inte har ett körkort?

Min dotter har dock körkort och hon har inte heller någon skuld hos kronofogden. Hon är 20 år och bor hos oss. Ifall min fru leasar en bil och sedan tar min dotter över den på hennes namn. Kan kronofogden ta bilen ifrån oss även fast det är en leasad bil och INTE köpt?

Dessa var mina frågor till dig, jag hoppas du kan svara på dem.

Med vänlig hälsning
Nadeem


Hej Nadeem

Svaret på första fråga du har är att man behöver inte ha ett körkort för att man skall få lov att leasa en bil i Sverige.

Leasing innebär inte att man köper och äger det, utan det är att mer likt att man hyr någonting.

Därmed eftersom du eller din fru eller dotter inte äger bilen, utan ni bara hyr bilen av leasingföretaget. Så kan inte Kronofogden ta bilen i utmätning för dina skulder som du har hos Kronofogden.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-07-05

Vad krävs för att någon ska räknas som underleverantör, och måste man inte ange skälen när man bestrider en faktura?

Hej.

Ett företag som sambearbetar men olika leverantörer. Jag är en av dem (frilans).

Om en annan leverantör som kunden jobbar med gör ett fel (som jag inte har med att göra). Är det då mitt fel? Varför jag undrar är för bland kundens leverantörer samarbetar vi även på tvärs emellan alla oss leverantörer.

Exempel:

Reklamare, webbbyrå, tryckeri, profilföretag, filmföretag, fotograf..
Kunden betalar alla underleverantörer separat.
Ibland beställer kunden och ibland gör jag det (jag är reklamare), om jag beställer är det alltid på uppdrag av min kund och kunden betalar alltid det jag har beställt, och detta betalar aldrig jag.
Kunden sitter även med på våra möten och har egen kontakt med alla underleverantörer, blandat även med dem som jag har kontakt med.

Samt när en kund bestrider en faktura. Måste dem inte ange skälen för detta?

Jag är djupt tacksam för om ni kan svara och hoppet står till er, samt ett stort tack på förhand.

Pia


Hej Pia

Som du beskriver det i ditt exempel här ovan. Så är varje enskild underleverantör ansvariga för sig, och då för dem fel eller brister dem gör och har i det materialet som dem levererar till er gemensamma kund.

Om din kund bestrider och inte vill betala en faktura. Så behöver dem inte ange ett skäll för detta. Men det tillhör god ton att man kort anger vad skälet och skälen är till varför man bestrider en faktura.

Men om en kund bestrider en faktura och man går vidare till domstol och en rättegång angående denna. Så måste kunden inkomma svaromål angående vilka skäl samt en motivering till varför kunden nu väljer att bestrida just denna fakturan och inte vill betala denna till dig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-07-04

Har vi rätt att häva köpet och kräva ekonomisk ersättning om man flyttar fram inflyttnings- och tillträdesdagen när man köpt en insatslägenhet och bostadsrätt eller fastighet?

Hej.

Jag och min sambo har köpt en lägenhet, en nyproduktion i december 2015. Allt bra så långt och allt betalt in som de skall. Tillträde enligt upplåtelseavtalet är 15/7 2016. Om de ändrar tillträdet måste det ske 4 månader innan.

Nu 30 maj fick vi besked om tillträdet är 15/7 och lite mer info kring det. Här frågade jag om jag kunde skuta på tillträdet i och med att min sambo fått ett nytt jobberbjudande, och vi kunde behöva lite mer tid på oss att fixa saker och ting. Men jag fick ett blankt nej.

7 juni fick vi ännu mer info om att hämta nycklar och med vilken tid vi ska vara där osv.

Min sambo sålde sin lägenhet och frånträdde 28 maj. Jag sålde min lägenhet och frånträdde igår.

Nu i måndags 27/6 fick vi mejl om att de skjuter upp tillträdet till 15 september.

Detta funkar verkligen inte för oss då min sambos jobb är på annan ort och vi behöver därför skaffa nytt boende innan han börjar 1/8.

Vi har även lagt vår semester så att vi skulle kunna fixa med lägenheten nu i sommar.

Det vi vill göra är att häva köpet och får vår handpenning tillbaka.

Enligt vårt upplåtelseavtal står det att vi har "rätt att efter uppsägning frånträda bostadsrätten i enlighet med vad som föreskrivs i bostadsrättslagen". Där står det ju om det är av väsentlig betydelse har vi rätt till det. Och för oss är detta av väsentlig betydelse i och med att hela vår höst bli förstörd. Och nu behöver vi ju köpa nytt boende omgående för vi har ju ingen stans att bo.

Tack för din hjälp!

Victor


Hej Viktor och sambon

Med anledning av vad avtalet innehåller och att dem skriver följande till er som vi citerar här:

”Om de ändrar tillträdet måste det ske 4 månader innan.”
”Nu 30 maj fick vi besked om tillträdet är 15/7”
”7 juni fick vi ännu mer info om att hämta nycklar”
” 27/6 fick vi mejl om att de skjuter upp tillträdet till 15 september”
”Enligt vårt upplåtelseavtal står det att vi har "rätt att efter uppsägning frånträda bostadsrätten i enlighet med vad som föreskrivs i bostadsrättslagen"”

Med anledning av att dem flyttar fram inflyttnings och tillträdesdagen från den 15 juli till den 15 september, och att dem inte ger er denna informationen 4 månader innan och som det står enligt avtalet. Innebär att ni har rätt att säga upp och häva avtalet, samt ni kan även kräva ersättning och skadestånd på grund av att dem nu begår ett kontraktsbrott enligt avtalet mellan er.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-07-01

Behöver nu juridisk hjälp att häva båtköpet samt kräva skadestånd, och hur gör man då detta bäst?

Hej.

Köpte en Buster XL för över två månader sedan och behöver nu juridisk hjälp att häva båtköpet samt kräva skadestånd. Hur gör man då?

Har försökt att laga den hos två olika båtverkstäder men det går inte att få ordning på den.

Säljaren vägrar ta ansvar.

Jag har allt dokumenterat om hur det gått till.

/Johan


Hej Johan

Det framgår inte av din beskrivning om du köpt båten av en privat person eller om det är av en båtförsäljare firma.

Men beroende på vilket det är så är det dessa två olika lagstiftning som gäller och vad du kan göra för att få ordning på detta.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-30

Vilka regler gäller för och vid en uppsägning av ett hyreskontrakt och hyresavtal angående en affärs- och hyreslokal samt ett garage?

Hej!

Hyr en lokal/garage sedan 4 år tillbaka och nu är fastigheten såld till en ny fastighetsägare och dem har get mig 2 månader att flytta där ifrån på grund av att dem ska renovera upp lokalen och som kompensation så erbjuder dem mig de 2 sista månaderna gratis.

Kan man verkligen göra så? Känns bara så fel!

När jag fick lokalen från början så vara det bara ett muntligt avtal på obestämd tid, och inget annat än det vart sagt. Alltså inget snack om uppsägnings tid.

Så vad gäller och varför?

Med vänliga hälsningar
Jonas


Hej Jonas

Eftersom det rör sig om ett garage så är det enligt lagen att anses som att du hyr en verksamhetslokal.

Å eftersom det inte finns något hyresavtal skrivet så är det lagen om hyreslokaler som gäller.

Den säger att uppsägningstiden är 9 månader angående verksamhetslokaler om inget annat är avtalat mellan parterna.

Så i ditt fall kan dem säga upp dig och dem kan inte begära att du skall flytta ut för om tidigast 9 månader från uppsägnings datumen.

Vill dem att du skall flytta tidigare. Så får ni göra en uppgörelse om detta, och då får dem kompensera dig ekonomiskt för detta så du blir nöjd.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-27

Hur skall man beräkna vistelsetiden och hemvisten när man ansöker om förlängning samt permanent uppehållstillstånd och Svenskt medborgarskap?

Hej

Finns något krav på minsta vistelsetid för en person som har fått arbetstillstånd i Sverige? De vill säga vid ansökan om förlängning efter två år och vid ansökan om permanent uppehållstillstånd efter fyra år, tar verket hänsyn till personens vistelsetid i Sverige under sina två respektive 4 år i Sverige?

Och i så fall, har yrkespositionen någon betydelse, de vill säga om personens yrkesroll kräver långa resor i arbetet (produktionsövervakning i tredje land, teknisk installation, marknadsföring, VD, företagsrepresentation mm)?

Bästa hälsningar

Majid


Hej Majid

Ja, vistelsetiden beräknas enligt följande:

I denna del bör även beaktas vad som uttalats i prop. 1999/2000:147 s. 47 om att frågan om vad som utgör avbrott i hemvistet har betydelse såväl i naturalisationsärenden som i vissa anmälningsärenden.

Det krävs givetvis inte att en utlänning måste ha varit innanför Sveriges gränser under hela den hemvisttid som föreskrivs. Sedvanliga semesterresor, kortare släktbesök och andra liknande besök i utlandet bryter inte hemvistet. De påverkar inte heller beräkningen av hemvisttiden.

Utlandsvistelser av annat slag bör bedömas mot den bakgrunden att en person normalt anses ha sitt hemvist på den ort där han eller hon bor och har för avsikt att kvarstanna. Hemvist på en viss ort anses alltså föreligga om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses vara stadigvarande.

Hemvisttiden bör inte anses avbruten om inte sökanden antingen tagit hemvist i ett annat land eller på annat sätt gett upp hemvistet i Sverige.

Vid bedömningen bör, vid sidan av de faktiska förhållandena, hänsyn tas till sökandens avsikt. De faktiska förhållandena tar sikte på objektivt konstaterbara omständigheter såsom familj, bostad och anställning.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-23

Vad händer om någon tar över och likviderar samt avregistrerar en förening och sedan upprättar en kopia av denna och tar över alla avtal och kontrakt i den nya föreningen?

Bästa,

Min fråga gäller en stadgebrottslig likvidering av en ideell förening.

Fyra personer som inte sitter i styrelsen för föreningen A beslutar sig för att likvidera densamma. Man kallar till ett årsmöte som ingen i den sittandes styrelse får reda på och är inte enligt de rådande stadgarna för föreningen är giltiga. De här personerna likviderar A genom ett beslut på stämman, årsmötesprotokollet skrivs under av de fyra och används sedan att säga upp alla avtal/registrering som föreningen har med skatteverket , kommunen, Swedbank, Securitas, försäkringar…m.m. Vi förstår att de genomfört en kupp och att den procedur de gjort detta förfarande stämmer inte ens överens med stadgarna för föreningen A. De har sett till att de tillgångar som fanns i föreningen A övergår till deras egen förening och att nya kontrakt skrivs med partners som de nyss sagt upp avtalen med i A:s namn.

Enligt mitt förstånd så har de här personerna gjort sig skyldiga till egenmäktigt förfarande, trolöshet mot huvudman, bedrägeri genom ID stöld, och bl.a. medhjälp. Detta är ett för stort ärende för alla detaljer men huvuddragen är som ovan beskrivna.

Föreningen A har genom ett styrelsebeslut gett mig fullmakten att gå vidare med ärendet. Jag undrar vad de här människorna gjort sig skyldiga till och om jag ska polisanmäla eller föredra detta ärende som är lite komplext att förstå, till åklagarämbetet för råd och vägledning. Till saken hör att allt finns dokumenterat med underskrifter på förfarandet och resultaten av gärningen är uppenbar och har ställt till stor skada.

Kan Ni hjälpa mig att uttömma detta ärende så jag vet hur jag ska gå tillväga. Jag ska till skatteverket och få föreningen åter registrerad med sitt organisationsnummer måndag 27/6

Med vänlig hälsning

Thomas


Hej Thomas


Det första ni skall göra är att återställa föreningen och alla dem avtal som ni haft med mera.

Därefter skall ni göra en polisanmälan av händelsen så dem får utreda vad som har hänt, och eventuellt sedan väcka åtal mot dem inblandande enligt dem åtalskriterier som du angivit här ovan.

I samband med att det väcks åtal och i samma rättegångsprocess. Kan ni även passa på att kräva skadestånd för den skada som föreningen har lidit på grund av deras brottsliga handlingar som åklagaren presenterar.

Skulle det vara så att polisen bestämmer sig för att lägga ned utredningen samt att åklagaren väljer att inte väcka allmänt åtal mot dem som har gjort detta mot föreningen. Så kan ni alltid rätten att själva civilrättsligt stämma dem på ett ekonomiskt skadestånd för det som dem har åsamkat föreningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-22

Vilka ny regler gäller angående familjeåterförening om en utvisad förälder till ett svenskt barn ansöker som anhöriginvandrare från sitt hemland?

Hej

Jag har en 5-årig dotter ned en utländsk pappa (Tunisien).

Vad har hon för möjligheter att få tillbaka sin pappa till Sverige nu med dom nya invandringsreglerna?

Hennes pappan blev utvisad ur landet den 22 april 2016, och fick rådet att sök igen från hemlandet, och dem sa att det kommer nog att ordnar sig på Migrationsverket.

Har dock svårt att sen nån lösning nu.

Mvh ledsen mamma


Hej Mamma

Regeringen har föreslagit en ny lag som kommer att begränsa möjligheten för asylsökande att återförenas med sina familjer. Lagen ska vara tillfällig och gälla i tre år. Om riksdagen antar lagförslaget kommer lagen att börja gälla 20 juli.

Regeringen vill att endast den som får uppehållstillstånd i tre år som flykting ska ha möjlighet till familjeåterförening, det vill säga att personens make/maka/registrerade partner/sambo och barn också kan ansöka om uppehållstillstånd.

Den som får uppehållstillstånd i ett år som alternativt skyddsbehövande kan ha rätt till familjeåterförening om han eller hon ansökte om asyl före den 24 november 2015. I vissa fall kan även ensamkommande barn som får alternativ skyddsstatus få möjlighet att återförenas med sina familjer, även om de ansökte om asyl efter 24 november 2015.

Nytt försörjningskrav vid familjeåterförening

För den som har rätt till familjeåterförening är kravet att han eller hon ska kunna försörja sig själv och den familj som får uppehållstillstånd. Det krävs också att familjen har en bostad av tillräcklig storlek och standard.

Försörjningskravet ska inte gälla för den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande och som har anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter beviljat uppehållstillstånd.

Det ändrade försörjningskravet gäller inte heller barn, eller om den anhörige har ansökt om uppehållstillstånd senast 20 juli 2016 (datum enligt lagförslaget).

Migrationsverkets webbplats kommer att uppdateras med mer information fram till dess att lagändringarna börjar gälla.

Frågor och svar om lagförslaget

Läs mer om lagförslagen på den svenska regeringens webbplats

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-21

Vad kan jag göra om någon sprider ut falska rykten om mig på min arbetsplats?

Hej!

Jag har varit polis anmäld för hot efter en person på jobbet tjuv lyssnade på ett privat konversation jag hade med en kompis.

Hon tog en del av vad jag hade sagt helt ur kontext och gick till en person som, gick till någon annan, som gick till någon annan och sa jag hade hotat honom. Han gick till chefen, och resultatet, jag blev omplacerade på jobbet och han polis anmälde mig för hot.

Polisen har pratat med henne och min kompis och eftersom jag hade aldrig sagt vem det var jag pratade om, och, att jag pratade om någonting och inte till någon har polisen läget ner det, fanns ingen bevis.

Problemet är efter hennes skvallrar har rykten börjat och enligt de har jag, misshandlade personer, kniv huggit någon osv. Jag mår jätte dåligt eftersom jag vet folk viskar och peka åt mig, och att förklara till folk varför jag har blivit omplacerad är jobbigt och pinsamt.

Kan jag anmäl denna person som började skiten för förtal, och hur gör jag det?

Mvh
Sten


Hej Sten

Anser du att denna personen sprider ut falska rykten om dig på din arbetsplats, och att det vållar dig problem.

Så kan du anmäla personen som sprider ut ryktena om dig för förtal och ärekränkning, och en sådan anmälan gör du genom att gå till din lokala polisstation, och där göra du en polisanmälan angående saken.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-20

Kan jag resa utomlands och utanför Sverige och EU emedan jag väntar på Migrationsverkets beslut om mitt arbetstillstånd samt uppehållstillstånd ansökan behandlas?

Hej

Jag har en arbetstillstånd som gäller till februari 2017, och jag ansökte om ett nytt arbetstillstånd på grund av arbetsbyte januari 2016.

Nu jag fick ett brevet som säger att jag måste komplettera ansökan. Det står i brevet att om jag får avslag på min ansökan ska de utvisa mig från Sverige, och jag har 4 veckor tidsfrist.

Min fråga jag undrar över nu är om jag kan komma tillbaka till Sverige, och detta om jag lämnar landet nu och får ett beslut om avslag? Och får jag då komma tillbaka till Sverige under dessa 4 veckorna eller inte?

Är migrationsverket snabba att meddela polisen och gränskontrollen, eller det händer efter först efter dem 4 veckornas tidsfrist har gått?

Mvh
Roya


Hej Roya

Om du får avslag på din arbetstillstånds ansökan och befinner dig här i Sverige när du får den. Så har du 4 veckor på dig att självmant lämna landet.

Om du befinner dig utanför Sverige eller EU och får ett avslagsbeslut på din ansökan, så har du inget giltigt inresetillstånd till EU och Sverige. Därmed kan du inte komma hit till Sverige igen och vistas här dessa 4 veckorna.

Tyvärr hur snabbt dem meddelar polisen och gränskontrollen kan vi inte svara på. För det beror mycket på om Migrationsverket vet att du är här, eller om de vet att du befinner dig utan för EU. Vet Migrationsverket att du befinner dig utanför EU, så skall de omgående meddela att ditt arbetstillstånd har upphört att gälla här, och att du därmed inte har rätt till att resa in i EU området längre.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-17

Vad skall jag tänka på och kolla upp för något om jag funderar på att köpa en butik eller ett företag, samt finns det färdiga företags- överlåtelseavtal och överlåtelsekontrakt att beställa?

Hej vilken bra sida ni har!

Har lite frågor till er.

Jag undrar om jag ska köpa en butik och affär eller nån verksamhet. Hur ska då kontrakten se ut
och avtalet alltså.

Vad ska jag tänka på?
Vad rekommenderar ni det ska stå på avtalet så att inga juridiska problem uppstår?
Finns det färdiga mallar?

Tacksam för svar

Med vänlig hälsning
Elias


Hej Elias

Du skall kolla upp allt väldigt noga och speciellt eftersom det är en affär och ett avtal angående en företagsverksamhet, och då gäller inte någon av alla den konsumentlagstiftning som finns och som skyddar dig normalt sett när du köper något.

Utan det är helt och hållet avtals lagen som gäller i denna typ av affärer, och i denna så anser man att båda parter är helt och hållet jämbördiga både juridiskt och kunskapsmässigt med mera om vad avtalet och affären innebär.

Det är helt omöjligt att rada upp vad som skall ingå i avtalet. För dem är högst individuella och helt beroende på vad typ av företagsverksamhet det är också vidare.

Men det finns färdiga standard avtalsom du kan beställa hos oss här, och sen rekommenderar vi dig att anlita en jurist som oss här på jurist@2b4y.com, eller en advokatbyrå för att få avtalet anpassat och utformat för just den företagsverksamheten som du tänker köpa.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-16

Vad har jag för rättigheter om en bilverkstad inte reparerar min bil enligt utlovat och inte i är klara i rätt tid samt dessutom vägrar att lämna ut min bil när den är klar?

Hej.

Jag lämnade min van en Ford transit hos en bilverkstad för att ljudisolera den inuti. Detta var i slutet av augusti 2015. Detta skulle gå på 5000kr/mån ggr6.

Vid jul frågade jag hur det gick och fick svaret att vanen inte skulle bli klar förrän i mitten av april. Då var den fortfarande inte klar så jag gav ytterligare lite tid, till mitten av maj. När den inte var klar då ville jag ha tillbaka pengarna och vanen så jag kunde ta den någon annanstans istället. De vägrade.

Jag frågade om ersättningsfordon eller om de kunde stå för eventuell hyra. Vägrade.

Jag har fortfarande inte fått hämta min van till denna dag (18 juni). Nu är det dessutom så att de rivit ur och kastat all matta i bilen och inte vill sätta in ny utan hävdar att den är klar, den startar visst inte heller.

Nu åker jag på semester och är bortrest några veckor. Nu vill de ta ut avgift för förvaring trots förseningen, trots att den saknar matta och inte längre startar.

Tyvärr hade vi bara muntligt avtal men jag har fakturor och mejl korrespondens där det framgår vad som skulle göras och till när. Behöver verkligen råd. Tack på förhand.

Mvh Martin


Hej Martin

Eftersom det har dragit ut så mycket på tiden med att få bilen klar, så har du rätt till skadestånd för den tiden som det har dragit över. Till exempel vad hyr bil hade kostat dig under denna tiden.

Samt har dem inte utför jobbet enligt överenskommelsen t.ex. mattan, och har dem inte utfört jobbet fackmannamässigt, så har du rätt till en pris reducering med vad detta skulle kosta dig att får rättat till hos en motsvarande verkstad.

Samt står inte bilen så du kan hämta den själv med dina egna nycklar, samt vägrar dem att lämna ut bilen till dig trots att du betalat allt. Så får du vända dig till kronofogden och begära handräkning så dem kommer och tar tillbaka din bil till dig från verkstaden.

Vägrar dem att reducera priset motsvarande vad det skulle kosta dig att få felen åtgärdade på en annan verkstad, samt vill dem inte ge dig motsvarande kompensation för vad en hyrbil kostar för den tiden som dem dragit över.

Så rekommenderar vi dig att vända dig till en jurist som oss här på jurist@2b4y.com, eller en advokatbyrå som kan hjälpa dig med att driva ärendet för dig också du får dina rättigheter tillgodosedda.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-15

Har ägaren av stamfastigheten oinskränkt rätt att bestämma vilka träd som får fällas på angränsande grönområden intill våra tomter, och behöver han inte ta någon som helst hänsyn till våra önskemål och behov?

Hej!

Min fritidsfastighet består av en avstyckning från stamfastigheten. Totalt 5 liknande fastigheter är bildade med grönområden emellan som tillhör stamfastigheten. Området är relativt flackt och när vi förvärvade fastigheten 1971 var de flesta träd i omgivningen små, men har nu blivit höga och skymmer solen under en stor del av dagen.

Den tidigare ägaren av stamfastigheten tillät oss att fälla vissa träd, när de blivit så stora att de skuggade känsligare delar av tomten. Nuvarande ägare har inte en lika tillmötesgående attityd och har liten förståelse för våra önskemål. Majoriteten av mina grannar delar mitt problem och skulle vilja avverka ett antal stora träd. Ägarna bor ett hundratal meter bort och träden syns knappast från deras bostad. Vi är medvetna om att träden är fastighetsägarens egendom och virket tillfaller i så fall naturligtvis ägaren.

Har ägaren av stamfastigheten oinskränkt rätt att bestämma vilka träd som får fällas på angränsande grönområden, och behöver han inte ta någon som helst hänsyn till våra behov?

Mvh
Anders


Hej Anders

Ja, i det här fallet som du beskriver det här. Så finns det ingen lagstiftning som ni kan juridiskt åberopa och därmed kräva att dessa träden skall fällas.

Utan det är helt och hållet upp till stamfastighetens ägare att själv råda över om denna vill ge er tillåtelse eller ej att fälla något eller några av hans träd, och han bestämmer själv då helt godtyckligt över exakt vilka träd som skall fällas om han går med på det.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-14

Frågan är om det är någon mening med att söka ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, eller om man skall bara ansöka om en förläng av sitt befintliga studieuppehållstillstånd?

Hej

Jag och min pojkvän är i från Pakistan. Han har studieuppehållstillstånd nu som går ut 30 juni i år. Han har varit bott i Sverige sedan 2009 och har jobbat i 4 år.

Han fick åka tillbaka till Pakistan för han fick inte jobba åt flera arbetsgivare enligt migrationsverket.

Han kom tillbaka efter 1 månad från Pakistan för att studera på Örebro universitet, och nu
går han på Göteborgs universitet.

Tanken är att han skulle bo här i Sverige med mig och min dotter, och vi planerar att gifta oss.

Nu är frågan om det är någon mening för honom att söka ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, eller om han ska bara ansöka om förlängt sitt studieuppehållstillstånd?

Hälsningar
Carina


Hej Carina

Utifrån det du skriver så har din pojkvän vistats mer än 5 år i Sverige, och därmed kan han ansöka om ett parmanet uppehållstillstånd.

Men det som kan ställa till det och göra att han inte får ett permanent uppehållstillstånd beviljat. Är att han har haft ett uppehåll på en månad och har vistats i Pakistan.

Skulle det vara så att han inte får ett parmanet uppehållstillstånd beviljat. Så kan han alltid därefter ansöka om ett studieuppehållstillstånd, och göra detta efter att han har fått ett avslagsbeslutet på sin ansökan om att få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-09

Vad gäller om man har lån och skulder samt man vill amortera och avbetala dessa i förtid och innan dem har löpt ut enligt lånevillkoren?

Hej jag har en viktig skoluppgift som jag skulle behöva hjälp med.

1.Vilka möjligheter finns om du vill låna pengar på en bank? Du arbetar och har fått fast arbete på en servering. Den lägenhet du vill köpa är emellertid så dyr att banken inte vill ge dig den lånesumma som behövs för att du ska kunna köpa lägenheten. Vad kan du göra då och vilka möjligheter finns?

2. Snobben har vunnit 100 000 kr på lotto och vill betala tillbaka en gammal skuld på 70 000 kr som har en ränta på 15%. Nu ligger motsvarade ränta på 8%. Har snobben rätt att betala skulden i förtid?

3. Det visar sig att banken vill ha extra betalt för att dem förlorar räntan för resten av lånetiden. Man kan nu låna ut pengarna till 8%. I lånevillkoren står att man har rätt att till förlorad ränta till förtidsbetalning. Är detta villkor lagligt?

Tacksam för svar!
Sevin


Hej Sevin

Det finns ett stort antal olika låneinstitut på marknaden som låna ut pengar och det med väldigt varierande lånevillkor, och som dessutom gör väldigt olika kredit bedömningar. Så om inte det första stället vill låna ut pengar så kan det vara idé att fråga hos flera olika andra, och sedan detta för att jämföra dessa och se var man får bäst villkor.

Skulle inget låneinstitut vilja låna ut pengar på grund av ett för dyrt köp i förhållande till inkomsten. Så skall man bara var glad. För då hade man förmodligen inte klarat av och kunnat betala tillbaka lånet om man hade fått det. Samt att då får man se sig om efter något billigare.

Ja, det finns inget i lagen som förbjuder någon att amortera av och betala ett lån i förtid.

Eftersom det står i lånevillkoren att banken har rätt att få kompensation för förlorad ränta. Så har banken rätt att kräva och begära att man skall betala den räntan som skulle blivit under hela lånetiden. Men dem flesta banker sänker detta beloppet om man amorterar och betalar av sitt lån i förtid. Det finns inget i lagen om detta, utan det styrs helt och hållet av vad som står avtalet mellan banken och kunden i lånevillkoren.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-08

Hur skall man dela och göra upp bodelningen av gemensam egendom och lösöre när man separerar ifrån ett samboförhållande när man har ett samboavtal?

Hej!

Min situation: Jag står inför separation och vi är sambo med två barn. Det finns ett samboavtal som säger ditt är ditt, och mitt är mitt.

Vi äger en fastighet 50/50. Han vill bo kvar och jag har köpt nytt boende.

Han går inte med på bodelning. Han anser att han har betalt allt för renoveringar och att han mer eller mindre försörjt mig vilket absolut inte är sant.

På en höft skulle jag säga att vi kanske har betalt 40/60, och till saken hör också att jag de senaste åren tjänat betydligt mer än honom och har kunnat betala för resor, god mat och andra "lyxigare" vardagssaker, alltså mycket konsumtion.

Hur kan man bevisa att jag har betalt min del? Om det på fakturor och liknande står hans namn?

Vi har också två bilar som står på honom där han betalt majoriteten av inköpspris.

Vad har jag rätt till angående fastigheten? Vi har inte mycket lån utan ganska mycket är värdeökning samt att gemensamt har betalat av lånen. Hur ska jag gå till väga?

Jag vill använda mig av er gratisrådgivning till att börja med.

Mvh Carin


Hej Carin

Först och främst skall ni följa ert samboavtal så långt det är möjligt.

Det som blir över är er gemensamma egendom enligt lagen, och om man man inte kan bevisa något annat.

När det gäller fakturorna som står i hans namn och som du har betalt. Så kan du ta fram dina kontoutdrag och bevisa att du har betalt dem via ditt konto med din lön. För datum, belopp samt OCR nummer framgår ofta av ett kontoutdrag.

Rörande bilarna så finns dem upptagna i samboavtalet, så skall dem delas efter detta avtalet. I annat fall kan det bli diskussion om dessa är att anses vara hans enskilda egendom, och eftersom som han har betalat för dem och plus att han står som ägare av båda bilarna. Sen kan man titta på och utgå ifrån vem som har har betalat för bilarnas olika omkostnader genom att gå igenom era kontoutdrag osv. Men som du beskriver det så låter det som att bilarna är att anses som hans enskilda egendom.

Angående fastigheten så är ni delägare med vars 50 % i denna, och detta helt enligt ert samboavtalet. Därför om ni skall sälja fastigheten så blir beräkningen. Försäljnings priset minus lån och andra omkostnader för försäljningen som t.ex. mäklararvode osv. Det som finns kvar efter att ni dragit av detta från försäljningspriset skall ni 50 / 50 på mellan er.
  
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-07

Vad är det för skillnad på ha en andel och vara delägare i en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförening, och detta emot ha en servitut med rättigheter om att få nyttja någon annans mark och egendom?

Hej

Jag och min kusin har just låtit klyva en gemensam tomt i varsin del. Till tomterna hör ett servitut för en väg som belastar båda tomterna (min ande 2/17-delar).

Utan att fråga mig har nu min kusin låtit ordna en förbättrad väg (då den befintliga var i dåligt skick) och anlitat en firma som gjort detta för ca 150000kr.

Nu vill hon att jag ska betala. Jag har inte haft insyn i processen och har ingen aning om firman som gjorde det var den jag hade valt. Jag har heller inte skrivit på något avtal/ räkning för den firman som gjorde jobbet (det gjorde min kusin själv).

Kan hon nu kräva att jag betalar enligt servitutet?

Tack på förhand
Mvh
Zandra


Hej Zandra

En servitut är endast en rättighet som du har att få utnyttja någon annans egendom enligt det som står i själva servitutet som du har, och en servitut ger dig inga direkta skyldigheter mot markägaren som berörs av din servitut och dem rättigheter som du har att få nyttja denna.

Men eftersom du skriver till oss att ”min andel är 2/17-delar” i servitutet. Så nu funderar vi nu på om det inte istället rör sig om en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförening.

För är det en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförenings är detta som om du vore och är delägare i ekonomisk förening, och då har du rösträtt enligt ditt andelstal i gemensamhetsanläggningen och gemensamhets samfällighetsföreningen. Samt att du har även rätt till att ta del av och få full insyn i alla dem handlingar som gemensamhetsanläggningen och gemensamhets samfällighetsföreningen har. Plus att du bli och är även skyldig att betala det som en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförening kräver dig på.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.