2017-03-27

Vad kan man göra om man har skrivit på ett bodelningsavtal och sedan upptäcker att det fanns mer egendom som skulle ha ingått och ha delats?

Hej

Vi skrev på ett bodelningsavtal 25/10 2016. Men jag upptäckte innan jag skulle betala bodelnings likviden på 1/12 för huset till min ex make, att han undanhållit ett bankkonto på ca 400 000.

Enligt samtal med den jurist på jurist byrån som vi anlitade så måste jag betala, och sen kunde vi reglera det med ett tilläggsavtal. Vilket enligt juristen så gick mitt tidigare make med på detta enligt ett telefonsamtal med honom. Men nu svarar han inte på sms o telefonen längre.

Vad gör jag för att gå vidare och vilka chanser har jag för att få upprättelse?

Mvh Eva


Hej Eva

Det var synd att inte tilläggsavtalet skrevs och reglerades samband med att bodelningsavtalet undertecknades mellan er.

Har du inte betalt bodelningsavtalet ännu. Kan du betala bodelningsavtalet och göra ett avdrag i från detta med motsvarande den delen av det som du skall ha av det bankontot som han har undanhållit från bodelningsavtalet.

Har du betalat din del av bodelningsavtalet. Så är det ända du kan göra är att skicka ett rekommenderat kravbrev till honom avseende den delen som du nu anser att du skall ha av pengarna från det undanhållna bankkontot som inte regleras i bodelningen.

Betalar inte din ex man detta kravet till dig, så får du gå vidare och stämma honom i domstol och begära där att du vill ha din del av pengarna eftersom dem inte blivit reglerade i bodelningsavtalet mellan er.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-22

Hur göra man en fastighetsdelning och klyver en korsvis samägd fastighet eller fastigheter?

Hej!

Min syster och jag samäger en fastighet som besår av två skogsskiften. På det ena skiftet finns det byggnader. Dessa skiften är samtaxerade. Vi äger alltså hälften var av båda skiftena.

Nu vill min syster avsluta samägandet och vi har kommit överens om att dela upp det. Så att vi blir ensam ägare till var sitt skifte. (Skiftena är likvärdiga).

Hur löser vi detta mest praktiskt och billigast?

Vi har förstått att vi inte kan ge respektive hälft som gåva. För det blir ett så kallt korsvis byte, och då räknas det inte som gåva, och de innebär att vi få betala mycket i skatt.

Har ni några bra alternativ?

Tack på förhand

MVH
Eva-Marie


Hej Eva-Marie

Visst kan det vara trevligt att äga tillsammans. Men i de flesta fall är inte samägandet resultatet av något aktivt val. Utan ett resultatet av föräldrars rättviseambitioner eller en enkel lösning på ett komplicerat arvskifte. Och i vissa fall fungerar det helt enkelt inte. Så här kan man avsluta ett korsvis samt samägande av fastigheter.

Upplösning av samägande
Ett samägande kan upphöra på flera sätt. Bäst resultat rent ekonomiskt uppnår ni normalt om fastigheten säljs till utomstående köpare med hjälp av en fastighetsmäklare. Är ni inte överens kan fastigheten säljas på offentlig auktion om denna möjlighet inte avtalats bort.

Offentlig auktion
Går det inte att få samarbetet att fungera återstår försäljning. Enligt samäganderättslagen kan du ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Övriga delägare kan då normalt inte hindra att försäljningen genomförs, men kan få den framskjuten om det finns synnerliga skäl. Ett sådant skäl kan vara att det på grund av lågkonjunktur inte går att få ett rimligt pris. Ni kan också begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris. Lämnas inget bud som uppgår till eller överstiger detta pris kan fastigheten inte säljas. Vid auktionen får även du och övriga delägare lämna bud. De kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av samtliga delägare i förhållande till var och ens andel i fastigheten.

Köp
Ska en delägare köpa ut övriga kan priset bestämmas på olika sätt. Ett sätt är att låta en eller två fastighetsmäklare värdera fastigheten så att ni kan ha värderingen som riktmärke för köpeskillingen. Ett annat sätt är att bestämma värdet till 1,33 x taxeringsvärdet eftersom ambitionen med taxeringsvärdet är att det ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet.

Gåva
En eller flera delägare kan ge sin andel i gåva till annan delägare. Sådan gåva kan villkoras så att gåvotagaren betalar eller övertar skulder till ett visst belopp i samband med gåvan. Om detta belopp understiger taxeringsvärdet för gåvoåret räknas överlåtelsen skattemässigt som gåva. Det blir då inte aktuellt med någon vinstbeskattning. Vid en framtida försäljning beräknar gåvotagaren vinsten med ledning av givarens omkostnadsbelopp, det vill säga inköpspris och förbättringsutgifter. Det som gåvotagaren betalade till givaren tas det ingen hänsyn till vid vinstberäkningen. Tänk på att du inte kan ge en gåva till någon som samtidigt ger en gåva till dig. Sådana korsvisa gåvor räknas som byte. Beskattning sker då med ledning av marknadsvärdet.

Klyvning
Om den samägda fastigheten är stor kan samägandet lösas upp genom att fastigheten klyvs i flera mindre fastigheter. Ansökan om klyvning lämnar du till Lantmäteriet. Om klyvningen genomförs utan att någon kontantersättning betalas ut till någon av delägarna uppstår inga skattekonsekvenser.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-21

Kan man starta en rättsprocess och stämma någon som inte följer en överenskommelse och som man har ett muntligt avtal med avseende en lägenhet?

Hej

Jag har låtit en kompis bo i min hyreslägenhet, och hon skulle betala hyrorna samt el och internet, och vi hade endast muntligt avtal mellan oss. Hon stod ensamt skriven på lägenheten

Nu visar det sig att hon inte har betalat en enda räkning och jag är vräkt. Dessutom är alla mina möbler borta från lägenheten. På grund av detta har jag fått över 40 000 kr i skuld hos Kronofogden.

Finns det möjlighet att stämma hon som bodde i lägenheten?

Tacksam för hjälp! / Jenny


Hej Jenny

Ja du kan stämma henne och kräva att hon skall betala till dig eftersom hon inte har följt den överenskommelse som ni hade om vad hon skulle betala.

Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal. Problemet är bara att muntliga avtal är mycket svåra att bevisa när det kommer till att man måste stämma någon.

Så det största problemet du kommer om du stämmer henne och kräver dina pengar enligt er överenskommelse är att bevisa vad denna överenskommelsen var och ni har haft den eftersom den inte är skriftlig utan bara muntligen mellan er två.

Så vårt råd är att du överväger väldigt noga innan du stämmer och inleder en rättsprocess avseende det här ärendet då bevisningen verkar väldigt svår.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-20

Vad händer om man är sambo och inte har något samboavtal och testamente samt att en av oss avlider och man äger en gemensam bostad och fastighet?

Hej

Jag är sambo med en man och flyttade in 2004 i hans hus, och som han köpt några år tidigare.

Ett köpebrev är upprättades år 2009 med hjälp av bankens jurist avseende halva fastigheten, och med en köpeskilling om 318 750 kr.

Lagfart beviljades från Lantmäteriet för mig om att halva fastigheten.
Vad jag förstår så äger jag inte någon del i fastigheten, inga pengar har utgått från mig. Jag vet faktiskt inte varför detta gjordes. I samband med köpebrevet blev jag med låntagare 50% på vårt huslån.

Idag har bostaden värderats till 1 600 000 och vi har lån på ca 900 000 kr.

Min fråga är hur jag/vi säkrar situationen så jag inte står med ett halvt bostadslån om ex min sambo skulle gå bort.

Hälsningar Annika


Hej Annika

Eftersom du är registrerad ägare till halva fastigheten på Lantmäteriet, och har lagfart på detta. Så äger du halva huset.

Om du inte har betalt den avtalade och registrerade köpeskillingen för den delen du har köpt av fastigheten. Så är det att betrakta som skuld du har till din sambo.

I och med att du skrevs in som med lånetagare på lånet avseende fastigheten, så är ni dem flesta lånen skrivna så ni är solidariskt betalningsansvariga för hela lånet. Det innebär att om en av er inte kan kan betala så är den andra personen fullt ut betalningsansvarig för hela fastighetslånet.

Om ni är sambo och någon av er avlider. Så skall man göra en bouppteckning och bodelning, och om in inte har något samboavtal eller testamente så sker följande:

Du äger halva fastigheten och den andra halvan av fastigheten ärver den avlidnes arvingar, och dem kan kräva att den efterlevande skall lösa ut arvingarna, och om den efterlevande vill bo kvar på fastigheten.

Så vad ni borde göra som är sambos. Är att upprätta ett samboavtal och testamente så den efterlevande kan och har rätt att bo kvar även om någon av er skulle avlida.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-17

Om man har skrivit på ett hyreskontrakt avseende en lägenhet och sedan ångrar sig. Har man då ångerrätt och kan häva hyresavtalet och kan slippa att betala?

Hej

Mina föräldrar tittade på en lägenhet som stått tom några månader, och tackade ja och skrev på kontrakt för inflyttning 2 månader framåt.

När de träffat VD samma dag som kontraktsskrivningen så fick de så dåliga vibbar av henne. Att de ångrade sitt påskrivna kontrakt och ringde dit 2 dagar efter, och sa ifrån att de ville hoppa av.

Stämmer det att de är tvingade att betala 3 månads hyror?

Mvh
Christina


Hej Christina

När det gäller hyreskontrakt så finns det ingen ångerrätt eller liknade.

Så svaret på din fråga är ja, och att dem måste betala så många månadshyror som det står att uppsägningstiden är på i hyreskontraktet på lägenheten.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-16

Behöver man ha och göra en tillståndsansökan om bygglov när man installerar en värmepumpspanna?

Hej

Har fått en uppmaning av kommunen att inkomma med tillståndsansökan och uppgifter om vår värmepumpsanläggning.

Vi köpte vårt hus 2001, och enligt vad vi förstår installerades värmepumpen 1996. Vi har inte haft kännedom om att inget bygglov sökts, även om vi har haft misstankar om det då vi inte hittat några underlag härför.

När vi köpte huset var vi dock i god tro om att bygglov fanns. Det har dessutom gått över 10 år sedan värmepumpen installerades.

Vi borde väl kunna göra en preskriptionsinvändning då det är mer än 10 år sedan den installerades samt hävda god tro?

Eller är det andra regler som gäller när det gäller värmepumpar då de hänvisar till en lokal hälsoskyddsföreskrift, Kfs, 1984:6 och påverkar miljö och grundvattnet etc.?

Mvh,
Christine


Hej Christine

Eftersom kommunen nu har uppdagat att ni har en värmepump installerad i ert hus, och att det inte finns något tillstånd för denna värmepumpen, och så som föreskrifterna förelägger er om att ha. Så är det uppenbart att ni måste komma in med en sådan tillståndsansökan för värmepumpen som ni har ert hus till och till den kommunen där ni bor.

En preskriptionsinvändning i det avseendet om att ni inte skulle behöva göra en sådan tillståndsansökan för värmepumpen i ert hus lär ni inte kunna få igenom.

Detta eftersom värmepumpar påverkar mark- och vattentemperaturen också vidare, och så länge som dem är i drift, samt därför vill man har kontroll över hur många antalet värmepumpar som finns i drift på olika platser, och därav måste ni ha ett tillstånd för er värmepump.

Men däremot kan ni använda er av ovanstående invändningar utifall kommunen skulle vilja ta ut en exakta avgift, och detta för att ni inte har haft ett tillstånd för eran värmepump fram tills nu.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-15

Har legalitetsprincipen inverkan och kan påverka skattesystemet i Sverige?

Hej!

Jag har en fråga om legalitetsprincipen. Undrar om denna princip kan påverka den skattesystemet vi har i landet?

Mvh
Orvar


Hej Orvar

Legalitetsprincipen, när den diskuteras i skattesammanhang, brukar illustreras med den latinska devisen ”nullum tributum sine lege”, ingen skatt utan lag. Innebörden häri är att ett skatteanspråk måste kunna uttolkas i själva lagen och inte får grundas på enbart motivuttalanden.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-14

Måste man polisanmäla en stöld och bedrägeri som har skett i en förening, och om inte en styrelsemedlem informerar om det begångna brottet är det anses som trolöshet mot huvudman då?

Hej

Styrelsen i min bostadsrätt har haft en medlem som har emottagit depositions pengar kontant vid garagekontrakt. Detta har pågått i flera år utan redovisning av kapital vid stämmorna.

Vid flytt från föreningen upptäcktes att nämnda medlem beslagtagit pengarna själv, drygt 40.000 kr. Pengarna har återbetalats vi amorteringsplan.

Måste inte styrelsen anmäla ett så grovt brott till polis?
Ordförande har ej informerat medlemmarna om händelsen!
Är inte det trolöshet mot huvudman?

Hälsningar Thomas


Hej Thomas

Man kan polisanmäla en händelse som den här. Men det finns inget lagkrav på att man måste polisanmäla en händelse lik denna.

Om ordförande inte har informerat styrelsen om den inträffade stölden och bedrägeriet, så kan ordförande anses som medskyldig till detta brottet som har begåtts.

Plus att man kan betrakta det som trolöshet mot huvudman. Om ordförande inte har informerat om detta på ett korrekt sätt vad det avser föreningen och dess ekonomi.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-09

Vad är rimligt och kan man räkna med att få i skadeståndsersättning när man blir skadad på grund av att ett företag har felmärkt sina varor?

Hej!

Jag undrar kring ett ärende jag har.

Jag köpte produkter som var felmärkta. Stod sockerfri men innehöll socker.

Jag är diabetiker och fick besöka akuten och åkte ambulans några gånger innan jag upptäckte vad som var fel.

Nu vill företaget betala 5000 kr i skadestånd och ge nya produkter. Jag ska skriva under att jag aldrig tar upp detta med en tredje part osv.

Då känns 5000 lite. Vad kan jag kräva?

Mvh Anna


Hej Anna.

Skadestånden i Sverige är väldigt låga jämförbart utomlands och i USA till exempel.

Hade en svensk domstol avkunnat ett beslut avseende ett skadestånd vid den här typen av händelser. Så hade du blivit erkänd ett skadestånd på ca 2 000 och upp till max 5 000 kr plus ersättning för dina sjukhuskostnaderna och som du har betalat.

Så utifrån den praxis som råder på området så bedömer vi att företages erbjudande är rimligt, och att du förmodligen hade fått en lägre ekonomisk skadeståndsersättning om en svensk domstol skulle ha avkunnat det här skadeståndsärendet.   

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-08

Om jag säger upp mitt svenska medborgarskap kan jag då får ett permanent uppehållstillstånd i Sverige istället?

Hej

Jag bor i Sverige och har svenskt medborgarskap, samt har ett medborgarskap i en annan land utanför EU.

Kan man få tillbaka ett permanent uppehållstillstånd om jag befriar mig från svenskt medborgarskapen?

Mvh Andy


Hej Andy

Om du säger upp ditt svenska medborgarskap är det ingen garanti för att du istället skall får ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Ett uppehållstillståndet kan återkallas

Ditt permanenta uppehållstillstånd kan återkallas om du flyttar från Sverige. Om du anmäler till Migrationsverket att du vill behålla ditt permanenta uppehållstillstånd kan du vara utomlands i upp till två år utan att ditt tillstånd påverkas.

Om du inte flyttar tillbaka till Sverige igen efter två år kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om du uppgav en falsk identitet när du ansökte om uppehållstillstånd, eller om du medvetet ljög eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd.

Om du döms för ett brott kan domstolen besluta att du ska utvisas. Då återkallar Migrationsverket ditt uppehållstillstånd. Ditt uppehållstillstånd kan återkallas även om du har haft tillståndet i flera år.
Anmäl att du vill behålla permanent uppehållstillstånd.

För att anmäla att du vill behålla ditt permanenta uppehållstillstånd vid en längre tid i ett annat land ska du fylla i blanketten och anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, nummer 186011.

Skicka blanketten till migrationsverket@migrationsverket.se

eller till

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Din anmälan ska ha kommit in till Migrationsverket senast en vecka innan du flyttar från Sverige. Om din resa blir inställd ska du meddela Migrationsverket detta senast dagen som du hade tänkt resa.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-07

Kan man säga upp och avsluta en påtvingad AFA kollektivförsäkring som facket har tvingat arbetsgivaren att teckna och ha för alla sina anställda?

Hejsan!

Min förra arbetsplats hade en försäkring från AFA som betalar ut ett visst belopp vid sjukdom.

Nu när jag har sjukersättning så skulle jag vilja säga upp denna försäkring eftersom den försvårar mina omständigheter som sjukskriven.

När jag hörde av mig till AFA så sade de att det var omöjligt för mig att säga upp försäkringen, att jag inte hade rätt att kräva det och att jag är tvingad att ta emot pengarna oavsett om jag vill eller inte.

Jag har ej jobbat på denna arbetsplats på 13 år och det var en försäkring som bara "hängde med" p.g.a. att mina sjukskrivningar började när jag var anställd där.

Får det gå till så här och hur är det möjligt att man blir påtvingad en försäkring och att man inte ens har rätt att avsluta den?

Tack för hjälpen!

Vänliga hälsningar
Pamela


Hej Pamela

AFA är en kollektivavtalad försäkring som fackföreningen har tvingat din tidigare arbetsgivare att teckna för alla sina anställda på arbetsplatsen, och genom att facket har tvingat arbetsgivaren att skriva på ett kollektivavtal.

Å eftersom det är arbetsgivaren som har tvingats att teckna och betala för denna AFA försänkningen på grund av facket. Så kan du inte själv säga upp denna eftersom det inte är din egen försäkring tyvärr.

Så skall du klaga och försöka få AFA försänkningen uppsagd och avslutad rörande bara dig. Skall och måste du vända dig till det aktuella fackförbundet som från början har tvingat arbetsgivaren att teckna denna AFA kollektivförsänkningen för dig, och som du nu inte vill ha och omfattas av för att det ställer till problem för dig.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-06

Kan man anlita en svensk advokat eller jurist för ett juridiskt ärende i Danmark eller utomlands?

Hej

Mitt namn är Gulsen och jag bor i Sverige.

Däremot mina 2 st barn bor i Danmark med deras pappa som är Dansk medborgare och från början kunde min ex man köra barnen till Sverige varannan helg enligt överenskommelse. Efter 3 mån sedan ansökte han om enskild vårdnad och ärendet är under handläggning i danska domstol.

Men nu han har slutat att köra barnen till mig, och jag vill träffa mina barn.

De bor i Danmark. Jag pratade med en advokat här i Sverige., då sa han att jag måste anlita en dansk advokat eftersom en svensk advokat har svårt att förtärda någon i en dansk domstol, och när det gäller vårdnadstvist som sker i Danmark.

Om detta stämmer hur gör jag?

Mvh
Gulsen

En svensk advokat eller jurist kan företräda dig i Danmark i en vårdnadstvist som denna.

Men på grund av språket är olika och att lagstiftningen kan vara olika mellan länderna. Så kommer kostnaden för att anlita en svensk advokat eller jurist att bli avsevärt mycket högre än om du hade anlitar en dansk advokat eller jurist för ditt ärende.

Vi rekommenderar dig att skaffa en dansk advokat eller jurist som hjälper dig på grund av språket också vidare. Men vill du ha en svensk advokat eller jurist som osshär så går vi gärna igenom ditt ärende.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-03

Vad händer och vad kan man göra om det finns inte finns tillräckligt med tillgångar och pengar i ett dödsbo efter en avliden person?

Hej!

Min pappa gick bort i maj 2016.

Jag sitter nu med alla papper efter att bouppteckningen är klar och ska vad jag har förstått så måste jag fixa en så kallad ackordsuppgörelse med alla fordringsägarna.

Jag har nu efter mycket om och men fått alla summor från samtliga fordringsägare som dom önskar motta. Problemet är att det inte finns så mycket pengar i dödsboet samt att vi måste sälja min pappas del i fritidshuset som står som en tillgång i bouppteckningen.

Så jag undrar nu hur gör vi försäljningen rätt och riktig?

  1. Vår mor äger andra halvan av detta fritidshus och jag och mina 2 syskon som är dödsbodelägare är överens om att sälja den andra delen till vår mamma. Jag har skrivit korrekta köpeavtal samt köpebrev, räcker det att vi skriver på dessa och mamma för över pengarna på pappas konto?
  2. Om jag nu kommer fram till hur pengarna för försäljningen kommer in på pappas konto, hur gör jag då när jag har räknat på att pengarna ändå inte kommer räcka för att täcka skulderna?
  3. Kan jag gå in och betala?

Jag är helt ärligt så psykiskt utmattad av att sitta med det här, jag vill bara ha det fixat. Så kan jag betala resterande själv hade det underlättat så jag kan avsluta detta någon gång.

Tacksam för svar
Elina


Hej Elina

Ja, det räcker om din mamma skriver på köpeavtal och köpebrev samt får detta registrerat på fastighetsinskrivnings registret samt betalar till din pappas konto.

När ni har gjort detta och om inte pengarna på din pappas kontot då skulle räcka till dem skulderna som han har enligt bouppteckningen. Så har ni två val att göra.

Det ena är att ni måste försätta dödsboet i konkurs och då får fordringsägarna inga pengar, och ni som dödsbodelägare kan inte ärva skulderna efter den avlidne enligt svensk lag.

Det andra som ni kan göra är att ni själva som dödsbodelägare träder in och betala in den summan som saknas för att alla fordringsägarna skall få alla sina pengar. Å därmed finns det ingen ekonomisk brist i dödsboet, och därför behöver detta inte försättas i konkurs.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-02

Vad kan man göra om man har en servitut och rättighet, och som man inte kan utnyttja på grund av att någon annan förhindrar en från detta?

Hej,

Vår fastighet angränsar inte till någon allmän väg utan vi omringas av andra villafastigheter. Därmed är vi helt beroende av vår servitut väg för att ta oss till/från allmän väg.
Servitutet är ett officialservitut som skapades genom lantmätarförrättning vid avstyckningen av fastigheterna år 1968.

Av en tillfällighet upptäckte vi nyligen att den väg vi använder idag, som vi trodde var korrekt servitut väg, inte stämmer med servitut kartan som upprättades av lantmätaren. Enligt lantmäteriets karta ska hela servitut vägen (4 m bred) ligga på vår grannes fastighet (granne A), men det visar sig att vägen idag är byggd två meter fel i sidled. Det är bara 2 meter av vägen som ligger på granne A’s fastighet, medan de andra 2 meter bredd inkräktar på en annan grannes (granne B) tomt. (som vi inte har servitut eller avtal att använda).

Vår granne A vill inte göra något åt detta, trots att även de själva olovligen måste använda den befintliga och felaktiga vägen för att nå sitt garage. I nuläget har de en mur (och trädgårdstomt) placerad på hela den ca 25 meter långa servitut vägen, som när man mäter tomterna visar sig vara placerad mitt i servitut vägen (dvs. inkräktar 2 meter in på giltig servitut väg).

Vi känner nu oro inför framtiden då vi nu inte åker på laglig väg, utan ”räddas” av vår granne B, som genom deras goda vilja låter oss köra på deras tomt (utan servitut). Men det är inte säkert att ev. framtida ägare av denna fastighet B ser på saken på samma sätt. Sätter de upp ett staket längs sin tomt så kan vi inte köra upp till allmän väg. Dessutom kan vi kanske få problem vid en ev. framtida försäljning av vår fastighet om servitut vägen inte är korrekt.

Vi vill inte lägga pengar på en ny förrättning hos lantmätaren då vi anser att vi redan har ett giltigt servitut som vi har rätt till.

Hur kan vi kräva att granne A återställer servitut vägen som den ska vara enligt giltig karta? Hur går vi vidare för att hävda vår lagliga rätt till giltig servitut väg?

Vi har försökt få hjälp av kommunen, lantmäteriet och kronofogden men ännu inte lyckats komma vidare med denna fråga.

Tack på förhand
Mvh
Maria


Hej Maria

En servitut innebär att ni har en rättighet i det här fallet till en farbar väg till och från er fastighet som går över grannens tomt.

Om man gör intrång på någons rättigheter, så är man skadeståndsskyldig och kan bli ålagd att åtgärda så att intrånget upphör.

Vägrar någon att efterfölja rättighetsinnehavens uppmaning om att åtgärda felet och bristen. Så får man vända sig till domstol och får ett domstolsutslag som ålägger intrångshavaren att upphöra med sitt intrång.

Därefter kan man vända sig till Kronofogden med domstolsutslaget avseende intrånget och få det verkställt att upphöra av Kronofogden.

Hela denna domstols- och verkställighetsprocessen är väldigt lång och mycket kostsam för den som blir ålagd att efterfölja detta domslutet.

Därför rekommenderar vi er att ta kontakt med en advokat eller en jurist som oss här, och försöka lösa det på en frivillig väg till att börja med.

Samt skulle detta inte gå och vara en framkomlig väg, så kan advokaten eller vi som juristen här hjälpa er med att driva ärendet i domstol, och därefter vara behjälplig med att begära en avhysning hos kronfogden enligt domslutet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-03-01

Hur beskattas en bostadsrättsförening och dess bostadsrättsinnehavare om bostadsrättsföreningen säljer av en del av sin fastighet med mark och byggnader?

Hej

Jag bor i en Bostadsförening, äldre form av bostadsrättsförening. Föreningen består av 2st fastigheter, en med bostadshuset på och den andra är bebyggt med vårat förråd.

Nu är det så att vi vill sälja fastigheten där förrådet står. Tanken är att dela ut vinsten från försäljningen till våra medlemmar.

När vi ”köpte" våran lägenhet ingick även en del i förrådet och på sätt tycker jag att en del av tomten ingick i köpet, kanske tveksamt.

Frågor:
Vilket skatt på vinsten får bostadsföreningen vid försäljning av tomten?
Vilken skatt för medlemmarna?

Tacksam för svar med vänliga hälsningar

Rudolf


Hej Rudolf

Hur bostadsrättsföreningen skall deklarera denna delen av fastighetsförsäljningen beror på om denna delen av fastigheten är taxerad som näringsfastighet eller privatbostad enligt det senaste taxeringsbeskedet.

Det enklaste och bästa som bostadsrättsföreningen kan göra med vinsten från försäljningen. Är att betala av på och sänka belåningen samt sina skulder som föreningen har. På så vis kommer det alla medlemmarna i bostadsrättsföreningen tillgodo genom sänkta månadsavgifter, och detta blir ju då proportionerligt och rättvist fördelat enligt utifrån de andelstal varje medlem har.

Genom detta ni får en sänkt månadsavgift som bostadsrättsinnehavare av bostadsrättsföreningen, och är det ingen skatt på detta, och därav kommer det indirekt alla medlemmar tillgodo helt skattefritt.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-28

Hur bedömer Migrationsverket om ett förhållande är seriöst eller om det bara är ett skenäktenskap för att få ett uppehållstillstånd i Sverige också att man får vistas i EU?

Hej.

Jag och min tjej vi har ansökt om att bli sambo. Hon är svensk medborgare och jag kommer från Makedonien. Vi har ansökt för 25 månader sedan och nu har vi fått avslag.

Dom säger att våra förhållande verkar inte vara seriös. Men vi är oxå förlovad.

Meelo


Hej Meelo

Vad ni kan göra är att överklaga Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen.

Tillsammans med Migrationsverkets beslut skall dem ha bifoga en information om hur man gör för att överklaga deras beslut, och vart man skall skicka in sitt överklagande osv.

För att ni skall ha största möjliga chans att vinna i Migrationsdomstolen. Så bifoga all er chatt konversationen samt eventuella resor som ni har gjort för att besöka varandra med mera.

För det som migrationsöverdomstolen har att ta ställning till är. Om ni verkligen är ett par som har för avsikt att bo och leva tillsammans, eller om det är bara ett skenäktenskap för att du skall få uppehållstillstånd i Sverige och få vistas i EU.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-27

Kan en markägare hyra ut sin parkeringsplats till Q-park, och ändra parkeringsvillkoren för vad som gäller avseende parkeringen?

Hej!

Jag har en fråga kring rätt till uppsägning av ett hyreskontrakt.

Sedan 2000-03-17 har jag haft ett hyreskontrakt för mitt kontor, nu efter alla dessa år vill de plötsligen ta betalt för parkeringsplatsen utanför på byggnaden. Det står ej i kontraktet något om att parkeringsplatsen ingick eller inte ingick. Men det var då en självklarhet.

Nu har dessutom Q-park satt upp en skyllt på parkeringen, och de begär nu 300 kr i månaden ex moms för den platsen som jag alltid besuttit.

Min fråga är om detta är lagligt av dem att göra så? Är detta någonting som är lönt att bestrida?

Behöver ni veta mera för att kunna svara med mera säkerhet kontakta mig då gärna.

Med vänliga hälsningar
Pax


Hej Pax

Som markägare har dem rätt att ändra och göra vad dem vill med sin parkering, och därmed har dem rätten på sin sida att ändra parkeringen och hyra ut den till Q-park osv.

Eftersom det inte står något i ditt hyresavtal avseende kontoret om att det skall ingå en parkeringsplats. Så har du alltså inte avtal avseende denna parkeringsplatsen som du använt.

Du kan möjligtvis hävda att denna parkeringsplatsen ingår hyresavtalet avseende kontoret, och detta på grund av regeln om gammal hävd om att du alltid haft den.

Men att driva en sådan fråga och tvist är högst riskabelt enligt vår bedömning, och skulle dessutom kosta långt mycket mer än vad parkeringsavgiften nu kostar.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-24

Kan man häva ett ingånget avtal som man har skrivit på om man kommer på att det inte är det man önskar?

Hejsan!

Jag bor i en bostadsrätt och snart ska jag ha stambyte, och jag har för närvarande lite finare kakel i badrummet, ej standardkakel alltså.

Jag frågade förening om jag får ett likvärdigt kakel efter stambytet. Men de sa att jag har skrivit på papper att jag endast önskar standard kakel i mitt badrum.

Jag vet att jag skrev på ett medgivande för stambytet, men inte att jag vill ha standard kakel? Kan man göra nåt åt saken, häva medgivandet eller är det försent?

Med vänlig hälsning
Annelie


Hej Annelie

Enligt avtalslagen är huvudregeln. Att ingångna avtal och kontrakt skall gälla, och dessa kan man inte häva eller ändra, och detta så länge som inte båda parter går med på ändra i avtalet eller kontraktet. 

Å eftersom du inte har upplyst bostadsrättsförningen om att du idag har och vill ha samma finare kakel efter stambytet. Så kan du inte häva avtalet på grund av att du inte har varit noggrann och läst igenom avtalet ordentligt och före det att du skrev på det.

Men vårt tips är att du pratar med bostadsrättsföreningen och att du nu erbjuder dig att själv betala mellan skillnaden mellan standard kakel och den finare kakel som du väljer att ha.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-23

Är man skyldig att veta om vilka trafikregler som gäller även om dem är översnöade och inte syns?

Hej

Är man skyldig att betala fortkörningsböter om man blir fotad av en vägkamera, när hastighetsskylten har varit igensnöad vid ett snöoväder?

Tacksam för svar.
Ola


Hej Ola

Det är din skyldighet som trafikant att känna till och veta om vilka trafikregler det är som gäller.

Så det är din skyldighet enligt lagen att ta reda på och veta vilken hastighet som gäller, detta gäller även för vägmarkeringar på marken avseende parkeringar också vidare och även om dem är översnöade.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-22

Får en samfällighet skriva separata avtal angående olika saker och sedan debitera enskilda samfällighets medlemmar för dessa olika kostnader?

Hej,

Min bostad ingår i en samfällighet om 14 hushåll i Uppsala. Vi har enskilda elabonnemang i respektive hushåll, och utöver det ett gemensamt abonnemang för samfällighetens gemensamma byggnader. I gemensamma abonnemanget ingår en motorvärmare stolpe per hushåll som är timer styrd, ca 45 min per tillfälle.

Nu har jag skaffat en plugin-hybridbil och vill kunna ladda bilen under en längre period än 45 minuter. Jag har varit i kontakt med Wikmans el som installerade stolparna en gång i tiden och dom säger att ledningarna klarar 2-3 plugin-bilar utöver den normala användningen.

Dom har också tagit fram ett förslag på att koppla bort timer styrningen på min stolpe och installera en energimätare som registrerar den utökade användningen. Jag har föreslagit för samfälligheten att jag står för installationskostnaden själv, och att jag betalar en schablonkostnad i förskott och att vi reglerar det i efterhand en gång per år och när vi ändå gör avräkning av vatten- och värmeförbrukning. Jag har också sagt att jag godkänner att detta är en tillfällig lösning eftersom det endast gäller för upp till 2-3 plugin-bilar, och att jag får står för kostnaden att återställa timer funktionen vid behov.

Frågor som har kommit upp från samfällighetens styrelse och som jag tagit på mig att utreda är följande:

  • Får samfälligheten debitera mig en högre kostnad för en specifik plats när den är utrustad med en stolpe utan timer?
  • Samfälligheten har inget elhandelscertifikat men handlar ju redan till viss del med el när vi fördelar den gemensamma förbrukningen på respektive hushåll. Hur ska man då debitera, bara genom att skriva förhöjd kostnad för extrautrustad parkeringsplats eller liknande?
  • Jag har varit i kontakt med både Wikmans el samt Vattenfall och frågat om detta och båda svarar att det inte är något problem. Styrelsen vill dock gärna se någon juridisk skrivelse om detta som nämner hur det får faktureras/debiteras. Är det något ni kan hjälpa mig att hitta?

Tack!!

Vänliga hälsningar

Fredrik


Hej Fredrik

I lagen finns juridiskt inget som hindrar samfälligheten att debitera en kostnad som denna har på grund av att en eller visa medlem förbrukar mer än andra medlemmar i samfälligheten.

Samfälligheten behöver inget elcertifikat för att dela upp den gemensamma elräkningen som samfälligheten får, och vad ni vill kalla detta för i ert avtal mellan parterna är upp till er.

Det är ett civilrättsligt avtal som du och samfälligheten får skriva mellan er angående den ökade elförbrukningen som kommer att uppstå, och det är upp till er om hur dessa kostnaderna skall fördelas mellan er båda parter i avtalet.

Vi kan hjälpa er med att skriva ett juridiskt avtal angående detta mellan er. Önskar ni att vi skall göra det? Så diskutera igenom vilka regler som skall gälla och vem som skall betala vad mellan er. Sen skickar ni detta utkast till avtalskontrakt till oss på jurist@2B4Y.com också återkommer vi med avtalsförslag till er.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-21

Om en person får utvisning och avvisning beslut ifrån Sverige, kan han få stanna om han får ett erbjudande om jobb?

Hejsan

Om en person får utvisning och avvisning kan han få stanna om han får ett erbjudande om jobb?

Frej


Hej Frej

Om en person har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd avseende asyl i Sverige.

Kan och har personen alltid rätt att ansöka om uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare.

Men om en person har blivit utvisad och skall avvisas enligt ett domstolsbeslut, och som grund sig på att han har begått kriminella handlingar i Sverige. Så gäller utvisningsbeslutet i dem antal år som står i domslutet.

Då är finns det ingen möjlighet att en ansökan som arbetskraftsmigrant, och att denna skall kunna bli godkänd, och detta gäller så länge som utvisningsbeslutet gäller enligt domslutet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-20

När preskriberas skatteskulder och kan dem mäta ut och ta min pension för tidigare skatteskulder som jag haft hos Kronofogden?

Hej

Har en fråga angående skatteskuld som uppkom för 5 år sen. Vet inte om skulden är preskriberad, men om det är så, kan Skattemyndigheten eller Kronofogden lägga beslag på mina pengar såsom pension när den ska betalas ut i år?

Hälsningar
Andreas


Hej Andreas

Skatteskulder preskriberas normalt vid årsskiftet som inträffar 5 år efter det att skatteskulden uppstod.

Är skatteskulden preskriberad. Kan inte Kronofogden mäta ut dina pensioner för skulder som är preskriberade, och som inte finns längre registrerad hos Kronofogden.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-17

Kan man ansöka som anhöriginvandrare i ett land till sin familj där, och samtidigt som man har en ansökan om asyl aktuell i ett annat land?

Hej

Jag heter Isam och min fråga är:

Om en familj flyttar till Italien via en asyl ansökan, och lämnat fingeravtryck redan i Beirut innan de kommer till Italien. Får de söka anknytning till sina anhöriga, och som befinner sig i ett annat land?

Eller måste de leva i Italien en viss tid eller period för att få lov att ansöka om anknytning till sina anhöriga som befinner sig i ett annat land?

Tack för hjälpen.

M.V.H
Isam


Hej Isam

Man måste stanna i det landet som man söker asyl i tills att asylansökan är prövad och helt avgjord.

Först därefter när asylansökan är avslutad och färdig behandlad kan man ansöka om anhöriginvandring till dem i det andra landet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-16

Kan man bli utslängd och värkt samt avhyst från sin hyresrätt och hyresbostad om man skriver på social medier och fråga om råd angående sin bostad?

Hej en fråga.

Jag bor i Bollnäs bostäders lägenheter och fick mögel i badrummet samt en vattenskada på tröskeln. De var här för en inspektion. Då sa dem att de är omöjligt att det kan komma svartmögel under tapeten och att de knappt ville byta tröskeln.

Eftersom jag har 2 astmatiska barn ville jag vara hundra säker på att de stämmer. Så jag gick in på Facebook och fråga om detta, och jag fick svaret att de kan komma under tapeterna med mera. Så jag är nu självklart orolig för mina barn också vidare.

Men jag fick ett brev på posten i fredags om att jag kan bli utslängd från lägenheten om jag skriver på sociala media om det här, och får inte kritisera personalen på Bollnäs fastigheter på Facebook.

Är det lagligt att slänga ut en ensamstående mamma med 2 astmatiska barn, och för jag frågar om råd och om det stämde som de sa om möglet med mera?

Verkar jätte konstigt om dem kan slänga ut mig för man ber om andras råd.

Tacksam för svar

Tina


Hej Tina

Dem kan inte slänga ut dig och vräka dig från din bostad bara för att du skriver och fråga någon om råd angående något som rör din bostad hos Bollnäs fastigheter.

Det är däremot nu frågan om Bollnäs bostäders hot mot dig kan anses och utgöra som olaga hot mot dig istället, och du borde nu polisanmäla Bollnäs fastigheters hot mot dig.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-15

Vad kan man göra om man har fått avslag på sin asylansökan av Migrationsöverdomstolen och man missar att ansöka om arbetstillstånd inom 2 veckor?

Hej!

Min kompis har fått asylavslag från Migrationsöverdomstolen, och har haft möjlighet att ansöka om arbetstillståndet inom 2 veckor efter beslutet.

Men han missade den 2 veckors period.

Hur ska man göra i detta situation?

Med vänlig hälsning

Orbar


Hej Orbar

Det beror lite på vad som står i Migrationsöverdomstolens domslut.

Har dem skrivit att han måste ansöka om arbetstillstånd inom 2 veckor, och om han inte gör det så kan han inte ansöka om detta inom en viss tidsperiod. Så är det inte mycket som han kan göra.

Men står det inte uttryckligen i Migrationsöverdomstolens beslut. Att han inte kan och får ansöka om ett arbetstillstånd, så finns det inget som hindrar honom ifrån att han gör en ansöka om arbetstillstånd enligt lagen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-14

Hur bevakar jag mina rättigheter och vet jag att en bouppteckning har gått korrekt till om jag är bosatt i utlandet?

Hej

Jag har en fråga och ber om ett gott råd.

Min far dog 1998. Han var då omgift med en kvinna med 3 döttrar (alla vuxna).

Min fars fru dog 2016 och jag har från utlandet varit i e-mejl kontakt med bouppteckningsmannen.

Min fars fru satt enligt testamente i orubbat bo och med fri förfoganderätt.

Av bouppteckningsmannen så har jag fått berättat att 2 fastigheter blivit värderade och sedan köpts av min fars frus barn, ett sommarhus (som pappa och jag byggde). Det köpte de ena barnet för 150,000 kr år 2010, och pappas och hans frus bostadshus köptes av ett av de andra barnet år 2015 för 250 000 kr.

Totalt sålde min fars fru deras två fastigheter för 400,000 kr.

Vid bouppteckningen så finns nu inte några pengar kvar från försäljningen.

Jag har bett bouppteckningsmannen att begära bevis från skattemyndigheten att skatt betalades efter fastighetsförsäljningen, att köpeavtalen tillförs bouppteckningen samt att bevis på att betalningarna av husen landat på min fars frus bankkonto.

Bouppteckningsmannen vägrar att göra detta utan fullmakt från min fars frus barn (samtliga arvingar).

Jag har även bett bouppteckningsmannen att undersöka via min fars frus bank, hur dessa pengar har distribuerats? Även detta vägra bouppteckningsmannen.

Jag saknar helt någon insikt i hur det hela har skötts. Då jag bor utomlands och det hela synes ha orkestrerats av min fars fru och hennes döttrar.

Vad kan jag göra?

Jag har redan meddelat bouppteckningsmannen att jag inte godkänner bouppteckningen. Då jag känner att klarhet måste bringas i försäljningarna.

Vad har ni för råd till mig, vad kan jag göra?

Med vänliga hälsningar,

Billy


Hej Billy.

Det är helt rätt och riktigt gjort av dig. Att inte godkänna bouppteckningen så länge som du inte känner att allt är upptaget som det skall, och inte har gått korrekt till.

Å så längre som du inte har godkänt bouppteckningen. Kan inte boutrednings- och boutredningsmannen avsluta bouppteckningen, och få den godkänd av skatteverket.

Vi förstår att eftersom du nu bor utomlands kan det vara svårt att bevaka dina rättigheter och kolla upp alla regler och allt.

Därför rekommenderar vi dig att anlita en advokat eller en jurist som oss här, och som då är expert på bouppteckningsärenden, och som kan vara ditt juridiska ombud samt företräda dig och för att kunna bevaka dina rättigheter i det här bouppteckningsärendet.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-13

Kan ni hjälpa oss med hur man gör en korrekt migrationsansökan angående anknytning som anhöriginvandrare för min partner?

Hej,

Jag och min flickvän vill flytta ihop i Sverige, och i mars 2016 så ansökte hon ifrån sitt hemland Bangladesh om att få uppehållstillstånd i Sverige, och för att få flytta ihop med mig här, så att vi kan få leva tillsammans i Sverige som partners och sambos.

Som vi förstår när vi läser på Migrationsverkets hemsida så ansöker man och avvaktar på svar.

Vi känner att vi vill prata med någon mer om detta.

Någon med erfarenhet och kunnande i en ansökan som denna, och som även kanske har arbetat med HBT relationer.

Då vi är ett samkönat par så är vi rädda för att någon ska se oss som mindre trovärdig som ett seriöst par. Samhället kan vara diskriminerande.

Vilka lagar och regler gäller när man ansöker med anknytning?
Har vi gjort allt som man kan tänkas göra för en ansökan?
Har jag vänt mig rätt i våra funderingar?
Vad mer kan vi göra för oss?

Vänligen Elisabeth


Hej ElisabethHar ni följt dessa instruktioner som står på Migrationsverkets hemsida här. Så är det inte mycket mer som ni kan göra. Mer än att vänta på att få ett beslut ifrån Migrationsverket angående er ansökan.

Ja, du har vänt dig rätt till oss om du har mer specifika frågor, eller vill ha mer ingående upplysningar om exakt vad som gäller vid en ansökan om anknytning som anhöriginvandrare.

Vill du ha enskild juridisk privat rådgivning så rekommenderar vi dig att boka en tid för detta via våran mejl här. Skriv i mejlet och föreslår också vilka dagar och tider som skulle kunna passa dig att vi kan kontaktar dig. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-12

Hur gör och går man tillväga om inte pengarna och tillgångarna räcker till och täcker skulderna i ett dödsbo?

Hej 

Undrar om ni kan ge mig råd vad jag skall göra juridisk rätt angående min avlidna sons avstängning av kontona.

Min son avled förra året slutet av januari hastigt. Han hade ADHD och Bipolär sjukdom. Jag gjorde bouppteckningen eftersom han bodde tillfälligt hos mig och eftersom han hade inga inkomster.

Bouppteckningen godkändes och registrerades av skatteverket. Hans skulder blev större än tillgångar. Jag har varit förlamat av sorg av avsluta allt, och har ju inte övriga pengar att kunna anlita någon göra bouppteckningen efter begravnings kostnaderna.

Så frågan är. Min son fick från hans olycksfallsförsäkring 44 300 kr som satte in till hans dödsbokonto som var också kreditkonto med minus 30 000 kr.

Har tagit ut endast 4002.82 kr när slutade hans HSB-konto hos Swedbank och dom dom övriga pengarna från 44 300 kr - 30 000 kr som blev 13 931.87 kr.

Jag har betalat 40 000 kr kronor till begravning själv som jag har rätt ju att ta ut. Har tagit ut 18 000 kr. Så har rätt att ta 12 000 kr till. Min son lämnade efter sig aktier för 9660 kr.

Jag pratat med boupprättarna i Södermalm förra veckan. Om att ska man göra bara dödsbo anmälan när skulderna är större än tillgångar. Dom sa att man ska skriva till dom som han hade skulder och förklara och begära skulderna avskrivna. Och stänga kontona och jag fick ta aktierna eftersom hade inte fått ut hela begravningskostnaden.

Har inte vågat röra pengarna så att allting går korrekt till.

Så frågan är: Olycksfallsförsäkrings pengarna tillhör nu till kreditkontot? Annars blivit minus igen .

Han hade depåkonto som var också minus 4625.65 kr. Så undrar hur jag gör för att gör rätt.

Tack om svaret.

Med vänliga hälsningar Jaana


Hej Jaana

Du summerar alla pengar som finns efter din son inklusive försäkringspengar som betalas ut.

Därefter summerar du alla skulder din son hade när han dog. Plus du får lägga till begravningskostnad till denna summan.

Blir det plus så är det dem pengarna som du får från dödsboet.

Blir det minus så får du vända dig till kommunen där du bor och be dem hjälpa dig med att upprätta en förenklad dödsboanmälan som dem är skyldig att göra.

Väljer kredit givarna att inte avskriva skulderna och skulderna är större än tillgångarna så måste den som upprättar dödsboanmälan lämna in en konkursanmälan om att dödsboet går i konkurs.

Vi rekommenderar dig att vända dig till din kommun och få hjälp med att reda ut om dem skall göra en dödsboanmälan eller inte i det här fallet. Samt dem kan även hjälpa dig med mer specifik rådgivning i just ditt ärende.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2017-02-11

Hur räknar man och delar man upp kostnaden om och när man skall lösa ut en tidigare sambo från den gemensamma bostaden?

Hejsan!

Det är så att jag och min sambo skall separera och vi har tid på banken imorgon förmiddag.

Vi bor i en bostadsrätt som vi delar 50/50. Jag tänkte försöka lösa ut henne men vet inte hur man skall gå tillväga.

Vi gav 625000:-
Kvar på lånet 517090:-
Renoverat för 96180:-

Min sambo tyckte vi kunde utgå från det vi köpte den för, alltså 625000:-. Att jag skulle betala henne 312500:- + 48060:- (halva renoveringen) = 360560:-

Låter det rimligt, är det så man brukar göra?

Har aldrig gjort sådant här förut och är hemskt tacksam för snabbt svar.

Mvh
En förkrossad Monica


Hej Monica

Ja har ni inget samboavtal eller har avtalat något annat, så utgår man från inköps priset och sen drar man av beloppet för lånet samt du får betala för halva renoveringsarbetet.

Det beloppet som blir kvar, är det som du skall lösa ut din sambo med.

I det här fallet blir det 155 970 kr som du skall betala till din tidigare sambo för att lösa ut henne från den tidigare gemensamma bostaden.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.