2016-09-28

När träder förstärkt laglottssydd in och vad gäller det i avseende gentemot gåvor som har fullbordats och testamente som upprättats vid ett arvskifte?

Hej!

Tack för möjligheten att få gratis rådgivning! Jag har några arvsfrågor angående följande situation:

En efterlevande make, som ärver med fri förfoganderätt, har ett särkullbarn och ett gemensamt barn. Makarna hade endast giftorättsgods. Kvotandelen för efterarvet är 1/2.

För mer än fem år sedan gav den efterlevande maken, då 81 år gammal, hälften av sin fastighet i gåva till särkullbarnet, och skrev även ett testamente enligt vilket det gemensamma barnet ska totalt erhålla sin laglott ur dennes kvarlåtenskap, resten ska tillfalla särkullbarnet.

I gåvobrevet står det att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, inte intecknas, pantsättas eller säljas utan givarens skriftliga samtycke. Särkullbarnet fick lagfart och blev inskriven som ägare till halva fastigheten i samband med gåvotillfället. Gåvogivaren har bott kvar, ensam, i hela fastigheten fram till sin bortgång.

Det gemensamma barnet har fått nu beskedet att, eftersom gåvan är fullbordad (lagfart, äganderätt), efterarvet och laglotten kommer att beräknas på boets reella värde, utan gåvan, och att särkullbarnet kommer att behålla gåvan intakt och ur halva boet erhålla sin arvslott och, enligt testamentet, hälften av det gemensamma barnets arvslott.

Jag undrar över följande:

  • Uppfyller gåvan kriterierna för en gåva för dödsfalls skull?
  • Om så är fallet, och reglerna om förstärkt laglottssydd tillämpas, hur beräknar man det gemensamma barnets efterarv och laglott?
  • Om gåvan inte aktualiserar reglerna om förstärkt laglottssydd, finns det en annan regel som kan tillämpas i den här situationen, och kräver även den att talan väcks vid domstol?
  • Ska testamentet godkännas?

Vänliga hälsningar och tack på förhand!

Georgeta


Hej Georgeta

Ja, svaret är att gåvan får anses som fullbordad.

Förstärkt laglottssydd säger:
Att laglotten är den del av ett barns arvslott som inte kan fråntas honom eller henne genom testamente. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Laglotten innebär inte någon rätt till ett bestämt föremål eller andel i fastighet, utan endast rätt till ett visst värde. Så länge barnet får ut egendom till ett värde som motsvarar halva arvslotten föreligger ingen kränkning av laglotten, även om det finns ett testamente. Vid laglotts beräkningen är det egendomens värde vid tidpunkten då dödsboet är utrett som gäller.

I det här fallet som du beskriver det här om att efter det att den första personen i äktenskapet har från fallit, och att de där efter har de givits bort och testamenteras bort egendom. Gör vi bedömningen om att ett förstärkt laglottsskydd är och skall vara gällande ifråga.

Nej, testamente skall inte registreras eller godkännas. Men det skall vara var underskrivet av testamentatorn själv samt vara bevittnat av 2 personer. Å vill man göra gällande att ett testamente är ogiltigt skall man väcka en talan om detta vid domstol.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-27

Hur ansöker man om inresevisering och visum till Sverige om man är och befinner sig i Syrien?

Hej

Undrar om ni kan hjälpa oss med denna fråga.

Jag har en bror som bor i Syrien (han är svensk medborgare, bott i Sverige ca 20år) Fråga är att han åkte tillbaka dit för 6 år sedan till Syrien, och har gift sig där och har 2 små barn. Han ville nu åka hit, samt han har lämnat in en familj anknytnings ärende/ansöka till migrationsverket.

Nu har migrationsverket hänvisat honom att besöka närmaste ambassad för att göra intervju med hans fru. Men med dem dagens svårigheter och regler mellan Syrien och grannländer så är det väldigt svårt att ta sig till Turkiet, Jordanien, Egypten. Man måste söka om visum och det finns ingen exakt tid när kan man få visum.

Frågan är nu efter som Brorsan har Medborgarskap i Sverige, och p.g.a. dem svårigheter där nere, och som lagen i Sverige är, bör inte Sverige hjälpa sina medborgare hit?

Hört av några liknande personer som har haft liknande fall, dem sökte närmaste ambassad, därefter har ambassaden avgav tillfälligt visum hit till Sverige.

MVH//Rani


Hej Rami

Eftersom din bror är svensk medborgare så behöver han inte ansöka om visum för att komma till Sverige.

Det är hans fru och barn som inte är svenska medborgare som måste ansöka om visum för att komma till Sverige.

Ända stället som man kan ansöka om visum på för att få resa hit är på den svenska ambassaden.

Så vad hans fru och barn måste göra är att dem tar sig till en svensk ambassad och ansöker därifrån.

Sveriges ambassad har ingen lagstadgad skyldighet att hjälpa mer än dem som är Svenska medborgare. Å därmed har dem ingen skyldighet att hjälpa din brors fru och barn nu med att ta sig till den svenska ambassaden för att ansöka om visum eftersom dessa inte är svenska medborgare.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-26

Om man gör om och ändrar design på en ursprunglig sak eller vara och sedan säljer den vidare, kan man då stöta på och få problem med original tillverkaren?

Hej,

Jag funderar på att starta ett företag. Idén är att köpa in sportskor från återförsäljare för att göra om dessa och sälja vidare till privatpersoner. Jag tänker inte göra några djupa förändringar i skorna, som konstruktionen t.ex. Snarare handlar det om utseendemässiga förändringar, som ändra färg, utsmyckning,etc. Dessutom kommer jag behålla ursprungslogotyperna på skorna och sälja de som omgjorda. Förmodligen kommer jag sälja dessa hos Tradera eller Ebay.

Kan jag stöta på problem från skotillverkarna?

Mvh

Salah


Hej Salah

Ja, du kan får problem med tillverkarna om dem har ansökt om och fått beviljat ett mönsterskydd av sin design på sina skor och detta eftersom du förändrar designen.

Problemet uppstår om dem anser att du förvanskar eller förstör deras mönsterskydd design, och att du på så sätt dra ned den ursprungliga designen och därmed smutskastar och förvanskar den.

Då kan dem stämma dig för design intrång enligt varumärkesrätten. Men om så kommer att ske eller inte är omöjligt för oss att svara på.

Detta eftersom det är helt och hållet upp till hur vart enskilt varumärke väljer att se på saken, och det hänger ofta ihop med i vilken omfattning något sådant här görs, och vilken ekonomisk vinning som det finns att hämta i sak.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-23

Vad säger den nya lagen om vilka inkomster som man måste ha enligt försörjningskravet vid anhöriginvandring och för att ha rätten till få ett uppehållstillstånd?

Hej

Jag är en svensk medborgare som är gift med en marockansk medborgare, och vi har haft vårat förhållande i ett år, och varav 4 månader i Sverige och resterande tid som långdistans. Men jag har även besökt honom i Marocko och vi gift oss där samt sedan registrerat detta i skatteverket.

Jag är en juriststudent som lever på studiebidrag och studielån samt bor i en 1:a med 4000 kr i hyra. Jag kan tänka mig att skaffa ett deltidsjobb så man kan addera runt 3000-4000 i månaden.

Är detta tillräckligt för att uppfylla försörjningskraven som nu har förekommit?

Tack på förhand!

Aida


Hej Aida

Vid anhöriginvandring ska anknytningspersonen ha inkomster som motsvarar det förbehållsbelopp som Kronofogden tillämpar vid utmätning av lön. Det krävs också att anknytningspersonen har en bostad av tillräcklig standard och storlek. I förordningen ges Migrationsverket befogenhet att meddela närmare föreskrifter om vad det innebär. Försörjningskravet gäller ej i de fall det är ett barn som är anknytningsperson.

Vilken inkomst som behövs beror på hur stor familjen är och hur hög bostadskostnad man har. Om det endast är en person som ansöker om uppehållstillstånd som anhörig krävs mindre för att försörja familjen och bostadskostnaden kan vara lägre. Det är förbehållsbeloppet som avgör. Där ingår boendekostnad samt ett normalbelopp som ska täcka dina levnadsomkostnader. I normalbeloppet ingår bland annat kostnaden för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. Hur stort normalbeloppet ska vara bestäms av riksdagen och justeras en gång per år.

För 2016 är normalbeloppet:
  • 4 679 kronor för en ensamstående vuxen,
  • 7 729 kronor för sammanlevande makar eller sambor,
  • 2 482 kronor för barn till och med 6 år och
  • 2 857 kronor för barn 7 år eller äldre.

Detta krävs inkomst enligt denna nya lagen för att en person som beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd och om man skall kunna få ett permanent uppehållstillstånd.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-22

Kan en borgenär häva och säga upp sitt borgensåtagande gentemot gäldenären och ett kreditinstitut samt bank?

Hej

En vän gick i borgen åt mig för en lägenhet i 3 år. Men nu när jag flyttat in var syftet att han skulle ha flytta med mig dit och i framtiden ihop. Nu säger han att om han inte flytta dit kan han häva borgen i tingsrätten fast jag sköter alla betalningarna.

Är orolig för har ingen annan borgenär.

Han skrivit på chatten att han inte skalla göra detta nu. Men han kanske ändrar sej, och sker detta att han ska gå till rätten och häva borgen. Då fortsätter jag inte tala med honom i telefon var dag.

Kime


Hej Kime

Det brukar stå i det borgensavtalet som tecknades när du fick lägenheten, om exakt vilka avtalsvillkor som gäller för både borgenären och dig.

Men grundregeln är att om det inte är avtalat något annat, så kan kan inte en borgenär säga upp borgensåtagandet som denna har ingått enligt avtalslagen.

Det finns dock en möjlighet för borgenären att säga upp sitt borgensåtagande, och detta om borgensavtalet har ingåtts på falska eller felaktiga grunder.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-21

Hur uppfyller man Migrationsverkets försörjningskrav vid anhöriginvandring om man är under 21 år och studerande på gymnasienivå?

Hej!

Min man som är från Syrien och bor i KSA.

Han ansökte om uppehållstillstånd innan juni 2016, alltså omfattas han av den gamla försörjningskravs lagen. Jag är 19 år gammal och har permanent uppehållstillstånd från och med december-2013.

Mitt problem är att jag inte jobbar, utan studerar på gymnasiet. Jag bor hos mina föräldrar och har inte något eget bostad. Jag vill inte lämna mina studier.. hur gör jag?

Finns det något annat alternativ än att jobba? Snälla hjälp mig!!

AishaHej Aisha

Så länge som du studerar på gymnasienivå och inte har fyllt 21 år, så har dina föräldrar försörjningsansvaret för dig.

Det innebär i det här fallet att du gemensamt med dina föräldrar skall uppfylla dem gamla reglerna för och på försörjningskrav som Migrationsverket ställer för att din man skall få uppehållstillstånd tillsammans med dig här.

Så det ända ni kan göra är att se till så att du och dina föräldrar har en gemensam inkomst, som är tillräckligt hög enligt dem gamla försäljningskraven som gällde då.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-20

Är ett kontrakt giltigt och är det brottsligt om man skriver på ett försäljningsavtal utan att man har en fullmakt att göra det?

Hej

Jag har skrivit under ett kontrakt på en bil som jag inte äger vid försäljning. Gäller detta kontrakt då om jag inte har fullmakt av ägaren att skriva under?

Med hälsning
Bo


Hej Bo

Eftersom du inte har fullmakt att sälja bilägarens bil, så är inte kontrakt giltigt gentemot ägaren av bilen.

Däremot är kontraktet giltigt gentemot köparen, och du kan därmed bli ersättningsskyldig mot köparen motsvarande vad kontraktet säger.

Samt du riskerar att bli åtalad för urkundsförfalskning eftersom det är brottsligt att ut ge sig för att ha rätten att sälja någon annans egendom när man inte har det.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-19

Hjälper det fria flödet av personuppgifter på den digitala inre marknaden eller vänder det upp och ner på denna?

Hej!

Jag arbetar med ett projekt och har en fråga angående integritetsskyddslagstiftningens funktion.

Vänder det upp och ner eller hjälper det fria flödet av personuppgifter på den digitala inre marknaden?

MVH

Micke


Hej Micke

Din fråga är ju inte en direkt juridiskt fråga i den bemärkelsen som vi normalt brukar svarar på.

Men vi ser väl det som så att det är både på gott och ont med en integritetsskyddslagstiftnings funktion för den inre digitala marknaden.

Det är ju bra att vi har ett så öppet samhälle som möjligt och att vi kan hämta offentliga uppgifter från olika offentliga register så som folkbokföringen och bilregistret osv, och detta just när vi skall fyller i olika formulär på nätet.

Nackdelen med denna offentligheten och att det är så lätt tillgängligt blir att även olika kriminella kan använda sig av dem och utnyttja detta på ett sätt som kan får väldigt allvarliga och långt gående konsekvenser för den enskilda individen som drabbas av dessa.

Så frågan är var vi skall dra gränsen och göra detta på ett vettigt sätt som enkelt går att tillämpa rent praktiskt i det juridiska arbetet?

I bland annat Danmark och andra övriga EU länder har staten tagit ett större ansvar och helhets grepp på frågan, och begränsat dem privata offentliga uppgifterna som man har tillgång till på internet.

Å vill man ha tillgång till sina egna uppgifter så måste man ha en typ av e-legitimation som administreras och ges ut av staten och inte av bankerna som de är i Sverige.

Plus offentlighetsprincipen och offentliga register finns inte i den utsträckningen i övriga EU som det finns och förekommer i Sverige. Å därmed blir inte det något större problem för dem att följa EU direktivet ifråga.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-16

Kan man ansöka om och som anhöriginvandrare ifrån vilken svensk ambassad som helst i världen, eller måste det vara ifrån det hemlandet där man har sitt medborgarskap och bor?

Hej.

Har en vän som fått ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft för ca 3v. Han gifte sig för ca 1mån sedan med en svensk tjej. Har nu ansökt om flytta till anhörig, sin fru i Sverige. Men har fått avslag på sin ansökan från migrationsverket. Han måste göra ansökan ifrån sitt hemland, säger Migrationsverket.

Men en anställd på migrationsverket sade att: Åk till Finland eller Norge och gör en ansökan därifrån på ambassaden.

Kan det verkligen fungera? Att man gör en webbansökan därifrån? eller hur fungerar det. (Han är Rysk medborgare och vill inte återvända till Ryssland. Han kom till Sverige 2009 som ensamkommande flyktingbarn, fått avslag och levt som illegal här nu i 4 år. Ansökt om asyl igen 2015 men nu 2016 fått avslag igen och skall utvisas nu!)

Finns det någon möjlighet att detta kan gå? i så fall åker vi till Finland på måndag.

Mvh för snabbt svar
//Rigmor


Hej Rigmor

Ja, rent juridiskt är det teoretiskt möjligt att göra en ansökan som anhöriginvandrare och detta från vilken svensk ambassad som helst i världen.

För det står inte att man måste ansöka ifrån det landet som man är medborgare i, utan man skall ansöka på svenska ambassaden i det landet som är ens hemland står det i lagen.

Detta innebär att om en person med ett medborgarskap i ett land väljer att flytta och byta till att bo i ett annat och nytt hemland. Så kan denna personen ifråga ansöka från sitt nya hemland på den svenska ambassaden som finns i det nya hemlandet.

Så skall det vara helt klart möjligt för honom i det här fallet att ansöka som anhöriginvandrare ifrån både Norge och Finland om han väljer att flytta dit.

Men vi har inte hört talas om någon som har gjort detta, så vi kan inte rent praktiskt svara för om det går eller är ens möjligt. Men vi vet att om man ansöker som anhöriginvandrare ifrån sitt hemland, så måste man åka och besöka ambassaden för att göra en del personliga intervjuer också vidare på den svenska ambassaden.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-15

Kan min mamma ansöka om att komma hit till Sverige som anhöriginvandring eftersom jag är under 18 år samt underårig och inte är myndig ännu?

Hej

Jag är svensk medborgare och jag är 17 år gammal.
Tror ni att min mamma kan få komma och få uppehållstillstånd i Sverige och bo med mig?

Ibrahim


Hej Ibrahim

Ja, eftersom du är under 18 år och inte är myndig än. Så bedömer vi det som att du och din mamma har goda förutsättningar för att återförenas, och detta genom att ni ansöker som anhöriginvandrare på Migrationsverkets hemsida här.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-14

Kan grannarna i en bostadsrättsförening få en annan bostadsrättsinnehavare avhyst och vräkt från sin egen bostadsrättslägenhet om denna hyresgästen sköter sig?

Hej.

Vi är båda i 80 års åldern och bor sedan ett 10 tal år tillbaka i ett radhus med hyresrätt 55+. Vi är skötsamma och ordentliga på alla sätt. Vi flyttade hit från annan kommun. De flesta av hyresgästerna bodde tidigare redan i denna kommunen.

Nu cirkulerar det rykten om oss och eventuellt bilder. Vi vet inte det med säkert men vi misstänker detta, och det handlar om hur vi levt för ca 40 år sedan på 1970 talet.

Grannarna drar ner för fönstergardinerna och hälsar avmätt och håller sig inne. De som vi umgås med ser ledsna ut, och ingen säger någonting om vad orsaken är.

Vad ska vi göra och kan grannarna gå samman och begära oss vräkta?

Vi har den finaste och mest välskötta trädgården och det har skapat en viss avundsjuka.

Lena


Hej Lena

Så länge ni följer dem ordningsstadgar som föreningen har, och ni sköter er på ett normalt och trevligt sätt i övrigt. Så finns det ingen lagstiftning som säger att grannarna kan tvinga er att bli avhysta eller vräkta ifrån er bostad, och därmed tvingade med att sälja er bostadsrättslägenhet och flytta därifrån.

Skall någon annan kunna tvinga en hyresgäst att bli avhyst eller vräkt från sin bostad. Så måste det grunda sig på händelser som har skett inom den senaste tiden när man har bott i bostadsrättsföreningen, och får inte avse händelser längre bak i tiden.

Plus skall man har rätt att få igenom en avhysning, så skall bostadsrättsföreningen dela ut minst 3 skriftliga varningar med motivering till dess och delge dem till hyresgästen för att dem skall kunna gå vidare och kräva samt få igenom en avhysning av hyresgästen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-13

Kan man ge bort en fastighet i gåva, och sedan ge en penning gåva tillbaka, och därmed slippa vinstskatt på själva fastighetsöverlåtelsen?

Hej.

Jag och min bror äger 50% var av en ärvd fastighet, och nu har vi bestämt att jag ska lösa ut (köpa) hans del.

Hur ska han slippa betala vinstskatt?

Kan han ge bort sin del av fastigheten som gåva till mig, och jag sedan skänka honom en summa pengar som gåva, och detta i och med att det inte är skatt på gåvor för närvarande?

Mvh
Lasse


Hej Lasse

Ja, du har helt rätt att det är ingen skatt på gåvor, och enligt reglerverket så kan man göra som du föreslår här ovan.

Men om skatteverket granskar dessa båda gåvor, och dem har sker i direkt eller i nära anslutning av varandra.

Så kommer skatteverket nog att anse detta som en fastighetsförsäljning av andelen mellan er. Å då anser skatteverket att ni skall betala vinstskatt på försäljningen, och angående denna delen av överlåtelsen av fastigheten.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-09

Kan man bygga ett Attefallshus och hur kan man då försäkra sig om att man inte behöver flytta Attefallshuset om man inte äger tomten där det ligger?

Hej!

Om jag bygger ett Attefallshus på min pappas tomt.

Kan man då skriva något avtal om att jag får ha kvar huset på denna tomt om min pappa går bort?

Att tillägga är att jag har syskon som troligtvis kommer vilja sälja till högstbjudande om min pappa dör.

Tomten är endast på 2000m2 och får ej styckas av i mindre delar.

Hälsningar Jakob


Hej Jakob

Du kan till exempel skriva ett 49 årligt markarrendeavtal på den delen av tomten tillhör samt där som Attefallshuset är beläget.

Det innebär att du kan ha ditt Attefallshus där så länge som arrendeavtalet är gällande. Men å andra sidan innebär detta att de andra huset och tomten blir nästan helt omöjliga att sälja.


Detta eftersom vem vill köpa ett hus med en tomt där det finns en markarrendator som man inte kan göra sig av med under en så här extremt lång arrende tid.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-08

Har en god man eller förvaltare rätt att styra över och kränka någon person som denna inte är företrädare och förmyndare för?

Hej

Min makes förvaltare kallar mig för kränkande saker. Han har bland annat kallat mig för hyresgäst och att han rätt att slänga ut mig när helst han behagar.

Jag har varit med om nåt jobbigt och jag behöver få lugn och ro.

Min man sitter inne för sexbrott sen i mars månad. Jag känner att jag inte blir behandlad med respekt av honom och att han inte tar hänsyn till mig överhuvudtaget. Han har väl ingen rätt att säga kränkande saker till mig?

Han tycker att på grund av sitt uppdrag att han kan behandla mig hur som helst och styra och ställa över mig precis som han behagar.

Mvh Sara


Hej Sara

Din mans förvaltare har rätt att styra ställa över allt som har med din man man att göra.

Angående dig så har inte din mans förvaltare ingenting att säga till om, och detta eftersom det bestämmer du helt och hålet själv.

Samt en förvaltare har ingen rätt att kränka någon person, och detta lika lite som någon annan person har rätten att göra detta.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-07

Är det bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavaren som ansvarar för när en skada som uppstår som gör att det läcker in i en av bostadsrättslägenheterna?

Hej!

Vi äger en bostadsrätt vars takfönster läcker. Vi sa till om detta redan för ca 3 år sedan men inget hände då och problemet har successivt blivit värre.

Vi har fått ett takfönster bytt som föreningen bekostat helt i sovrummet då det var ohållbart. Det skedde efter mycket diskussion och bråk från vår sida.

Nu har 3 oberoende inspektioner visat på att plåttaket är problemet och det har gjort att det kommer in vatten som nu förstört fönstren (när frågan först togs upp verkade det som att de kanske skulle kunnat räddas men så är inte fallet längre).

Innan inspektionerna bekräftade att taket var problemet anlitades av styrelsen ett företag för att täta fönstren och stoppa läckan, varpå de, enligt hantverkaren som bytte det i sovrummet, tätade igen avrinningsrännan på fönstren vilket förvärrade situationen.

Föreningen bildades och köpte huset 2010 och från vad vi förstått fanns redan problemet då men står inte med i besiktningen.

Föreningen menar nu att eftersom vi, enligt stadgarna, äger fönstren så ska vi dela på betalningen för bytet av dem - är det rimligt då felet inte egentligen är fönstren utan taket, som de äger, vilket lett i sin tur till att fönstren förstörts?

Vänligen
Jill


Hej Jill

Enligt skadeståndslagen så är det den som vållar en skada som skall ersätta mot parten så denna går skadeslös.

Å är det taket enligt besiktningen som är problemet med att takfönsterna blir förstörda och att det nu läcker in till er. Så är det föreningens har ansvar eftersom det är dom som äger taket och har vållat skadan genom att dem inte se till att taket är helt och korrekt.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-06

Hur bedömer man att en erbjuden lön är rimlig och skälig vid en ansökan om arbetstillstånd vid arbetskraftsinvandring av Migrationsverket och Migrationsdomstolen?

Hejsan,

Min vän har fått avslag på sin ansökan om arbetstillstånd och anledningen är att lönen som angivits för heltidsarbete är 13000.

Migrationsverket menar att det verkar som ett oseriöst arbetserbjudande då den kollektivavtalsenliga lönen för arbete som servitris är ca 21800 för heltid.
Då arbetsgivaren inte är ansluten till kollektivavtal så borde han ju inte ha krav på sig att följa deras nivåer, men följer praxis i branschen för lönesättningen.

Arbetsgivaren ville sätta en låg lön men kan tänka sig att justera upp lönen till en som är mer i nivå med praxis.

Finns det en möjlighet att i en överklagan anföra att villkoren för anställningen har ändrats och att lönen nu är mer i nivå med gällande praxis/kollektivavtal?

Mvh Monika


Hej Monika

Enligt gällande praxis så den absoluta minimum lönen på ett löneerbjudande som Migrationsverket kan appretera 13 000 kr i månaden för att bevilja ett arbetstillstånd.

Men Migrationsverket skall göra en skälighetsbedömning om den erbjudna lönen skall anses vara rimlig i förhållande till den svenska arbetsmarknaden

Var på om ni överklaga Migrationsverkets beslut kan ni alltid anföra att löneerbjudandet nu har höjts till en rimlig lönenivå som nu harmoniserar lönesättningen på svenska arbetsmarknaden.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-05

Förhindrar ett samboavtal att en gemensamt ägd fastighet försäljs på offentlig exekutiv auktion via Kronofogden?

Hej

Om det finns ett avtal mellan två sambos gällande samägd fastighet utgör då detta avtal ett hinder mot försäljning på offentlig auktion??

I avtalet framgår att vid en separation skall den ena parten efter värdering betala den andra parten, avtalet är underskrivet av båda parter.

Tacksam för svar

Med vänlig hälsning
Cathrin


Hej Cathrin

Nej ett sambo avtal förhindrar inte kronofogden ifrån att mäter ut och försälja en gemensamt ägd fastighet.

Det ända som förhindrar en försäljning av fastigheten är att den som inte vill sälja den köper ut den andra parten ifrån fastigheten.

Å i det här fallet skall det göras en värdering av fastigheten och därefter kan den part som vill köpa ut den andra välja om denna vill gör detta eller inte. Och väljer den parten inte att köpa ut den andra sambon och delägaren, så automatiskt går fastigheten vidare till försäljning på offentlig exekutive auktion via Kronofogden.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-04

Vem har rätta bestämma och förfoga över ett dödsbos egendom och ekonomiska tillgångar vid ett dödsfall och när någon har avlidit?

Hej

Min sons pappa gick bort 22 augsti ingen kontaktperson som meddelat om någonting, och på dödsfallsintyget står Anton som är ändå barnet, och personen har en bror som tror han får precis som han vill nu.

Det finns även en bostadsrätt som sonen ska ha, och kan brodern köra över sonen på detta viset?

Även andra beslut tar brodern utan att fråga arvingen får det verkligen gå till så här?

Mvh Marie


Hej Marie

Det är bara dem arvsberättigade enligt dödsfalls intyget och vid ett eventuellt testamente som har rätt att ha inflyttande över dödsboet.

Så som vi tolkar det som du har skrivit, så är har är det inte din sons broders fader som avlidit i det här fallet. Å därmed har brodern inget alls att göra med dödsboet och därmed inget inflyttande över vad som skall hända eller göras med dödsboets tillgångar.

Det är bouppteckningsmannens uppgift att förvalta och avveckla dödsboet, samt utreda vems om är dödsbodelägare och upprätta en bouppteckning efter fadern.   

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-03

Hur bevakar man sin rätt i ett dödsbo och vem har ansvaret för att en bouppteckning blir upprättad rätt och korrekt?

Hej!

Jag är mor till 16-årig tjej, som har förlorat sin far nyligen. Hennes far hade en sambo vid dödstillfället.

Sambon, har kontaktat en jurist på egen hand, och har därför några frågor jag undrar över.

1. Fadern ägde ensam, en bostadsrätt i Hägernäs, som såldes med en vinst på 500'. Dessa pengar sätter han in i en ny bostad, tillsammans med sin sambo. De har olika lån de betalar på. Sambon berättade att han har ett lån på en miljon. De han sa till mig är att han ville ha sin del tillsammans med sin dotter i bostaden. Vet inte om det är några papper skrivna (då är det ju enkelt). Saken är den, att min dotter inte litar på den efterlevande sambon. Sambon har också nämnt för mig, att alla möbler är hennes. Och, att det inte lär bli någon vinst i kommande försäljning. Om min dotters far, har en miljon i lån, efter en insättning på 500 000, tvivlar jag på att sambon, har lån på 2 200 000.

Nu är bostaden till försäljning för ett pris på 3 695 000 kr.

Vad skall jag bevaka, eller tänka på kring detta? Kan hon sälja utan, att min dotter är medverkande i det hela?

Kan vi lita på Fonus jurist, efter att hon (sambon) har haft sitt egna möte, med Fonus jurist?

Ingen tvist har uppstått. Vill bara vara beredd, för dotterns skull, så att vi vet hennes rättigheter. Hon är ensam arvinge, och dessutom har hon arv att invänta från Åland.

Tack på förhand

Magda


Hej Magda

Du skall ta reda på vem som är förvaltare av dödsboet efter din dotters far. För det är den som är förvaltare / bouppteckningsman av dödsboet som har till uppgift att omsätta alla din dotters fars tillgångar så som lägenheten till pengar också vidare.


Bouppteckningsmannen skall redovisa och kunna förklara alla kostnader och hur bodelningen har gått till mellan din dotters far och hans sambo med mera.

Samt att det är bouppteckningsmannen som skall upprätta en bouppteckning som din dotter skall få och godkänna, och du som i egenskap av vårdnadshavare också skall godkänna.

Av bouppteckningen skall allt framgå om vad som är gjort hur det har delats. Å anser du då att det inte har gjorts upp på ett korrekt sätt. Så kan du neka skriva på bouppteckningen och väcka klander mot att bouppteckningen inte är korrekt utförd och upprättad.

Så kort och gott så skall du ta reda på vem som är bouppteckningsman angående dödsboet och ställa alla din frågor till denna personen. Samt att det är där du skall bevaka så att du tycker allt har gått rätt till innan du godkänner bouppteckningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-02

Vad händer om min affärsrörelse samt verksamhet går i konkurs och jag har skrivit på borgens åtagande för mina företagslån hos banken?

Hej.

Min sambo är vd i ett aktiebolag. Han har gått i borgen för ca 700-900.000kr och företaget riskerar nu att gå i konkurs.

Vi håller för stunden på att bygga hus och dit vi inom en snar framtid ska flytta tillsammans med våra två barn. Vi äger tomten, den har vi köpt för egna pengar (525.000kr) men det andra har vi lånat oss till.

Vi står båda två med på köpeavtalet på tomt samt huset och bolånet på banken.

Vad kommer att hända vid eventuell konkurs?

Då han blir skyldig pengar eftersom han gått i personlig borgen?

Kan han skriva över huset som gåva till mig eller kan konkursförvaltaren upphäva detta?

Kan jag ta hjälp av någon släkting som istället tar över hans del av huset så han inte äger någonting?

Kan de även ta min del av huset?

Tacksam för svar.

Emmi


Hej Emmi

Om din sambos företag går i konkurs, och för den resterande delen av lånen som inte banken får betalt för vid konkursen av företaget. Så kommer banken att begära att din sambo skall betala resterande del av lånen, och som maximalt med motsvarande för vad han har gått i borgen för till banken.

Ett borgensåtagande innebär att om inte låntagaren kan betala, så får borgenären betala istället motsvarande vad låntagaren skulle ha betalat. Enkelt uttryck så tar borgenären över hela ansvaret för att allt skall blir betalt.

Klarar inte din man av att betala sitt borgens åtagande mot banken. Så riskerar din sambo att även gå i personlig konkurs. Eller så kan banken även välja att ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden avseende borgens beloppet, och därefter kan banken begära indrivning av borgens summan.

Om ni skriver över äganderätten genom en gåva eller ett köp av typ huset och annan egendom från din sambo till dig. Så kan man begära något som heter återvinning om din sambo går i personlig konkurs. Det innebär att förmögenhetsöverföringen återgår till som det var innan denna transaktionen gjordes. Det finns 2 olika återvinningstider som gäller och dem är på 6 månader respektive 12 månader, och det är oftast en konkursförvaltare som begär återvinning av egendom.

Om du eller någon annan nära anhörig tar över din sambos andel i egendomen. Så är möjligheten för en konkursförvaltare mycket större att få igenom sin begäran i domstol om återvinning av egendom, än om någon helt utomstående tar över och köper din sambos egendom.

Eftersom ni är sambo så kan man bara ta din sambos andel av tomten och huset i anspråk för din sambos skulder. Men frågan är om du har råd med att lösa ut och köpa ut din sambo med halva beloppet av fastigheten om detta skulle blir aktuellt?

Kan du inte köpa ut din sambo så blir det tvångsförsäljning som gäller av er gemensamma fastighet. Å då blir priset oftast lågt och du får ut halva priset av vad fastigheten säljs för på exekutive auktion för hos kronofogden.

Sen får din sambo den andra halvan av beloppet från den exekutive auktionen, och var på banken tilldelas så mycket av detta beloppet så det skall täcker din sambos borgens åtagande.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-09-01

Hur beräknar samt hur mycket skall jag betala i skatt när jag säljer en andelslägenhet eller en bostadsrättslägenhet?

Hej!

Jag och mina syskon har oväntat ärvt en bostadsrätt och har nu sålt den för 1 150 000 kr.

Nu ska vi lägga undan pengar till skatten och vi har i lägenheten hittat ett kvitto som säger att andelsvärdet är 17 000 kr den 1/8 1975. Vi antar att det innebär att ingångsvärdet för fastigheten blir 150% av detta, alltså 25 500 kr?

Försäljningssumman minus ingångsvärdet blir då, efter vad vi förstår, 1 150 000 - 25 500 kr = 1 124 500 kr och sen drar vi av 10 000 kr för mäklararvodet och sen ska det betalas 22% skatt på detta, totalt 245 190 kr.

Det har ju gjorts diverse förbättringar under årens lopp så klart men vi har inga kvitton på detta någonstans.

Vår fråga är vilket belopp som är rimligt att yrka avdrag för och om man kan göra detta utan kvitto?

Det blir ju stor skillnad på skatten om vi kan slippa betala skatt på några 100 000 kr.

Tilläggas kan att dödsboet har ärvt bostadsrätten av sin pappa som flyttade in 1944 i lägenheten.

Med vänlig hälsning,
Tamas


Hej Tamas

Alternativa 1. Om du använder dig av denna schablonmässiga regeln här:

”Om du förvärvat bostadsrätten genom arv eller gåva övertar du den tidigare ägarens inköpspris. Du får sedan göra tillägg för eventuella förbättringsutgifter. Om du har anskaffat bostadsrätten före 1974 finns möjlighet att beräkna bostadsrättens inköpspris schablonmässigt. Inköpspriset kan då beräknas till 150 procent av bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens behållna förmögenhet den 1 januari 1974. Om du använder detta värde som inköpspris så kan du inte göra avdrag för några förbättringskostnader före denna tidpunkt.”

Så kan du kan du alltså inte även använda dig av och göra av drag för förbättringsåtgärder samtidigt.

Alternativ 2. Vill du istället använda avdragsreglerna för förbättringsåtgärder så får:

”Du räkna med utgifter för förbättrande reparationer och underhåll enbart för försäljningsåret och de fem föregående åren. Du får göra avdrag endast för den del av utgiften som medfört att bostaden är i bättre skick vid försäljning än vid inköp. Du får enbart göra avdrag för utgifter du själv bekostat. Arbeten som föreningen betalt är inte avdragsgilla för dig.”

Men då måste du ha kvitto på förbättringsåtgärderna och som du kan visa upp samt skicka in om skatteverket begär att få se dessa.

Rekommendation

Vårt förslag är det som är enklast samt som ger er minimal risk för att få problem med skatten. Detta är att ni använder er av alternativ 1, och alltså den schablonmässiga avdragsregeln på 150 % av ingångsvärdet i det här fallet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-31

Vad gäller för en ändrad verksamhetsinriktning vid en ombyggnad samt ändring av ett bygglov?

Hej!

Se våra juridiska svar i kursivstil efter respektive fråga här nedan.

Är byggnadsnämnden skyldiga enligt lag att informera grannarna vid en ombyggnation av ett gjuteri till hvb?

Ja, skall en befintlig byggnad om klassificeras från t.ex. bostäder till industriverksamhet osv. Så skall kommunen informera när belägna fastighetsägare om detta, och för att dem skall kunna inkomma med sina synpunkter på den förändrade verksamhetsinriktningen. Samt grannarna har även rätt att överklaga byggnadsnämndens beslut angående det för ändrade bygglovet.

Får hyresavtal med kommunen tecknas innan bygglov skickas in?

Det finns inget som hindrar någon ifrån att teckna ett hyresavtal innan ett bygglov har godkänts. Men så länge inte bygglovet har blivit godkänt, så kan inte hyresanvändningen påbörjas enligt hyresavtalet.

Ska det enligt lag göras konsekvensanalys samt riskanalys då barnfamiljer och skola finns inom 500 M?

Vilka konsekvens- och riskanalyser som man måste göra är helt och hållet beror på vad det är för verksamhet som man planerar att man skall förändra till och skall ha i framtiden.

Får samma person godkänna bygglov samt ha hand om migration och boende och då ta beslut om hvb för ensamkommande barn?

Är det en väldigt liten kommun och det är kommunen själva som skall bedriva verksamheten så kan man inte anse det som jäv eller liknade. Men är det en större kommun med mer personal och om någon utomstående skall bedriva verksamheten. Så kan man börja ifråga sätta om det finns en jävs situation

Med vänlig hälsning, Elenore

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-30

Vilka regler och villkor gäller egentligen om man vill sälja eller köpa en Facebook grupp?

Hej

Jag undrar hur mycket det kostar att köpa en redan pågående Facebook grupp som jag vill bli admin / rättigheter till?

Mvh Camilla


Hej Camilla

Det finns inget i svensk lag som hindrar att man säljer eller köper och tar över en Facebook grupp.

Men eftersom det är Facebook som tillhandahåller tjänsten grupper, så kan dem har satt upp olika regler och begränsningar som du bör kolla upp här innan du köpereller säljer en Facebook grupp.

Priset avgörs genom hur många medlemmar gruppen har, samt hur mycket säljaren vill ha och köparen är villig att betala för Facebook gruppen. Så sätta ett pris på en sådan är svårt och helt och hållet upp till säljaren och köparen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-29

Vad måste man och vad kan dem kräva att man gör för att ersätta en skadan som man har av misstag orsakat på någon annans saker och egendom?

Hej

Min dotter lånade kompisens Ipad utan lov. Den är ca 6 månader gammal.

Hon råkade tappa den och glaset sprack. Inga andra märken syns.

Vi gjorde upp med familjen att vi tar reparationen på vår hemförsäkring och det accepterades. Om den inte går att reparera så får vi en ny enligt försäkringsbolaget.

Nu, några dagar senare så får vi hotfulla mejl att de inte accepterar en reparerad enhet... och att vi ska köpa en ny och det nu! Den gamla kan vi behålla.

Vad är praxis? Jag menar den var inte ny och det var en olycka. Kan man verkligen kräva en ny. Det går ju normalt inte ens vid garantireparation.

Tacksam för svar.

Lars


Hej Lars

Om man utsätter någon annan för en skada. Så enligt lagen är man skyldig att ersätta den skadelidande och detta så denna inte lider någon skada längre på grund av det inträffade.

Så i det här fallet så lagar ni det spruckna glaset så Ipaden, så får man anse att ni har återställt skadan, och därmed har ni gjort vad ni behöver göra för att motparten inte skall ha lidit någon skada.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-26

Hur räknar man ut hur mycket jag skall betala om jag vill köpa och lösa ut min sambo från vår gemensamma bostad?

Hej.

Jag ska "lösa ut" min sambo ur vår gemensamma bostadsrätt nu när vi ska separera. Vi äger idag halva lägenheten var. Jag ska bo kvar. Hur räknar jag? Vilken summa ska han ha av mig?

Bostadsrätt inköpt för 2 370 000 kr
Värde idag: 3 600 000 kr
Lån: 1 370 000 kr

Vänliga hälsningar
Maria


Hej Maria

Eftersom ni äger halva insatslägenheten var, så skall ni dela en eventuell vinst eller förlust lika mellan er vid en försäljning är den juridiska utgångspunkten.

Så i det här fallet blir det du som skall köpa ut din tidigare sambos halva andel av er bostadsrätt.

Man räknar då värdet idag minus lånen på lägenheten, och sen delar man detta på två eftersom ni äger halva var.

I detta räkneexemplet med dina summor: Blir det värdet idag på 3 600 000 kr minus lånen på 1 370 000 kr och som ger vinst på 2 230 000 kr totalt vid en försäljning, och vart efter ni sedan skall dela halva var på vinsten som då ger 1 115 000 kr. 

Det innebär att den den som nu vill köpa ut den andra ifrån er gemensamma bostadsrätt. Skall alltså betala den andra 1 115 000 kr till den som vill lämna och sälja sin andel av insatslägenheten.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-25

Kan man bli för bjuden tillträde till och när kan man ta saker och egendom ur och ut ifrån ett dödsbos tillgångar?

Hej!

Jag har två frågor.

Dödsbo är en mindre skogsfastighet ca 6 hektar. Jag har hjälpt min far så länge jag minns med allt (är i dag 50 år) .Mor dog -94 och dom var skilda.

Dom sista 4 åren bodde far i en lägenhet på annan ort och lämnade fastigheten och lämnade över allt ansvar på mig att sköta gården. Jag bor själv i lägenhet ca 1,5 mil därifrån.

Syskonen bor i närheten av fastigheten ca 2-4 mil i från och har haft väldigt lite kontakt med far under stor del av livet.


Fråga 1

Nu hävdar mina 4 syskon att jag inte får besöka gården och inte överhuvudtaget beträda marken till fastigheten utan att dom är med. Fastigheten ligger ensligt och risk för inbrott finns.

Kan dem förbjuda mig att besöka fastigheten utan deras närvaro?


Fråga 2

Jakträtt.

Har någon dödsbodelägare rätt att jaga på marken utan övriga dödsbodelägarnas godkännande.

Ett av syskonen har jagat på marken tidigare (personen har knappt haft kontakt med far sin)

Stort tack på förhand.

Mvh

David


Hej David

Svaret på fråga 1 är ingen av dödsbodelägarna kan förbjuda dig att gå dit och titta till egendomen. Detta eftersom du i juridisk mening i praktiken är delägare i fastigheten genom din arvsrätt, och har därmed rätt att bevaka så att din arvsandel inte blir skadad eller minskar i värde, eller blir stulen och kommer bort på så vis.

Men tänk på att ingen av arvingarna får ta något från dödsboet förrän bouppteckningen är klar och själva arvskiftet är upprättat mellan er.

Svaret på fråga 2 är att ingen har rätt att jaga på marken eftersom detta kan betraktas som att någon tar egendom från fastigheten, och detta har man inte rätta att göra innan både bouppteckningen och själva arvskiftet är klart.

Den som tar egendom från ett dödsbo innan detta är klart kan förlora hela sin arvsrätt till den delen som man skulle ha erhållit enligt ärvdabalken av dödsboet. Samt att ta saker ur ett dödsbo är att begå stöld från den döde så länge inte arvskiftet är slutfört och klart.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-24

Vem blir betalningsansvarig om man beställer något till en annan juridisk person och när man är medveten om att denna inte har råd med det och inte kommer att kunna betala för det som man beställer?

Hej.

Min fråga är kan man anlita städ firma när en lägenhet ska flyttstädas efter ett dödsfall och att fakturan går till dödsboet?

I detta fallet vet vi att det finns Inga pengar i dödsboet .Gör vi något fel genom att anlita en städ firma då vi vet att det ej finns pengar i dödsboet?

Kan den som beställer städningen bli skyldig att betala detta då?

Mvh Nettan


Hej Nettan

Ja, den som är företräder dödsboet som bouppteckningsman har rätt och kan beställa en avflyttningsstädning och denna skall betalas och tas ifrån dödsboets tillgångar.

Men beställer man en avflyttningsstädning och är man medveten om att det inte finns några tillgångar att betala med i dödsboet för denna avflyttningsstädningen. Så blir man personligen betalningsansvarig för hela avflyttningsstädningen, och det blir den som har beställt själva avflyttningsstädningen som får betala de hela personligen och privat då.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-23

Vad krävs och hur gör man för att man skall kunna överklaga ett svenskt beslut till EU domstolen som är Europadomstolen i Strasbourg?

Hej

Jag har råkat ut för en vårdskada, sökte för en akut TIA men de förväxlade mitt person nummer och skickade hem mej.

Efter fyra dygn fick jag en riktig stroke med en ytterligare en vårdskada fick ingen behandling då heller till följd att jag fick hjärnstams infarkt.

Har anmält händelsen till Socialstyrelsen, IVO, LÖF, Patientskadenämnden men fått nej har försökt att gå upp i domstol. Men min advokat har sagt lagen är så skriven att domstolen endast gå på LÖFs intyg, det spelar ingen roll hur många intyg jag har.

Jag har bevis t.ex. tog de mitt EKG 20 minuter innan jag betalade i kassan på akuten sen undanhöll de mina EKG när de fick se att det hade hänt något fel. De har ljugit till alla instanser och de har förvanskat mina journaler.

Domstolen tar inte reda på sanningen sa advokaten och det går endast på LÖF s intyg så du har ingen skans att vinna du måste lägga ned det hela sa hon och annars kostar det bara pengar.

Nu vill jag gå vidare till EU domstolen men hur?

Blir glad om ni kan ge mig svar

Best Regards
Gunné


Hej Gunné

Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, lagen (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och är på så sätt integrerad i vår rättsordning.

Om en enskild anser att staten har kränkt hans eller hennes rättigheter enligt Europakonventionen är det i första hand svenska domstolar eller myndigheter som ska pröva om en kränkning har ägt rum.

Klaganden måste i de flesta fall ha fört sin sak ända till den högsta instansen, normalt Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller regeringen, innan denne kan gå vidare med ett klagomål till Europadomstolen i Strasbourg.

Europadomstolen kan inte upphäva en svensk domstols dom.

Om ett klagomål tas upp av Europadomstolen prövar och fastställer denna domstol om en kränkning har ägt rum eller ej. Europadomstolen kan också döma ut ett skadestånd till klaganden.

Europadomstolen är dock ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.

Domstolens domar är bindande för den berörda staten. Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillämpas alltså av svenska domstolar och myndigheter, men Europadomstolen har högsta tolkningsrätt.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-08-22

Hur delar man upp en gemensamt ägd fastighet mellan dem olika parterna, och kan det bli tal om en tvångsförsäljning?

Hej, önskar få klarhet i följande fråga:

Fritidsfastigheten i fråga har 2 delägare. Ägarförhållandet är 1/3 resp. 2/3.

Delägaren med den mindre andelen som sällan vistas på fastigheten vill nu sälja för få ut sin del. Den andre delägaren, som bor i fritidshuset halvårsvis, har lämnat in en ansökan till lantmäteriet för att stycka av och sälja ca: 2/3 av tomten. På så vis får den ene delägaren ut sin del och den andre kan behålla sin fritidsbostad.

Problemet är att det tar ca: 10 månader innan lantmätaren får ärendet på sitt bord och delägaren som vill få ut sin del börjar bli otålig. Finns det någon risk att detta kan leda till att fastigheten kan komma att säljas på exekutiv aktion? Om, vad kan man göra för att undvika en tvångsförsäljning?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Hans


Hej Hans

Att en tvångsförsäljning skulle bli aktuellt är högst osannolikt eftersom att en rättstvist om detta och med ett domstolsavgörande, samt få till en verkställighet av kronofogden skulle ta långt mycket längre tid än vad lantmäteriet nu behöver för att stycka av och dela markområdet mellan ägarna.

Om det mot förmodan ändå skulle blir aktuellt med med en tvångsförsäljning, så kan den andra parten köpa upp hela fastigheten vid tvångsförsäljningen hos kronofogden, och därefter få parterna dela enligt tidigare ägare förhållande på en eventuell vinst / förlust som uppstår vid tvångsförsäljningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.